I told you so

19 apr 2021
290 keer
I told you so Bron foto: Pixabay
Achteraf kijk je een koe in de kont, is een veel gehoorde uitdrukking. En de strekking is duidelijk, achteraf is het gemakkelijk te oordelen over zaken. Zeker als je dan meer informatie hebt dan op het moment zelf en zeker als je rustig de tijd hebt er eens even over na te denken. Direct komen dan voorvallen als Hawija en Chora op. Voorvallen die nu weer opspelen en waarbij iedereen het achteraf beter lijkt te weten. Maar daar wil ik het nu eigenlijk niet over hebben.

Er spelen namelijk nog meer zaken, die achteraf beter hadden gekund. De afgelopen tijd kwamen de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vastgoed Defensie uit. Het rapport van de ARK gaf aan dat Defensie de opgelegde bezuinigingen niet heeft gehaald en volgens het IBO voldoet een groot deel van het vastgoed niet aan de huidige eisen en is er verschrikkelijk veel geld nodig om de achterstand in te halen. Conclusies waar, denk ik, weinig op aan te merken is. Een groot verschil met de voorvallen die ik eerder noemde, is echter dat beide conclusies vooraf zijn aangekondigd door iedereen die er verstand van had. Nadat de bezuinigingen bekend waren gemaakt, o.m. het afstoten van mijnenjagers, Cougars en tanks, veranderde de veiligheidssituatie in de wereld en bleek dat we het af te stoten materieel toch nodig hadden. Dat was duidelijk voor en bekend bij zowel de wetgevende, als de uitvoerende macht. En niet alleen de veiligheidssituatie speelde een rol, ook de vertraging bij het invoeren van de NH90’s en het noodzakelijke kannibaliseren van de af te stoten mijnenjagers om de eigen vloot operationeel te houden. Hieruit blijkt dat de krijgsmacht niet eens voldoende middelen had om de eigen vloot in stand te houden, laat staan om de te verkopen eenheden in verkoopbare staat te houden. Allemaal zaken die vooraf zijn aangegeven, die iedereen kon zien. Om nog maar te zwijgen van de voorgenomen verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Het was al lang en breed duidelijk dat de verhuizing ten koste zou gaan van de operationele gereedheid van het Korps Mariniers en dat de gedane beloften over de faciliteiten op de kazerne niet zouden worden nagekomen. Hoe eerder het besluit zou zijn teruggedraaid, des te kleiner de schade zou zijn geweest. Toch heeft het nemen van het, in mijn ogen juiste, besluit nog erg lang geduurd, met alle (financiële) gevolgen van dien. En ook op het gebied van vastgoed zijn de conclusies lang van tevoren aangekondigd. Jarenlang geen onderhoud plegen en nieuwbouwprojecten uitstellen hebben een zware wissel getrokken op het vastgoed van Defensie. An sich al vervelend, maar pas echt erg wanneer de veiligheid en gezondheid van het personeel in geding komt en daar was en is zeker sprake van. Maar ook die conclusie was vooraf al bekend.

De vraag is of men bereid is lessen uit beide rapporten te trekken. De conclusie uit het ARK-rapport zou, wat mij betreft, niet moeten zijn dat we alsnog €400M moeten ophoesten, maar dat defensie- en veiligheidsbeleid lange termijnbeleid is, waar visie voor nodig is en dat een solide financiële basis dient te hebben. En de conclusie uit het IBO zou volgens mij moeten zijn dat je de (financiële) middelen vrijmaakt voor wat je wilt hebben. Het is duidelijk dat er meer geld naar de krijgsmacht moet, om aan de grondwettelijke taken te kunnen voldoen. Want als dat niet gebeurt, dan zullen de gevolgen voor de Nederlandse belangen, veiligheid en krijgsmacht allemaal negatief zijn. Conclusies die nu al overduidelijk zijn en waarvan ik hoop dat ze niet over een aantal jaar als een “I told you so” eindigen. We zullen zien.

<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04