De draad oppakken

04 nov 2019
2554 keer
Bezoek aan Arlington National Cemetery Washington Bezoek aan Arlington National Cemetery Washington Bron foto: KVMO
Een keer per jaar gaan de voorzitters op uitnodiging van Defensie op werkbezoek naar het buitenland. Afgelopen week heb ik samen met de Hoofd Directeur Personeel Peter Reesink en mijn collega-voorzitters Anne-Marie Snels en Jean Debie een bezoek aan de Verenigde Staten gebracht. Het doel van een werkbezoek is om ons te informeren over de werkzaamheden ter plaatsen en welke (arbeidsvoorwaardelijke) problemen onze defensiemedewerkers eventueel ervaren. Ons werkbezoek bestond uit drie delen. Een bezoek aan de ambassade in Washington, de Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO) in Baltimore en het 302 squadron dat is gestationeerd op Fort Hood (Texas).

Ons bezoek begon met een zeer gezellig diner bij de Defensie Attachee commodore Paul Herber.
De commodore woont in een mooie buitenwijk. Hij vertelde ons dat een aantal huizen in de woonwijk in het bezit zijn van Chinezen en dat deze aan expats worden verhuurd. De consumptiemaatschappij in optima forma: Chinezen die hun geld ten gelde maken in het door hen verfoeide Amerika.
De volgende dag begon met een gesprek met het ambassadepersoneel. Tijdens dit en de andere gesprekken gaven de defensiemedewerkers aan dat zij hun buitenlandplaatsing als boeiend ervaren maar dat de plaatsing voor hun partners veelal negatieve gevolgen heeft. Zij moeten hun baan opgeven met als gevolg geen inkomsten meer en dus ook gedurende een aantal jaar geen pensioenopbouw en als extra ‘straf’ ook geen AOW-opbouw omdat ze niet meer in Nederland wonen. Dit laatste vind ik vreemd daar zij in het belang van Nederland met hun partner, die ambtenaar is en wel AOW-opbouwt, naar het buitenland gaan. Een ambtenaar die gewoon belastingplichtig blijft in Nederland. Daar de partners niet in de VS mogen werken kunnen ze deze negatieve gevolgen ook niet opvangen. Hier staat niets tegenover en dit is voor veel defensiemedewerkers dan ook een reden om niet in het buitenland te willen werken. Een oplossing om het voor partners van defensiepersoneel van een buitenlandplaatsing, die veelal 3 of 4 jaar duurt, aantrekkelijk te maken zou kunnen zijn om de kosten van een studie te vergoeden. Het zou ook helpen als de partner terugkomt in Nederland en niet meteen een baan vindt, deze recht heeft op een WW-uitkering. Immers, de baan is opgezegd in het belang van ons land.

Wat onze collega’s in het buitenland verbeterd zouden willen zien is dat zij tijdig duidelijkheid krijgen wat hun nieuwe standplaats wordt als zij terugkeren naar Nederland. Zij moeten immers op zoek naar een nieuw huis, scholen voor kinderen enz. De terugkomst naar Nederland zou naast het bovenstaande vergemakkelijken als zij voorafgaande aan de repatriëring een bezichtigingsreis kunnen maken om huizen en scholen te bezichtigen/bezoeken.
Een ander opvallend item is dat militairen die uit de VS terugkomen geen hypotheek kunnen afsluiten bij de ING, SNS of Rabobank. Ik heb in een tweet aandacht bij deze banken gevraagd voor dit probleem. Tot op heden heeft alleen de SNS-bank gereageerd dat ze dit zouden gaan uitzoeken.

Daarnaast zijn er opvallende verschillen tussen burgers en militairen als zij opteren voor een buitenlandplaatsing. Een militair krijgt ontschepingsverlof, vrij om zich voor te bereiden op de verhuizing, een burgermedewerker niet. Een burgermedewerker die naar het buitenland gaat heeft in tegenstelling tot de militair geen baangarantie bij terugkeer uit het buitenland. Op deze manier waardeer je niet dat de medewerker ‘huis en haard’ achterlaat voor ons vaderland. Dit laatste wordt door veel medewerkers in de VS zo ervaren. Het is uit het oog, uit het hart en als je terugkomt naar Nederland dan hoor je vaak “waar heb jij uitgehangen de afgelopen tijd?”

Dit laatste zal voor iedere militair herkenbaar zijn als deze terugkomt uit het buitenland. De samenleving gaat zonder ons door en wij moeten de draad weer zien op te pakken.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04