Bubbel

26 okt 2020
1629 keer
Bubbel Bron foto: Pixabay
Hoe lekker is het in je eigen bubbel? Iedereen is het met je eens, de regels zijn duidelijk en je ziet en hoort alleen maar wat je wilt zien en horen. Iedereen zit wel eens, of heel vaak, in een bubbel. Als je gaat trouwen, lijkt het of iedereen gaat trouwen. Als je kinderen krijgt, lijkt het of iedere vrouw zwanger is. En met de sociale media zijn er nog meer soorten bubbels bijgekomen. De uitzending van “Zondag met Lubach” van 11 oktober jl. liet nog maar eens even haarfijn zien hoe je in zo’n bubbel wordt gezogen. En hoe langer je erin zit, des te meer bevestigingen die je krijgt dat je goed zit en gelijk hebt. Niemand ontkomt aan de bubbels. Of je nou docent bij de HDV bent en denkt dat alles met een academische denkoefening en een paar werkcolleges kan worden opgelost, of je adjunct-hoofdredacteur bij de NOS bent en denkt dat alle NOS-journalisten volstrekt objectief zijn, of dat je POTUS, of corona-wappie, bent en vindt dat alles wat niet in jouw straatje past fake-news is.

Helaas speelt het echte leven zich niet in jouw bubbel af, al was het alleen maar omdat er nog vele andere bubbels zijn. Er schuilt echter een groot gevaar in het feit dat veel mensen hun bubbel wel als dé waarheid aannemen en op grond daarvan besluiten nemen. Niet zo erg als dat besluit de keuze tussen Benidorm of Malaga als vakantiebestemming betreft, maar een stuk erger als het zaken betreft die het welzijn van mensen aangaat. Maar hoe kom je nou buiten je bubbel? Hoe zorg je ervoor dat je ook de wereld van buiten jouw bubbel gaat waarnemen en mee gaat nemen in je denkproces?

Stap één is je realiseren dat je in een bubbel zit, dat niet alles zo is als je zou willen en dat “daarbuiten” ook van alles gebeurt. Stap twee is in contact komen met “daarbuiten”. Dat kan door zelf buiten je bubbel durven te stappen, maar ook door anderen binnen jouw bubbel te halen. En dan het liefst zonder meteen te proberen die ander binnen jouw bubbel te houden. Stap drie is die andere, nieuwe en wellicht minder gewenste informatie in je denk- en besluitvormingsproces mee te nemen.

En we proberen het zeker. Neem bijvoorbeeld weer die HDV. We proberen daar de studenten zoveel mogelijk perspectieven mee te geven. Eerst na te denken en zo divers mogelijke informatie verzamelen en dan pas, eventueel, een oordeel vormen. En geloof me, dat kunnen die studenten prima. En bij iedere diploma-uitreiking heet iemand uit het Haagse de studenten welkom in de stafkringen en moedigt ze aan hun kritische denkvermogen en verschillende perspectieven vooral in hun nieuwe banen toe te passen. Helaas blijkt de realiteit wat weerbarstiger. Eenmaal in de Haagse, Helderse, Bredase of Utrechtse bubbel is de behoefte aan dat kritische denkvermogen toch wat minder groot dan het leek. En dat is zo zonde, want ze hebben echt goede ideeën. En niet allen die HDV-ers; binnen alle geledingen, alle rangen en standen en alle onderdelen zijn er goede ideeën te vinden en te horen.
Ook binnen de wereld van de vakcentrales en het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn er bubbels. Sommige mensen zitten daar al heel lang in en weten echt niet anders meer. Dat geldt overigens voor alle partijen. Het blijkt ook hier heel lastig om buiten je eigen bubbel te stappen, of überhaupt maar buiten te kijken. “Die militairen hebben goudomrande arbeidsvoorwaarden”, “die bonden zeggen altijd alleen maar nee”, “Defensie geeft nooit de juiste en volledige informatie” zijn veel gehoorde kreten. In sommige zit misschien een kern van waarheid, maar het is nooit de hele waarheid. Als iemand die net in deze bubbel terecht is gekomen, en zich de wereld daarbuiten nog kan herinneren, verbaasde het mij dat we al meer dan twintig jaar over sommige arbeidsvoorwaardelijke zaken aan het praten zijn, zonder dat daar echt vooruitgang op geboekt is. Het lijkt erop dat ook hier de oplossing niet binnen de bubbel ligt. Hoog tijd om dus ook buiten de bubbel te gaan zoeken naar oplossingen. En hoog tijd dat iedereen ook open staat voor informatie van buiten de bubbel. Zal dat gemakkelijk zijn? Ik vermoed van niet, maar het is wel hard nodig. Juist de andere zienswijzen buiten de eigen bubbel kunnen ervoor zorgen dat we eindelijk vooruitgang gaan boeken op sommige langlopende dossiers. En ik wil iedereen van buiten de arbeidsvoorwaardelijke bubbel van harte uitnodigen informatie en ideeën te delen met de mensen binnen de bubbel, ongeacht of dat mensen van de centrales of de HDP zijn. Probeer die mensen eens uit de bubbel te lokken en ze anders te laten denken. Anders praten we over twintig jaar nog over dezelfde onderwerpen.

Reageren

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04