Vox populi

15 mrt 2021
1145 keer
Vox populi Bron foto: Pixabay
Vox populi, de stem des volks. Deze week is het de ultieme week daarvan. De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Maakt u zich geen zorgen, er volgt nu niet een blaartrekkend verhaal dat u uw keuze vooral door Defensie moet laten leiden. Juist niet. Uiteraard vind ik Defensie erg belangrijk en sta ik voor een op haar taak berekende krijgsmacht in het algemeen en zeemacht in het bijzonder. Maar er zijn meer zaken belangrijk in het leven. Hoe belangrijk de gezondheidszorg is, is wel gebleken de afgelopen maanden. En hoe belangrijk goed onderwijs is, voor zover we dat nog niet wisten, blijkt nu ook maar eens te meer. Wie had ooit gedacht dat zoveel tieners hun ouders en docenten zouden smeken om alsjeblieft weer naar school mogen??!! Ook is overduidelijk dat een goed functionerende overheid van essentieel belang is. Alles is belangrijk en daarom zal er ook altijd een goede afweging moeten zijn welke keuzes je maakt. Defensie beschermt wat ons dierbaar is, maar als al het geld naar Defensie gaat, dan blijft er weinig dierbaars over om te beschermen.

Daarnaast is de stem des volks over het algemeen meerstemmig. Mensen die roepen dat zij namens het (hele) volk spreken, zijn wat mij betreft het wantrouwen waard. Er zijn altijd groepen te vinden die het een (milieu, sociale huurwoningen, Defensie etc.) of het ander (lagere belastingen, immigratie, onderwijs etc.) het belangrijkste vinden. De groepen praten, roepen, schreeuwen om het hardst tegen elkaar op om aandacht (en geld!) te krijgen. En de ondankbare taak van de gekozen en niet gekozen volksvertegenwoordigers is om continu die afweging te maken en te zorgen dat zij de aandacht én het geld eerlijk en uitlegbaar verdelen. En dan zullen er altijd mensen ontevreden zijn. Ik zeg dan ook wel eens dat een goed compromis die afspraak is waarover iedereen even ontevreden over is.

Een enkele keer hebben mensen het geluk te kunnen spreken namens het hele, of een zeer groot deel van, het volk. In de laatste week van februari en de eerste week van maart hebben alle defensiebonden een peiling gehouden onder hun leden over het stilliggen, en -leggen, van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen tussen Defensie en de bonden. De vraag was of de bonden het bod van Defensie, 1,25% arbeidsvoorwaardenruimte, moesten accepteren of niet. En bij alle bonden was een zeer groot deel van de leden, 85% of meer, tegen het accepteren van het bod. Een zeer duidelijke uitspraak van de leden en ik zou in dit geval ook zeggen: het volk heeft gesproken. En waar het volk volgens mij dan nu ook behoefte aan heeft, is een werkgever die luistert en met een acceptabel nieuw bod komt. De tijd is daar nu ook rijp voor. De voces populi, de stemmen des volks, komen deze week bijeen. De verkiezingen en de uitslag van de ledenraadpleging. Een groot deel van de politieke partijen heeft aangegeven dat zij meer willen investeren in veiligheid, waaronder Defensie. Als deze partijen straks een meerderheid hebben gekregen van het volk, dan is het zaak die investeringen te gaan doen. En daarvan dan een belangrijk deel aan het personeel van Defensie besteden, zoals het defensiepersoneel heeft gevraagd. Het is hard nodig. Om te beschermen wat ons lief is, hebben we mensen nodig die dat willen doen. En die mensen moeten in staat gesteld zijn om hun werk te doen. Voldoende collega’s, middelen, mogelijkheden en waardering zijn daarbij essentieel. Als die voorwaarden er niet zijn, dan volgt later, helaas vaak te laat, de vox populi malo, de boze stem des volks, of misschien wel de ira populi, de woede des volks. Maar dat is allemaal te voorkomen door nú naar de stem des volks te luisteren. Dames en heren politici, doe dat dan ook!

<a href=

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04