Chaos

27 sept 2021
330 keer
Chaos Bron foto: Rainy City, Flickr
Never waste a good crisis.

Daarmee doelt men over het algemeen op een crisis die kansen biedt om veranderingen -vooral in de vorm van verbeteringen- door te voeren. Nu zou je kunnen zeggen dat er in het Haagse toch wel sprake is van een crisis. Moties van afkeuring, wel/niet/toch wel opstappende ministers, Tweede-Kamerleden die bijbeunen als staatssecretaris, een minister die gaat lobbyen voor een club waar ze toevallig net beleid voor had besproken en een minister-president die een kabinetslid ontslaat, maar dat eigenlijk helemaal niet kan of mag. En dan nog wat kleinere zaken, zoals een minister van VWS en vicepremier die de Wet Openbaarheid van Bestuur volledig aan zijn laars lapt. Zo’n crisis mag je toch niet voorbij laten gaan: al die verbeteringen die je nu zou kunnen en moeten doorvoeren! Maar in plaats van actie te ondernemen en die broodnodige verandering in de bestuurscultuur door te voeren willen de kleuters van het Binnenhof, of eigenlijk de meer toepasselijke Apenrots, niet met elkaar spelen en mogen ze niet op elkaars feestje komen. Eigenlijk kan je dan al niet eens meer van een crisis spreken. Het is gewoon één grote chaos.


De klassiek geschoolden en geïnteresseerden onder u herinneren zich wellicht dat in de Griekse mythologie Chaos het begin is van alles. Vanuit het Niets (de leegte) werd het heelal geschapen met alles erop en eraan. En omdat er niets was, waren de goden, titanen en cyclopen nieuw. Met de nodige aanloopproblemen, dat dan weer wel. Na een tijdje ontstond een stabiele situatie waarin onder meer de Griekse beschaving ontstond. En de Griekse beschaving is de bakermat van de democratie, zo hebben wij allen in de geschiedenisles geleerd. Maar het is ook de bakermat van de rede en van de ethiek.

Wat zou het toch mooi als er uit de huidige chaos ook beschaving ontstaat, die ons weer democratie brengt doordrenkt met ethiek en rede. Waarin de deelnemers op argumenten discussiëren en niet voor een momentje op Instagram of een citaat in de Telegraaf. Waarin Kamerleden zinnige Kamervragen stellen om zinnige antwoorden te krijgen en niet om maar zo hoog mogelijk op het lijstje van vragenstellers te komen. Waarin ministers, staatssecretarissen en ambtenaren ook tijdig zinnige antwoorden geven op die zinnige vragen. Waarin beleid en uitvoering in lijn staan met elkaar, zodat de overheid de burger helpt en niet als hinderlijk ziet en ambtenaren zich zo opstellen dat ze de burger dienen. Waarin gezien wordt hoe belangrijk de publieke sector is, zoals de zorg, de politie, het onderwijs en niet te vergeten: Defensie, zoals de FNV wél heeft gedaan in haar versie van de nachtwacht. Waarin de machthebbers dan ook voldoende (financiële) middelen beschikbaar stellen om het belangrijke werk te kunnen doen. Ik ben wel benieuwd in hoeverre de huidige spelers in de politieke arena de potentie hebben om dat nieuwe systeem te creëren. Ik vrees weinig, omdat ze anders die verandering al wel hadden ingezet. En als ze wel het potentieel hebben, maar er al die jaren niets mee gedaan hebben, dan schieten we er ook weinig mee op. Het is dus hoog tijd voor nieuwe spelers. Al weet ik niet waar die opeens vandaan zouden moeten komen. Ach, dat is in het oud-Griekse scheppingsverhaal ook niet duidelijk en toch gebeurt er iets vanuit het niets. Laat maar doorkomen, want het zou toch zonde zijn als deze good chaos te waste gaat.


<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04