Lost Marbles

01 nov 2021
1987 keer
Lost Marbles Bron foto: Defensie
Soms heb je van die momenten waarop je je afvraagt of de hele wereld gek is geworden. Nu vraag ik me dat vooral af bij Defensie. De berichten, die de laatste tijd naar buiten komen, geven daar wat mij betreft de nodige aanleiding toe. Dan heb ik het nog niet eens over de berichten rond de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Het is erg slecht voor Defensie, en dan met name het personeel, dat er niet meer geld beschikbaar is. Dat geld zal toch echt bij een ander ministerie vandaan moeten komen. Nee, waar ik nu op doel zijn drie berichten die recent de wereld in geholpen zijn. Het eerste bericht gaat over de verkoop van de laatste twee Nederlandse multipurposefregatten aan Griekenland. Op de foto is te zien hoe een stralende directeur DMO zijn handtekening zet onder de overeenkomst met de Grieken. Onbegrijpelijk. Nog even afgezien van het feit dat je je oude schoenen niet moet verkopen voordat je nieuwe hebt, is het plaatje dat nu geschetst wordt er een dat we blij zijn dat we operationele capaciteiten, die we nu keihard nodig hebben, kunnen verkopen. Daarnaast kwam er initieel niet eens een antwoord van DMO op de vraag of het klopt dat de M-fregatten al vanaf 2025 niet meer nodig zijn, zoals in de met Prinsjesdag gepresenteerde plannen staat, terwijl de vervangende ASW-fregatten op z’n vroegst vanaf 2028 instromen. Om vervolgens te lezen dat CZSK ten principale geen gat in fregattencapaciteit accepteert. Met principes vang je geen onderzeeboten.

Over onderzeeboten gesproken: dat was het tweede bericht. Er moet nóg meer onderzocht worden, nóg meer rapporten geschreven worden en nóg meer commissies worden benoemd. Daardoor duurt het nóg langer voordat de nieuwe boten in de vaart komen. Hak nou eens een knoop door, er zal altijd wat op of aan te merken zijn op een besluit. Een van de redenen dat het lang duurt is dat men bang is voor een nieuwe Walrus-affaire. Die is inmiddels al 30 jaar achter ons, sommige oude koeien moet je maar gewoon in de sloot laten zitten. En als we ons door dat soort angsten laten leiden, dan kan er helemaal niets meer bij de overheid. Geen ICT-projecten (SAP) meer, geen infrastructurele vernieuwingen (Betuwelijn, Noord-Zuidlijn), we geven geen toeslagen meer en geen controles op fraude, want het zou allemaal mis kunnen lopen. Wat overblijft is een houding: ik doe maar niets, want dan doe ik ook niets fout.

Het derde bericht gaat over iets wat Defensie wél probeert, maar waarvan de timing uitermate beroerd is. Het gaat om het invoeren van verplichte diversiteit & inclusiviteits-trainingen. Defensie heeft meer mensen nodig, van alle soorten en maten. Tot nu toe is de instroom uit andere dan de traditionele groep, mannen zeg maar, kleiner dan Defensie graag wil. En om dat te veranderen is nu het idee om iedereen maar D&I trainingen te laten volgen. De timing kon niet slechter. Bij het personeel ligt een vraag over de arbeidsvoorwaarden voor, namelijk of men te weinig of géén geld erbij wil. Het signaal wat Defensie nu uitzendt is dat dit van ondergeschikt belang is, zolang iedereen maar die D&I-cursus gaat doen. Als zoiets elementairs als arbeidsvoorwaarden niet voor elkaar zijn, hoe verwacht Defensie dan het personeelsbestand diverser en inclusiever te krijgen? Om nog maar te spreken van het überhaupt ingevuld krijgen van de openstaande vacatures.

Has everyone lost their marbles? Is iedereen gek geworden? Laten we snel op zoek gaan naar de marbles, zodat we weer dingen gaan doen die belangrijk zijn. Geen capaciteitsgaten accepteren, besluiten en daarmee risico’s nemen en zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Daar hebben we de knikkers pas echt voor nodig!


<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04