Actieve herinneringen en problemen

09 dec 2019
2867 keer
Belgische militairen surveilleren in Brussel. Belgische militairen surveilleren in Brussel. Bron foto: www.mil.be
Afgelopen week was de NAVO-top in Londen. Het had een mooie en gezellige bijeenkomst moeten zijn, omdat onze alliantie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 70 jaar vrede en veiligheid in de Westerse wereld. Het had naast een glamour bijeenkomst van onze leiders ook een feest kunnen zijn voor onze militairen. Wat zou het mooi zijn geweest als vanuit het NAVO-bondgenootschap spontaan een gebaar naar de militairen zou zijn gemaakt om hen te bedanken voor de opofferingen die zij en hun geliefden de afgelopen 70 jaar hebben gemaakt voor onze vrede en veiligheid. Kortom, een dag waarop de militair in het zonnetje wordt gezet.

Onze premier was uiteraard ook bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig. Naar aanleiding ervan tweette hij: “De afspraak binnen de NAVO is om toe te werken naar 2% aan defensie-uitgaven. Nederland investeert fors in defensie en zal dat de komende jaren blijven doen. NAVO weet zich al 70 jaar lang aan te passen en we spraken ook over hoe we kunnen zorgen dat het toekomstbestendig blijft.”

Ik mis een niet onbelangrijk punt in deze tweet. Ik heb namelijk een actieve herinnering dat hij deze 2% al in 2014 al had toegezegd en dat de 2% anno 2024 zou worden bereikt. Na afloop van de NAVO-top meldde onze premier dat de Amerikaanse president Trump tijdens de officiële werksessie niet heeft uitgehaald naar de lidstaten die te weinig uitgeven aan defensie: “Geen woord daarover”. Bij terugkomst in Washington heeft Trump zich schijnbaar bedacht en dreigde hij zijn ‘vrienden’ met handelsacties als zij te weinig bijdragen aan het bondgenootschap.
Onze premier erkende dat Trump volkomen gelijk heeft dat er een onbalans is in de defensie-uitgaven. Alle lidstaten hebben beloofd in 2024 2% van hun nationaal inkomen aan Defensie uit te geven: “In mijn bijdrage heb ik die 2 procent overigens zwaar onderstreept”, zei de premier. Gezien het feit dat de premier actieve herinneringen heeft aan de toezegging van de 2% zal hij het begrijpen als de V.S. een handelsoorlog tegen ons begint. Deze handelsoorlog zal grote gevolgen hebben voor onze economie, die toch al onder druk staat door de stikstof- en PFAS-problematiek.

De 2% BNP en de stikstof- en PFAS-problemen zijn niet de enige hoofdpijndossiers voor het kabinet. De problemen in de publieke sector stapelen zich verder op. De druk vanuit de samenleving om militairen in te zetten voor beveiligingstaken waarvoor zij niet ‘op aard’ zijn, neemt toe. Afgelopen week voerden de burgermeesters de druk om militairen in te zetten voor deze taken, daar waar de politie deze niet meer kan leveren, nog verder op. Dit kunnen zij doen aangezien in de Oorlogswet voor Nederland staat: “De commissaris van de Koning en de burgemeesters roepen geen bijstand in van de Koninklijke Marechaussee of van andere onderdelen van de krijgsmacht, maar kunnen voor handhaving van de openbare orde en veiligheid een verzoek aan de Minister van Defensie doen of in geval van de beperkte of de algemene noodtoestand aan het militair gezag.”

Het is moeilijk voor te stellen maar ik denk dat de burgermeesters niet op de hoogte zijn van de problemen bij Defensie. Het aantal inzetbare militairen is geslonken naar 35.000. We zijn al lang niet meer instaat om onder andere onze schepen of bataljons te bemannen. Ik maak me grote zorgen over deze ontwikkeling. België is ons hierin al voorgegaan door in het kader van de terreurdreiging, militairen langdurig in steden te laten patrouilleren. Een maatregel die de Belgische krijgsmacht geen goed heeft gedaan, omdat de militair dreigt te verworden tot een beveiliger. Niets ten nadele van beveiligers maar door de langdurige inzet op straat hebben de militairen hun specifieke vaardigheden niet meer kunnen trainen en uitoefenen.
Het is goed dat onze bestuurders weten dat Defensie beschermt wat ons dierbaar is, maar ze moeten zich ook realiseren dat onze overgebleven militairen niet alle problemen binnen de publieke sector kunnen oplossen.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04