Twee procent

12 okt 2020
1237 keer
Twee procent Bron foto: Pixabay
Daar gaat hij weer, hoor ik je denken. We moeten 2% van het BBP besteden aan defensie, nu is het te weinig, slechte zaak enz. enz. Op zich allemaal waar maar ik wil het, ook, over een andere twee procent hebben. Mijn vorige avontuur was docent bij de Hogere Defensie Vorming. Erg leuk en volgens mij leer je als docent meer dan alle studenten bij elkaar. De afgelopen drie jaar heeft de zeer succesvolle Nederlandse hockeycoach Marc Lammers een voordracht gehouden bij de HDV. Marc is erg van het innoveren en veranderen maar hij is ook door de wol geverfd. Voor mij de belangrijkste les van zijn betoog: probeer niet in een keer 100% te veranderen. Kleine stapjes zijn ook vooruitgang. Zoals hij zegt: 50 keer 2% is ook 100%.

Veranderingen zijn een onderdeel van het leven. Je omgeving verandert en daar zal je je op moeten aanpassen. Of misschien zet je zelf wel een verandering in gang. Bij mij staat dan wel voorop dat veranderingen verbeteringen moeten zijn. Zijn ze dat niet, waarom zou je het dan veranderen? Helaas zien we bij Defensie ook vaak verandering, om het veranderen. Er komt een nieuwe commandant, nieuwe bewindspersonen, een nieuw afdelingshoofd, een nieuwe directeur-generaal en dan moet opeens alles anders. En de nieuwe voorzitter van de KVMO wil vast ook het een en ander veranderen. Dat is inderdaad waar maar dus alleen als die veranderingen verbeteringen zijn.

We zullen bij Defensie in de nabije toekomst gezamenlijk veel veranderingen moeten gaan doorvoeren. Het bezoldigingssysteem, het HR-model, de functiewaarderingsystematiek, allerhande lopende reorganisaties, aanschaf nieuw materieel zoals onderzeeboten, de implementatie van de nieuwe pensioenafspraken etc. etc. En dan ben ik erg benieuwd wat de Defensievisie 2035, die donderdag uitkomt, gaat brengen. Ik vermoed dat daar ook nog wel wat veranderingen uit zullen volgen. Maar daarover meer volgende week.

Wachten op voorstellen van Defensie en daar dan op schieten, is wat mij betreft niet de weg voorwaarts. Om iedere keer die 2% verbetering te bewerkstelligen, zal Defensie samen met de centrales de plannen moeten gaan ontwikkelen. Meedenken, vooruitdenken en doelen stellen, waarbij iedere partij vanuit de eigen kennis en kracht meepraat. Marc Lammers gaf in zijn voordracht aan de HDV aan dat de beste plannen de plannen waren die uit het hockeyteam zelf kwamen. Daarmee werd het een gezamenlijk plan en niet alleen het zijne. En dat creëert draagvlak. Openheid is daarvoor van essentieel belang, zonder de juiste informatie is het onmogelijk om de juiste plannen te maken. En als er een plan gemaakt is, dan houd je je aan de afspraken. Die afspraken moeten voor iedereen helder zijn, de consequenties van het overtreden van de afspraken moeten duidelijk zijn en er kan niet op de afspraken worden teruggekomen. Tenzij natuurlijk het team een gezamenlijk nieuw plan maakt en dat ondersteunt. En als je een succesje hebt behaald, een stapje van 2%, dan mag je dat ook best even vieren. Dat hoeft niet uitbundig met grote feesten en partijen, maar je mag er zeker aandacht aan besteden.

Veranderingen roepen weerstand op en gaan ook wel eens fout. Door een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, door het doel duidelijk te hebben en door je aan afspraken te houden verklein je de weerstand en de kans op fouten. Daarnaast moeten we ons realiseren dat het implementeren van veranderingen nooit in een keer goed gaat. Er lopen altijd dingen anders dan gepland. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat grote verandertrajecten niet bij iedere hobbel meteen tot stilstand komen. Maar we moeten ook eerlijk genoeg zijn om toe te kunnen geven als een traject niet de beoogde verbetering brengt. En dan moeten we ook op onze schreden durven terugkeren en een beter plan gaan maken.

Een belangrijk hulpmiddel bij dit hele proces is feed-forward. Dat is een soort van feedback, maar dan helemaal gericht op hoe het de volgende keer (nog) beter kan. Terugkijken en alleen maar aangeven wat er fout is gegaan, zorgt niet voor toegevoegde waarde. Aangeven hoe het de volgende keer beter kan, zorgt daar wel voor. En een laatste belangrijke tip: maak je alleen druk over zaken waar je invloed op kunt uitoefenen, anders gaat er heel veel energie verloren aan vruchteloze pogingen. Je kunt boos worden op het weer, omdat je natregent, maar aan die regen kun je niets doen. Je kunt wel een paraplu pakken of ergens schuilen, daar heb je invloed op.

Twee procent. Die stapjes moeten we gaan maken en blijven maken. Zo ook 10 x 2% om van 80% vulling naar 100% vulling te gaan en natuurlijk (en ja daar is ie weer) de stap naar 2% van het BBP uitgeven aan defensie. En beide zijn hard nodig, want zonder de mensen en zonder de middelen kun je plannen maken tot je een ons weegt, maar zelfs Marc Lammers kan er dan niet voor zorgen dat die plannen gaan slagen.

Succes met de stap van 2% die je vandaag en deze week gaat zetten!

https://www.kvmo.nl/images/templateopmaak/button_reageren.jpg

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04