De gemakkelijkste weg of …

20 apr 2020
1516 keer
De gemakkelijkste weg of …
In de Telegraaf las ik afgelopen week een interview met minister Bijleveld. Zij gaf aan dat Defensie op dit moment zo door de coronacrisis in beslag wordt genomen dat er amper tijd is om te bedenken wat de gevolgen van deze crisis zijn voor de krijgsmacht van de toekomst. Op de vraag of Defensie na de crisis de rekening gepresenteerd krijgt wilde de minister geen antwoord geven. Dit omdat Defensie op dit moment haar energie richt op onze samenleving en deze ondersteunt waar dit nodig is. De militaire kennis, kunde en flexibiliteit is uniek en van deze ervaring wordt op dit moment dankbaar gebruik gemaakt.
 
Het antwoord van de minister is politiek correct maar klinkt niet erg hoopvol voor de defensiemedewerker. Het antwoord in mijn ogen had moeten zijn: ‘Als één ding de afgelopen weken duidelijk is geworden dan is bezuinigen op vitale functies het domste wat we kunnen doen’. De afbraak van de publieke sector heeft namelijk tot gevolg dat er onnodig veel mensenlevens in gevaar zijn gebracht. Het ’just in time’ beleid werkt prima onder normale omstandigheden. Echter, in tijden van crisis, als iedereen hetzelfde materiaal gelijktijdig nodig heeft, leidt dit beleid tot stagnatie van de aanvoer van de noodzakelijke goederen en dus tot schaarste. Het niet hebben van een voorraad wordt dan pijnlijk blootgelegd. Hetzelfde geldt voor het personeel. Het grote aantal vacatures in de vitale publieke sector leidt tot nog meer roofbouw op het schaarse personeel. Het piepte en het kraakte al voor de crisis en de vraag is hoe lang het steunen en kreunen wordt volgehouden. Het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren zou ongetwijfeld aan de orde komen tijdens een parlementaire enquête. De vraag is of en wanneer deze er gaat komen want het zal een pijnlijk politiek proces zijn, waar politiek Den Haag niet op zit te wachten.

Als het gaat om ‘niet op zitten te wachten’: het valt steeds meer mensen op dat onze premier het woord militair maar niet uit zijn mond kan krijgen als het gaat om de ‘helden’ van de coronacrisis. Zou het een bewuste keuze zijn? Want ‘helden’ worden beloond en dit staat haaks op bezuinigen. Op sociale media zie ik regelmatig berichten dat het defensiebudget, inzake de aankoop van duur materieel, beter besteed kan worden aan het bestrijden van de coronacrisis. Corona is volgens de schrijvers de grootste en enige bedreiging van onze samenleving, dus waarom geld uitgeven aan duur defensiematerieel? Corona is inderdaad een gezondheidsbedreiging voor de vatbaren en kwetsbaren in onze samenleving.

Nu ben ik geen doemdenker maar corona kan een nog grotere bedreiging worden voor onze samenleving: het virus heeft alles in zich om een mondiale ‘gamechanger’ te worden. Het kan het geopolitieke evenwicht namelijk doen veranderen. Leiders in het nauw of zij die een kans zien zouden ‘Risk’ kunnen gaan spelen nu bepaalde landen problemen hebben met de beschikbaarheid van eenheden omdat er bijvoorbeeld door een corona-uitbraak vliegdekschepen tegen de kant liggen. De uitbraak van corona kan ook tot gevolg hebben dat er migratiestromen op gang gaan komen die samenlevingen kunnen ontwrichten in een periode dat er toch al grote onzekerheid is over de economische toekomst. De coronabeperkingen kunnen ook tot onlusten gaan leiden omdat bepaalde groepen in onze samenleving deze niet meer willen naleven naarmate dit langer gaat duren.

Corona of niet, de wereld draait door en vrede en (handhaving van) veiligheid en de hieruit voortvloeiende welvaart blijven zeer belangrijke pijlers onder onze samenleving. Het zou dan ook verstandig zijn als deze keer niet voor de gemakkelijkste weg wordt gekozen en dat andere delen van onze samenleving de (corona)klappen gaan opvangen, zodat we in Nederland kunnen investeren in onze vitale beroepen. Opdat we bij een volgende crisis tenminste wel goed zijn voorbereid.

https://www.kvmo.nl/images/templateopmaak/button_reageren.jpg

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04