Mijn mening

09 nov 2020
1616 keer
Mijn mening Bron foto: Pixabay
De afgelopen weken is er nogal wat te doen over de vrijheid van meningsuiting. Of het nou gaat om Mohammed-cartoons, de jeugdafdeling van een politiek partijtje of de corona-pandemie, iedereen is er als de kippen bij om zijn of haar mening te geven en gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting. En dat is maar goed ook! Het is een van de grondrechten in Nederland, waarvoor ik 34 jaar geleden gekozen heb om die te verdedigen.

Volgens Van Dale is een mening de manier waarop je over een bepaalde zaak denkt. Als je deze definitie aanhoudt, dan kom ik tot de conclusie dat een mening subjectief is en niet gebaseerd hoeft te zijn op feiten. En artikel 7 van de Nederlandse Grondwet garandeert dat je die mening mag ventileren, zonder dat je daar voorafgaand toestemming voor nodig hebt. Lid 1 van het artikel zegt: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En lid 2 en 3 geven aan dat het niet alleen voor de drukpers geldt, maar ook voor ieder ander middel om je mening te kunnen verkondigen. (En lid 4 geeft gelukkig aan dat dat allemaal niet geldt voor reclames.) Zoals te lezen is, kan de wet grenzen stellen aan de vrijheid. Daarbij kan je denken aan het oproepen tot geweld, smaad, laster en discriminatie. Een en ander is terug te vinden in het Wetboek van Strafrecht.

Het mooie van het Nederlandse systeem is dat je, als je vindt dat de wet is overtreden, naar de rechter kunt stappen. En dat gebeurt ook regelmatig. De langslepende rechtszaak tegen Geert Wilders is een voorbeeld. Ook de recente aangifte tegen een jongerenafdeling van een politiek partijtje, die Defensie een moordmachine noemde, door een jurist en reserveofficier is een voorbeeld. En dat is ook waar die afweging moet liggen. Niet in een wet die bepaalt of je wel of niet een profeet zou mogen beledigen, niet door het voor eigen rechter te spelen en mensen te bedreigen, zodat ze moeten onderduiken en al helemaal niet door ze aan te vallen of te vermoorden. Ik vind het van het allergrootste belang dat we dit systeem in stand houden en het niet laten uithollen, omdat er mensen zijn die zich gekwetst voelen. Ik vind de aantijgingen van die politieke partij ook niet leuk en voel me ook persoonlijk beledigd. Maar dat wil nog niet zeggen dat die partij dan verboden moet worden of dat ik geweld tegen ze ga gebruiken. Laat het recht zijn beloop hebben. En dat kan dus ook betekenen dat de uitspraak van de rechter niet in jouw voordeel uitvalt. Accepteren en doorgaan, ook dat is deel van het systeem.

In de discussie kan er wel een verschil zijn tussen de zwaarte van meningen. Mensen die roepen dat wetenschap ook maar een mening is, die geef ik ongelijk. Wetenschap is, over het algemeen, goed onderbouwd, reproduceerbaar en overal hetzelfde. Dat is toch echt wat anders dan het roepen dat de aarde plat is, te zeggen dat corona een hoax is om de Europese superstaat erdoor te kunnen drukken of te beweren dat “de elite kinderbloed drinkt”, zonder daar ook maar enige vorm van bewijs voor te leveren. Wat mij betreft mag je dit soort meningen negeren. En weet u wat nou het mooie is? Dat hoeft u niet met mij eens te zijn, u mag zich door mijn mening beledigd voelen en u kunt naar de rechter stappen, als u vindt dat ik een wettelijke norm heb overschreden. En net zoals ik de afgelopen 34 jaar heb gedaan, zal ik mij blijven inzetten om dat recht en het Nederlandse systeem te behouden en te verdedigen. Naar mijn mening is dat meer dan de moeite waard!


Reageren

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04