Op het (verkeerde) paard wedden

04 mei 2020
1462 keer
Op het (verkeerde) paard wedden
Op 5 mei staan we in Nederland stil bij 75 jaar vrede en veiligheid in ons land. We staan tevens stil bij hen die, het grootste goed dat iemand heeft, het leven hebben gegeven voor onze samenleving. Dit jaar zouden we 75 jaar vrede en veiligheid grootst vieren. Vijf generaties zonder oorlog dat is niet vaak voorgekomen in onze recente geschiedenis. Helaas heeft het coronavirus een stokje voor de feestelijkheden gestoken.

75 jaar vrede en veiligheid is voor veel landen op onze wereld een utopie. Vrede en veiligheid is dan ook voor veel landen geen vanzelfsprekendheid. Dit blijkt maar weer eens uit het onlangs gepresenteerde jaarlijkse rapport over de wereldwijde militaire uitgaven van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Het kwam voor mij niet als een verrassing dat de wereldwijde militaire uitgaven in 2019 wederom zijn gestegen. Wereldwijd is er in 2019 meer dan 1900 miljard dollar uitgegeven aan militaire uitgaven. Een stijging van 3,6 procent ten opzichte van 2018. Dit is de grootste stijging die gemeten is in de afgelopen tien jaar.

Volgens het SIPRI werd in 2019 2,2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product aan defensie besteed. Dit is dus ongeveer de norm die de NAVO-partners onderling hebben afgesproken. Als de totale uitgave wordt omgerekend naar het aantal mensen op onze aarde dan bedraagt dit ongeveer 230 euro per inwoner. Net als voorgaande jaren nemen de Verenigde Staten, China, India, Rusland en Saoedi-Arabië het merendeel, 62 procent, van de totale uitgaven voor hun rekening. De VS geeft nog steeds het meeste geld uit aan defensie: 732 miljard dollar. Voor het eerst staan er twee Aziatische landen in de top drie. China had in 2019 een militair budget van 261 miljard en India gaf 71,1 miljard uit aan defensie en stoten Rusland uit de top drie. Nederland staat op de 19e plaats.

Het wordt interessant om te zien wat de invloed van de coronacrisis zal zijn op de militaire uitgaven dit en komend jaar. De olieproducerende landen VS, Rusland en Saudi-Arabië die allemaal in de top 5 staan worden door de dalende olieprijs economisch hard geraakt. China en India zullen eveneens de gevolgen van een recessie gaan merken.

Recessie of niet, onze wereld zal niet van de één op de andere dag gaan veranderen. De wereldbevolking zal blijven groeien met als gevolg dat de schaarste aan grondstoffen zal toenemen. Een groeiende wereldbevolking zal er eveneens toe leiden dat de belasting op onze planeet en dus het milieu eveneens verder zal toenemen. Er zal wat moeten gaan gebeuren om onze planeet leefbaar te houden. Ik verwacht dat er divergerende stromingen zullen ontstaan. Eén groep zal blijven investeren in hun krijgsmacht om de noodzakelijke grondstoffen veilig te kunnen blijven stellen voor hun inwoners. Een andere groep zal gaan investeren in het verbeteren van het leefklimaat op onze planeet in het algemeen en in het bijzonder voor zijn eigen inwoners.

Geld kan men echter maar één keer uitgeven. Ik ben geen politicus maar ik zou niet op één paard wedden. Bij investeren in ons milieu moet men ook oog hebben voor het feit dat men er voor zorg moet blijven dragen dat men kan blijven beschikken over de noodzakelijke grondstoffen om ons leefklimaat prettig te houden en dat men zichzelf kan beschermen zodat zij zelf kunnen blijven bepalen volgen welke normen en waarden men wil blijven leven. Als ons dat lukt dan maken we een goede start naar een volgende periode van 75 jaar vrede, veiligheid, welvaart en leefklimaat/milieu in Nederland.

https://www.kvmo.nl/images/templateopmaak/button_reageren.jpg

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04