Pennywise, pound wiser?

02 nov 2020
588 keer
Pennywise, pound wiser? Bron foto: Pixabay
De keuze tussen de kortere en langere termijn is niet altijd even gemakkelijk. Gaan we voor het laaghangende fruit, maar laten we de, wellicht grotere, appels in de boomtop hangen (en verpieteren)? Of gaan we op zoek naar die ladder om die grotere appels te pakken en krijgen we honger omdat we die laaghangende appels laten hangen? Uiteraard is een en ander van de omstandigheden afhankelijk. Soms loont het de moeite die ladder te gaan zoeken en soms zijn de onderste appels voldoende.

En soms moet je beide doen. Als er bijvoorbeeld een grote reorganisatie plaatsvindt, dan is dat vaak iets van de lange adem, terwijl er, juist bij reorganisaties, ook veel op de korte termijn moet gebeuren. Al was het alleen maar om de mensen bij het proces betrokken te houden en de onvermijdelijke weerstand tegemoet te treden.

In deze spagaat staan we ook vaak bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hoewel ik er nog niet zo lang deel van uitmaak, zie ik dat er vraagstukken zijn die vragen om een goed doordachte oplossing, die nou eenmaal meer tijd kost. Aan de andere kant zijn het vaak vraagstukken die al jaren liggen en nu ook eindelijk wel eens resultaat mogen hebben. Wat is dan wijsheid, voor het snelle succes gaan of door blijven praten voor het beste resultaat? Wat mij betreft geldt ook hier dat je op zoek moet gaan naar een optimum tussen beide varianten. Je zult op een gegeven moment stappen moeten maken. Zeker voor het personeel is het goed om te laten zien dat er vooruitgang is en dat zij er ook daadwerkelijk van profiteren. De tijdelijke loontabel die sinds 1 juli van kracht is, is volgens mij een goed voorbeeld van het combineren van de korte en lange termijn. Omdat er toen ook nog geen definitief loongebouw was, hebben de sociale partners afgesproken dat er wel een plusje in het salaris moest komen, voor met name de lagere rangen. Helaas is het nieuwe loongebouw er nog steeds niet, maar de tijdelijke tabel is in ieder geval tot 1 april 2021 van kracht.

Het is wel belangrijk dat we ons nu niet te laten verleiden tot het nu alleen nog maar nemen van kleine stapjes. Per 1 januari loopt onze CAO af en zou er met de werkgever een nieuwe CAO overeengekomen moeten zijn. Ook hier willen we natuurlijk wel een paar laaghangende appeltjes plukken, maar we mogen de grotere oogst hoger in de boom niet uit het oog verliezen. En dat betekent dat het nog wel even kan duren voor het uiteindelijke resultaat met betrekking tot het bezoldingssysteem er is. En dat geldt ook voor het HR-systeem en de functiewaardering. We zijn er druk mee bezig om die ladder te vinden, waarmee we die hoger hangende appels kunnen oogsten. Er is ons heel veel aan gelegen om dat resultaat te bereiken en het niet nog een keer 15 jaar of zelfs maar 15 maanden voor ons uit te schuiven. Daarbij zullen we die balans, het optimum tussen de kortere en langere termijn goed in de gaten houden. Niet te veel nu vastleggen geeft ruimte voor een goede afspraak voor de lange termijn. En daarbij is het wel de bedoeling dat het personeel zowel op de kortere als de langere termijn er beter van wordt. Pennywise, pound wiser.

Reageer

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04