Tijd om afscheid te nemen

15 juni 2020
1954 keer
Tijd om afscheid te nemen Bron foto: KVMO
Aan alles komt een einde dus ook aan mijn militaire carrière en het voorzitterschap van de KVMO. Na 7,5 jaar geef ik aanstaande donderdag de voorzittershamer over aan onze vicevoorzitter KTZ Willem Groeneveld. Hij zal de komende maanden het voorzitterschap waarnemen. Op 1 januari 2021 zal hij de hamer overdragen aan KLTZ Rob Pulles.

Ik weet zeker dat zij de KVMO op de juiste koers zullen houden. Dit zal hard nodig zijn gezien de donkere wolken die richting Defensie zullen blijven drijven. Ik verwacht helaas voor het defensiepersoneel dat de zon nog niet zal gaan schijnen voor Defensie, zolang er nog politici in de Tweede Kamer zitten die de staatssecretaris voorstellen om eerst de kazernes op te knappen en pas daarna wapensystemen te gaan kopen. Na eerst alles bewust afgebroken te hebben wil men investeren in achterstallig onderhoud van gebouwen, in plaats van in het vernieuwen van wapensystemen waarmee we onze militairen op missie sturen in het belang van onze veiligheid. Wapensystemen die voor onze mensen van belang zijn om zichzelf goed te kunnen verdedigen als dit nodig blijkt te zijn. Systemen die uiteindelijk het verschil maken tussen leven en dood van onze zonen en dochters!

Het kabinet Rutte III is met de Defensienota 2018 sterk begonnen maar uiteindelijk heeft men niet voldoende geïnvesteerd om Defensie weer terug te brengen naar het niveau van vóór Kabinet Rutte I. Hiermee geeft ook dit kabinet het signaal af dat het nog steeds geen nut en noodzaak ziet van een voor haar taak berekende krijgsmacht. Terwijl er geopolitiek sprake is van een snel veranderende wereld, waarin Europa haar eigen boontjes zal moeten gaan doppen omdat de Verenigde Staten zich steeds verder terug zullen trekken.

De afgelopen jaren heb ik u via mijn wekelijkse weblogs (329) en meer dan 18.000 tweets op de hoogte gehouden van het wel een wee van onze krijgsmacht, van de geopolitieke ontwikkelingen en arbeidsvoorwaarden. Ik weet dat ik (soms) een uitgesproken mening heb en dat niet iedereen hier altijd gelukkig mee was. Het doel van mijn schrijven is altijd bewustwording geweest: dat je het ook van een ander oogpunt kunt bekijken of dat het over iets ging waarover je nog nooit had nagedacht. Gezien de vele reacties die ik van u heb gekregen denk ik dat dat ik mijn doel aardig heb bereikt.

Ik wil u allen bedanken voor de steun, het tegengeluid en de goede ideeën die ik heb mogen ontvangen. Ik wens mijn opvolgers veel succes en u en de uwen niets dan goeds.

Reageren

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04