Mañana

11 mei 2020
1568 keer
Mañana
Onlangs zei minister van Defensie Bijleveld in het programma ‘Uitgelicht’ bij Family 7 dat het volgende kabinet 2%van het BBP moet uittrekken voor Defensie. Sterker nog, ze zei dat het misschien nog wel meer dan 2% zou moeten zijn. Ze onderstreepte dit door aan te geven dat de coronacrisis duidelijk maakt dat de vitale sectoren hun geld meer dan waarmaken.

Ik kan dit alleen maar van harte ondersteunen. De uitvoerders in de frontlinie staan, ondanks de vele vacatures, meer dan hun 'mannetje'. Als het nodig is worden de schouders eronder gezet en niet op een uurtje gekeken. Hieruit blijkt dat onze uitvoerende organisaties vitaal zijn. Dit in tegenstelling tot de tot de nok toe gevulde beleidsministeries. Deze ministeries zijn in deze coronatijd veelal leeg en de beleidsmakers zitten veilig thuis politiek beleid te maken.

De uitspraak van onze minister is dan ook van toepassing op het defensiebeleid van de kabinetten Rutte I, II en III. Sinds 2014 roepen ze allemaal ‘mañana’ als het gaat om de 2% NAVO-afpraak. Helaas is het niet alleen van toepassing op de 2% afspraak. Als ik kijk naar de vervanging van onze fregatten en onderzeeboten dan is hetzelfde van toepassing: mañana. Er worden maar geen besluiten genomen.

Onze defensie-industrie wordt er hopeloos van. Het wacht met smart op opdrachten en heeft dan ook onlangs de oproep gedaan de aanbesteding van de nieuwbouwprojecten naar voren te halen. Vertegenwoordigers van de defensie-industrie geven aan dat als het kabinet de sector aan het werk wil blijven houden het noodzakelijk is prioriteit te geven aan de ontwikkeling en bouw in Nederland.

Men vraagt hierbij niet om ‘gratis’ coronageld. Het geld voor de vervanging van onze fregatten en onderzeeboten is immers in de begroting opgenomen. Niet alleen de defensie-industrie is deze mening toegedaan. Ook de VVD en CDA willen dat het ministerie van Defensie nieuw materieel voor de krijgsmacht zoveel mogelijk bij Nederlandse bedrijven bestelt. Daarmee moet de Nederlandse economie die thans in een coronadip zit weer worden aangejaagd.

Je zou dan zeggen ‘appeltje-eitje’. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet als het om defensie-uitgaven gaat. Minister Bijleveld heeft de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat ze nader gaat onderzoeken of marineprojecten naar voren gehaald kunnen worden. Hoe lang dit onderzoek gaat duren zei ze er niet bij. Ik verwacht dat dit niet voor september 2020 zal gebeuren. Dit omdat de Algemene Rekenkamer heeft aangegeven het onderzeebootdossier onder de loep te gaan nemen. Ze gaat onderzoeken of de Tweede Kamer voldoende inzicht heeft in de keuzes en afwegingen en bewapening en in het totaal benodigde budget en de (financiële) risico’s van de vervanging onderzeeboten op basis van de informatie uit de B-brief.
 
De Rekenkamer heeft namelijk vragen over de totale financiële omvang van het project en over hoe deze informatie is gepresenteerd. Ze hebben vragen over de bewapening, het type en het aantal boten dat Defensie voorstelt en welke criteria daarbij zijn toegepast. Dat de Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft; daar heb ik beeld en geluid bij. Maar het kan toch niet zo zijn dat de Rekenkamer gaat bepalen welke soort onderzeeboot en bewapening onze marine gaat krijgen? ’Schoenmaker blijf bij je leest’ denk ik dan.

Hoe dan ook, het project wordt wederom vertraagd. De kans is groot dat het over de verkiezingen heen wordt getild en dat dit dossier tijdens de formatiebesprekingen als controversieel onderwerp wordt aangemerkt. Een besluit ter zake wordt dan pas wordt genomen als er een nieuw kabinet is aangetreden. Het mañana defensiebeleid moet tot een halt worden geroepen. Beleidsmakers en politici moeten nu echt, net als de mensen in de vitale sectoren, hun schouders eronder gaan zetten en onze economie en veiligheid een boost gaan geven. Nederland first en snel graag.

https://www.kvmo.nl/images/templateopmaak/button_reageren.jpg

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04