Vallende sterren

06 apr 2021
306 keer
Vallende sterren Bron foto: Pixabay.com
Het zou zomaar kunnen zijn dat u bij het lezen van de titel denkt aan vlag- en opperofficieren (de sterren) die van hun positie afvallen. Maar dat bedoel ik er niet mee. Ik kom nog wel terug op de vlag- en opperofficieren. Met vallende sterren bedoel ik eigenlijk snelheidscontroles van de Belgische politie op de Belgische snelwegen. Omdat het door de Belgische rechter verboden was om snelheidscontroles op de radio te melden, zeiden de presentatoren dat er langs de snelwegen “vallende sterren” waren gesignaleerd. En daarmee bedoelden ze natuurlijk de snelheidscontroles, maar het op deze manier melden mocht wel, ook van de rechter. Iedereen wist dan ook gewoon waar het over ging.

Natuurlijk vertel je het liefst gewoon waar het op staat. Nederlanders staan erom bekend, en gaan er zelfs een beetje prat op, dat ze zo direct zijn. Ik zal de hele discussie over de aanwijzing van de secretarisgeneraal over (externe) communicatie niet oprakelen, maar de tegenstand ertegen, ook vanuit het defensiepersoneel, sprak boekdelen. Vorige week konden we in Trouw lezen hoe de commandanten van de krijgsmachtdelen denken over de situatie waarin de krijgsmacht verkeert. Daar was geen woord Frans bij. Ook zij maken zich grote zorgen en geven aan dat er snel geld bij moet. Niet alleen om de gaten te dichten en verbeteringen in de toekomst te realiseren, maar ook om voor de juiste arbeidsvoorwaarden te kunnen zorgen en de huidige exploitatie überhaupt maar mogelijk te maken. Er is op dit moment simpelweg niet voldoende geld beschikbaar voor de taken die de krijgsmacht zijn toebedeeld. En nadat de commandanten hun beklag hadden gedaan in de schriftelijke pers, beaamde de Commandant Der Strijdkrachten het geschetste beeld op de radio. Er zijn tekorten en er is te weinig geld voor het nu en voor de toekomst. Duidelijke boodschappen die eindelijk op het juiste niveau en met de juiste urgentie naar buiten zijn gebracht. En de berichten hebben veel aandacht gekregen. Op sociale media, in andere kranten en op TV zijn ze regelmatig herhaald en aangehaald. Dat is een goede ontwikkeling, maar het doel is uiteindelijk dat de beleidsverantwoordelijken ook actie gaan ondernemen om aan de tekorten een einde te maken en ervoor te zorgen dat we de organisatie kunnen vullen met goed, goed opgeleid en gewaardeerd personeel, dat we ook nog eens kunnen motiveren met het juiste en voldoende modern materieel en een goed oefen- en inzetprogramma.

Met alleen de boodschap van de commandanten komen we er echter niet. Gelukkig sneeuwde het nieuws niet helemaal onder door het functie-elders-drama, maar continue aandacht is nodig. Daarom zullen we er met z’n allen voor moeten zorgen dat de berichten op de voorgrond blijven. Kom ik weer even terug bij de gewraakte aanwijzing SG. Die is inmiddels ingetrokken, maar ook de nieuwe, rijksbrede, regeling staat het nog steeds niet toe onbeperkt met de pers en de Tweede Kamer te spreken. Misschien dan tijd voor onze eigen vallende sterren. In de trend van: de hazen hebben nog steeds niet voldoende voer, hun hok is nog steeds lek en het zijn er nog steeds te weinig. Of het wordt hoog tijd om de oude vissen door nieuwe te vervangen en ervoor te zorgen dat er meer nieuwe soorten vissen in de vijver komen. En natuurlijk is ook de volière aan vervanging toe en wordt het tijd om nieuwe vogeltjes aan de verzameling toe te voegen. Om niet te vergeten dat het tijd is voor de nieuwe PlayStation, want de spelers uit andere landen zijn rap bezig ons in te halen en ons op ons eigen terrein te verslaan. U begrijpt wat ik bedoel. Draag de boodschap uit!

<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04