Een werkzame privé-werk balans in 2020

13 jan 2020
2989 keer
Een werkzame privé-werk balans in 2020
Ik was afgelopen woensdag op de nieuwjaarsreceptie en de 532 verjaardag van de Koninklijke Marine. Tijdens deze receptie sprak admiraal Kramer wederom zijn zorg uit over het grote personeelstekort. Een jarenlang, hardnekkig probleem dat maar niet kan worden opgelost, mede doordat er tijdens de vele bezuinigingen een vacaturestop is geweest.

Defensie staat hier niet alleen in maar is wel koploper met 20% vacatures. Afgelopen week zag ik een tweet van Eva Jinek dat er in haar talkshow werd stilgestaan bij het personeelstekort in de publieke sector: ‘Door het groeiende gebrek aan verpleegkundigen en agenten ontstaan er onveilige situaties. En het lerarentekort kan zelfs leiden tot een nationale ramp.’ Het is en blijft bijzonder dat militairen niet in dit rijtje staan. Want laten we eerlijk zijn, het wordt pas echt een ramp als Defensie haar nationale en internationale taken niet meer kan uitvoeren. Dagelijks zijn militairen in de weer voor onze veiligheid, terwijl een groot deel van onze samenleving dit niet ziet of niet zo ervaart. Het is daarom jammer dat als er aandacht is voor de personele problemen bij de publieke (veiligheids)sectoren Defensie veelal wordt vergeten. Zeker als je in ogenschouw neemt dat Defensie hofleverancier is, en ook moet zijn, van zij-instromers in andere veiligheidssectoren.

Het personeelstekort begint in Nederland een steeds groter probleem te worden. De ‘boomers’ verlaten massaal de arbeidsmarkt terwijl de economie (nog) floreert. Onlangs gaf de directeur van de werkgeversbond AWVN aan dat hij van mening is dat de krapte op de arbeidsmarkt moet worden opgelost door mensen minder in deeltijd te laten werken. Als tegenprestatie moeten de werkgevers zich flexibeler gaan opstellen bijvoorbeeld als het gaat om thuiswerken of om de kinderen naar school te kunnen brengen.

De onlangs aangetreden CNV-voorzitter Piet Fortuin pleitte eind vorig jaar voor een 30-urige werkweek. Dat zou bij werknemers ziekteverzuim en burn-outs moeten voorkomen en een betere balans mogelijk maken tussen werk en privé. Dit alles met behoud van salaris. Dit zou moeten worden bekostigd met de gelden die vrijvallen vanwege verminderd ziekteverzuim en met het verlagen van de loonheffing op arbeid. Bij Defensie zou dit neerkomen op een loonsverhoging van 21% bij een 30-urige werkweek. De Finse premier gaat nog verder. Zij is voorstander van een 24-urige werkweek: vier dagen van 6 uur, zodat mensen meer tijd over hebben voor hun gezin en hobby’s.

Veel mensen in Nederland zouden graag met behoud van salaris minder willen gaan werken. Maar of dit bijdraagt aan een ‘rustiger’ leven is nog maar de vraag. Want vandaag de dag is iedereen 24 uur per dag bereikbaar en zolang we met zijn allen onze telefoon, laptops enz. niet uitzetten blijft iedereen gewoon doorwerken, ongeacht een 30-urige werkweek. Onze can do-mentaliteit zal moeten gaan veranderen: men moet de tijd nemen en krijgen om de ‘batterij’ dagelijks op te kunnen laden.

Ik denk dan ook dat arbeidstijdverkorting niet de oplossing is voor ons jachtige bestaan. Onze telefoon-, data- en bereikbaarheidsverslaving is de grote boosdoener van ons jachtige leven. De werkgevers maken handig gebruik (of misbruik) van de angst om iets te missen. De oplossing voor dit probleem is eigenlijk simpel: werkgevers moeten hun personeel tegen zichzelf in bescherming nemen en moeten paal en perk stellen aan de 24/7 bereikbaarheid en -inzetbaarheid. Tenzij je een operationeel ingezette militair bent, want dan is 24/7 bereikbaar zijn ‘part of the job’.

Zo’n maatregel zal sommige werkgevers pijn gaan doen, zij moeten hun manier van werken aanpassen. Maar het is in mijn ogen het middel tegen burn-out en ziekteverzuim. Leidinggevenden zijn op dit punt aan zet: zij moeten in actie komen en het ‘altijd bereikbaar’-gedrag van hun medewerkers gaan afkeuren in plaats van belonen. Zelf moeten zij het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld tussen 19.00 en 07.00 uur geen contact met medewerkers te zoeken, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Een mooi voornemen voor 2020: een werkzame privé-werk balans.

https://www.kvmo.nl/images/templateopmaak/button_reageren.jpg

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04