Onze dochters en zonen

18 nov 2019
3193 keer
Onze dochters en zonen
Afgelopen donderdag was ik bij de uitreiking van vier Dapperheidsonderscheidingen en drie Eretekens voor Verdienste in Zilver op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De bakermat van ons Korps Mariniers vormde het toneel waarop zeven mariniers in het zonnetje werden gezet vanwege de uitzonderlijke prestaties die zij tijdens hun anti-piraterij missies in de Indische Oceaan hebben geleverd. De vier kikvorsmannen kregen hun Dapperheidsonderscheiding omdat zij in de holst van de nacht twee moederschepen van piraten voor de Somalische kust opbliezen en hiermee de steunpunten van de Somalische kapers uitschakelden.

Het is goed dat Defensie meer openheid geeft over de operaties die militairen met gevaar voor eigen leven en in het belang van onze veiligheid en economie uitvoeren. Want alleen als onze samenleving echt gaat inzien dat onze krijgsmacht een belangrijke hoeksteen is en een één op één relatie heeft met onze welvaart en veiligheid is er nog toekomst voor onze krijgsmacht.

Vandaag de dag zien steeds meer mensen het belang van onze krijgsmacht in en is er over het algemeen geen draagvlak meer voor bezuinigingen bij Defensie. Tijdens het defensiebegrotingsdebat vorige week werd door veel politieke partijen aangegeven dat Nederland moet gaan groeien richting de 2% NAVO-norm. Chris Stoffer van de SGP vroeg tijdens het debat de minister van Defensie herhaaldelijk wanneer Nederland stappen gaat zetten richting deze 2%. De minister gaf geen antwoord op deze vraag. Een verontrustend signaal, omdat het er steeds meer op gaat lijken dat een substantiële stap naar bijvoorbeeld het Europese gemiddelde niet door het kabinet Rutte III zal worden ingezet. Een motie van CDA, VVD, CU en SGP waarin het kabinet wordt opgeroepen invulling te geven aan een Nationaal Plan over hoe Nederland in de toekomst, zoals beloofd, de NAVO-bijdrage gaat betalen werd breed gesteund in de Tweede Kamer.

Of het nu premier Rutte, minister Blok of minister Bijleveld is: ze roepen allemaal dat het defensiebudget omhoog moet. Tot op het moment van de waarheid: de behandeling van de defensiebegroting. Waar was de breed gesteunde motie voor extra budget? Het wordt ijzig stil als het gaat om extra budget voor de geplaagde defensieorganisatie.

Staatssecretaris Visser merkte tijdens het begrotingsdebat op dat Defensie een te grote broek aan heeft. Onze sterk ingekrompen krijgsmacht die hoognodig moet worden gemoderniseerd, duizenden vacatures moet gaan vullen en met grootschalig achterstallig onderhoud te maken heeft kan zich met het huidige budget niet oprichten, laat staan groeien en moderniseren. De staatssecretaris gaf aan dat Defensie jaarlijks 300 miljoen euro tekort komt en dat dit in 20 jaar tijd oploopt tot 6 miljard euro. Helaas voor het defensiepersoneel kon ik geen brede verontwaardiging onder de politici waarnemen. Het was niet zoals het burgerslachtofferdebat - dringen bij de interruptiemicrofoon. Het interne politieke debat is voor onze samenleving schijnbaar veel belangrijker dan een goed uitgeruste en gemoderniseerde krijgsmacht, waarmee we onze dochters en zonen de wijde, gevaarlijke, wereld insturen.

De Haagse werkelijkheid staat nog steeds mijlen ver weg van de defensie-werkelijkheid. Daar waar het defensiepersoneel en onze samenleving dachten dat er weer sprake zou zijn van echte groei en modernisering houdt het kabinet Rutte III zich niet aan deze belofte. Als er 300 miljoen euro op de balans tekort komt kan dit alleen opgelost worden door wederom pijnlijke keuzes te moeten maken en in plannen te gaan snoeien.

Het defensiepersoneel en onze samenleving worden voor de gek en aan het lijntje gehouden. Het personeel wordt wederom de dupe van mooie politieke praatjes die zoals bekend geen (begrotings)gaatjes vullen. Het is triest dit te moeten constateren en ik ontvang dan ook de nodige signalen dat het personeel zich belazerd voelt. Maar zolang het Nederlandse volk niet in opstand komt tegen de werkelijkheid dat de politiek zijn dochters en zonen met verouderd en inferieur materieel ‘de oorlog’ instuurt liggen onze politici in tegenstelling tot de ouders hier niet wakker van.

button reageren

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04