Veiligheid doen we samen

30 sept 2019
2692 keer
Veiligheid doen we samen
Afgelopen week was ik op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot voor het congres Mobiel in uniform. Het congres werd geopend met een kick off sessie van ‘De Proeftuinen’, het nieuwe HRM-model van Defensie. In dit model wordt de verantwoordelijkheid voor de werving lokaal belegd, zodat er verbinding kan worden gemaakt met de regio om zo jongeren te boeien en te binden. Voor de regio staan hier verplichtingen tegenover, omdat er maatwerk-afspraken met kandidaten gemaakt moeten worden. Het heeft immers weinig zin als men iemand regionaal bindt om hem of haar daarna tegen de zin in 150 km elders in het land te stationeren.

Ik hoop voor Defensie en haar personeel dat het nieuwe HRM-model succesvol wordt, want de concurrentie op de arbeidsmarkt is moordend op dit moment en Defensie kan nog genoeg jongeren een baan en toekomst bieden.

Op het congres was de keynote speaker Ton Heerts, vandaag de dag voorzitter van de MBO-raad. Hij hield de zaal voor dat de komende jaren het aantal MBO’ers dat hun opleiding zal voltooien met 2% per jaar zal afnemen. Dit geldt overigens niet alleen voor het MBO, ook bij het VMBO zal het aantal leerlingen afnemen. De schaarste op de arbeidsmarkt zal de komende jaren dus alleen maar verder toenemen, tenzij er onverhoopt hele rare (economische) dingen gebeuren. De MBO’er gaat volgens de voorzitter dan ook een goede toekomst tegemoet. Schaarste houdt immers in dat de werkgever de portemonnee moet trekken om jongeren te boeien en te binden. Dit gebeurt dan ook op grote schaal. Heerts gaf voorbeelden van technisch opgeleide MBO’ers die met een aanstellingsbonus van 5.000-10.000 euro netto worden gelokt. In dit financiële geweld moet Defensie proberen haar eenheden te vullen en gevuld te houden.

Heerts zei ook dat de veiligheidssectoren bij de overheid alleen door middel van samenwerken hun taak, het veilig houden van Nederland, kunnen blijven uitvoeren. De krapte op de arbeidsmarkt zal de verschillende veiligheidsministeries volgens hem dwingen tot vergaande samenwerking. Dit is overigens geen nieuwe gedachte: het is de reden waarom Gerrit van der Kamp (politievakbond) en ik in 2017 het initiatief hebben genomen tot de oprichting van de Coalitie voor Veiligheid (CoaV). De CoaV is een snel groeiende samenwerking tussen (ambtenaren)vakbonden binnen de veiligheidssectoren bij de overheid.

Het congres Mobiliteit in uniform had ook mijn bijzondere interesse omdat de afgelopen jaren veel militairen hun uniform hebben uitgetrokken om elders binnen de overheid een ander uniform aan te trekken. Op zichzelf is dit een goede ontwikkeling omdat hieruit blijkt dat militairen gezien hun ervaring, kennis en opleidingen zeer welkom zijn bij de andere veiligheidssectoren binnen de overheid. Dit is ook goed en noodzakelijk aangezien het voor de bestandsopbouw bij Defensie het niet mogelijk is dat iedereen bij Defensie blijft werken. De afgelopen maanden zijn er eerste stappen gezet tussen de CoaV, het ministerie van Defensie en het miniserie van Justitie en Veiligheid om elkaar te versterken in plaats van in elkaars vaarwater en visvijver te beconcurreren.

We zijn er nog lang niet maar over één ding zijn we het eens: samen staan we sterker als het gaat om onze veiligheid.

button reageren

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04