Waardering

28 juni 2021
340 keer
Waardering Bron foto: Ministerie van Defensie
Afgelopen zaterdag, 26 juni, mocht ik aanwezig zijn bij de viering van Veteranendag 2021 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Naast een aantal veteranen waren ook Zijne Majesteit de Koning, de minister-president, de voorzitters van de Eerste en Tweede kamer, de minister en staatssecretaris van Defensie en de CDS aanwezig. Daarmee is het wel duidelijk dat ook de Nederlandse regering het belang van Veteranendag en daarmee de veteranen inziet. De viering zelf was goed georganiseerd met een aantal zeer indringende, persoonlijke en heel mooie verhalen van veteranen. Daarnaast een prachtige muzikale omlijsting door een deel van Johan Willem Friso kapel en grote namen als Stef Bos, Claudia de Breij en Snelle. De minister-president benoemde het in zijn speech, veiligheid is niet gratis en veiligheid is een wankele muur die ondersteund moet worden. Uit alles sprak waardering voor wat veteranen hebben gedaan om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid voor de wereld. En gelukkig groeit de waardering voor militairen in Nederland. Vroeger maakte ik nog wel eens de grap dat militairen in Amerika, Engeland en Frankrijk korting kregen, maar dat militairen in Nederland moeten bijbetalen. Dat is niet meer zo, men ziet wat de militairen doen en dat waardeert de Nederlander steeds meer.

De dag ervoor stond in het NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over twee vrouwelijke oud-collega’s die Defensie moegestreden hebben verlaten. Niet moegestreden tijdens missies of andere inzet, nee, moegestreden door het continu moeten verdedigen en uitleggen van het zijn van een vrouw binnen de krijgsmacht. Ook deze militairen waren op zoek naar waardering voor wat ze deden. Niet meer, maar ook zeker niet minder dan de waardering die hun collega’s kregen. Gewoon waardering voor wat ze doen, niet voor wie ze zijn. Niet dingen extra moeten doen, als anderen dat ook niet hoeven. Gewoon, militair zijn, net als de andere militairen. Het is een zeer lezenswaardig artikel, waarin de oud-collega’s voorbeelden noemen van hoe ze benaderd en aangesproken werden. Als het er niet zou staan, dan zou je het bijna niet geloven. Hoog tijd dat dat soort denken en doen uit de krijgsmacht verdwijnt. En een wake-up-call ook voor mij om ook mijn eigen handelen en opmerkingen tegen het licht te houden. Je ziet het pas als je het door hebt.

Waardering kent vele vormen. Waardering door aandacht, waardering door beloning, waardering door erkenning. Ieder mens en dus ook de militairen zijn gevoelig voor waardering. Daarbij gaat het er zeker niet om, om het maximale eruit te halen, maar wel zodanig dat men die waardering ook echt voelt. Hoe kan Nederland zijn militairen het beste waarderen? De aandacht zoals bij Veteranendag is een goed begin. Laten blijken dat de offers die de militairen brengen gezien en op waarde geschat worden. Daarnaast ook door militairen die zelf binnen de krijgsmacht al hun collega’s gelijkelijk waarderen. Een veilige werkomgeving creëren waarbinnen alle militairen hun o zo belangrijke werk kunnen doen. En om dat werk te kunnen doen, kan Nederland de krijgsmacht waarderen door die krijgsmacht van voldoende mensen en middelen te voorzien, en dus daarvoor het benodigde geld vrij te maken. Daarnaast door te zorgen dat die mensen op het juiste niveau betaald worden voor het werk dat ze doen, loon naar werken. En met die mensen, met dat geld en met dat materieel zorgen dat de militairen ook zinvol werk hebben. Inzet om de drie hoofdtaken van de krijgsmacht uit te voeren of om zich daarop voor te bereiden. De militairen verdienen het. En ik weet zeker dat ze het hogelijk waarderen.

<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04