Veilig met een biertje achter de dijk

17 feb 2020
1705 keer
Het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Bron foto: NATO
In mijn weblog van vorige week legde ik een relatie tussen het defensiebudget en de ‘sneuvelbereidheid’ van een bevolking. Bedankt voor al uw reacties. Ik ben blij met uw opmerkingen want mijn weblogs zijn om te prikkelen, te spiegelen en te leren. Ik concludeerde dat er in mijn ogen een duidelijke relatie is tussen het gegeven dat het overgrote deel van de Nederlanders  niet bereid is te vechten voor ons land en het niet niet genegen is te investeren in onze krijgsmacht.

In mijn weblog van vandaag leg ik het NAVO-onderzoek ‘NATO Seen Favorably Across Member States  van het Pew Research Center naast de bovenstaande conclusie. De ondertitel ‘Many in member countries express reservations about fulfilling Article 5’s collective defense obligations’ nuanceert gelijk de positieve titel. Het onderzoek toont namelijk ook aan dat een groot aantal inwoners van NAVO-landen bedenkingen heeft bij de invulling van art. 5 van de NAVO die neerkomt op de slogan ‘één voor allen, allen voor één’ als één van de lidstaten wordt aangevallen.
Art. 5 is in mijn ogen de basis van ons NAVO bondgenootschap en het afschrikmiddel tegen een agressor. Ik vind het dan ook zorgelijk dat inwoners van NAVO-landen hier gereserveerd tegenover staan.

In het rapport staat dat 72% van de Nederlanders positief ten opzichte van de NAVO staat. Nederland staat hiermee op de derde plek, achter Litouwen en Polen. Ook op een ander punt scoort Nederland opvallend hoog, namelijk de eerste plaats! 64% van de ondervraagden geeft aan dat als Rusland de NAVO zou aanvallen Nederland ten strijde moet trekken om invulling te geven aan art. 5. 68% van de Nederlanders spreekt hierbij wel ‘de hoop’ uit dat de Amerikanen dat samen met ons gaan doen. Gelukkig voor ons Nederlanders vinden veel Amerikanen dit ook: 60% wil Europa komen helpen. Naast Nederland en de VS is ook een kleine meerderheid van de bevolkingen in Canada, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk bereid invulling te geven aan art 5. Het overgrote deel van de inwoners binnen de NAVO is van mening dat we elkaar dus niet moeten helpen. Gezien de positieve opstelling van de Nederlanders is het niet vreemd dat 82% van de ondervraagden een goede relatie met de VS belangrijker vindt dan die met Rusland (11%).

Op de vraag of het inzetten van een krijgsmacht ten behoeve van de orde en veiligheid op onze wereld gerechtvaardigd is, scoort Nederland wederom opvallend hoog: 69 % van de ondervraagden is de mening toegedaan dat dit indien nodig moet gebeuren. Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren wordt dus door een meerderheid van onze bevolking onderschreven. In het NAVO-onderzoek valt Turkije uit de toon. Als het beeld klopt hebben de Turken reeds afscheid genomen van de NAVO. 21% van de Turken is positief over de NAVO en maar 32% is bereid om invulling te geven aan art. 5. Ook Griekenland scoort opvallend laag, 37% van de Grieken is positief over de NAVO en maar 25% van de bevolking wil invulling geven aan art 5. Daarentegen verwachten ze wel dat de Amerikanen Europa uit de brand komen helpen indien dit nodig is.
Het rapport geeft een mooi inzicht in hoe de bondgenoten over de NAVO denken. Het merendeel, inclusief Nederland, denkt dat de Amerikanen ons in voorkomend geval te hulp komen schieten. Ik hoop dit ook, want alleen gaan we het niet meer redden.

In het rapport is de Nederlander opvallend positief over het bondgenootschap. Een ruime meerderheid geeft aan dat we ten strijde moeten trekken als een NAVO-land wordt aangevallen. Dit staat haaks op mijn eerder ingenomen standpunt over het defensiebudget en onze ‘sneuvelbereidheid’. Immers, als we de NAVO en de bescherming van het NAVO-grondgebied zo belangrijk vinden, waarom wordt er dan niet geïnvesteerd om onze krijgsmacht ’uit het moeras te trekken’? Ik denk dat dit komt omdat de gemiddelde Nederlander geen flauw idee heeft wat een grootschalig conflict binnen de NAVO inhoudt. Het lijkt erop dat de (ondervraagde) niet dienstplichtige Nederlander denkt dat alleen de 40.000 militairen ten strijde trekken, en dat de rest van de Nederlanders veilig met een biertje achter de dijk via de (sociale) media de strijd gaat volgen. Ik hoop voor ons allen dat het in de toekomst niet tot een grootschalig conflict komt want veel Nederlanders zullen dan teleurgesteld gaan worden.

https://www.kvmo.nl/images/templateopmaak/button_reageren.jpg

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04