Provisions for

15 nov 2021
527 keer
Provisions for
Vroeger, toen ik nog wachtsofficier was, had ik de neventaak van HAKOG-officier. HAKOG staat voor Handleiding Kwantificeren Operationele Gereedheid en is een systeem dat in een percentage uitdrukt hoe operationeel gereed een eenheid is. Met de personele- en materiële gereedheid en de geoefendheid als input, berekende een programma dat percentage. Uiteraard wilden commandanten dit percentage altijd zo hoog mogelijk waarderen.

Niet dat dit altijd de waarheid weergaf, maar dat wilden ze wel. Had je als schip bijvoorbeeld geen helikopter, dan kon je nooit boven een bepaald -relatief laag- percentage uitkomen. De commandanten wilden hemel en aarde bewegen om te doen alsof we een helikopter aan boord hadden. Maar, (in dit geval gelukkig) ook toen zei de computer ‘no’. Later was er ook nog wel eens wat te doen over andere (wapen)systemen die we niet aan boord hadden. ‘Daar hebben we toch provisions for?’, zei de commandant dan als hij vond dat dit mee moest meetellen. Provisions for werd daarna de gevleugelde kreet. Of het nou was voor medisch personeel dat er niet was, maar eventueel wel zou kunnen worden ingevlogen, of de augmentees (personele aanvullingen van mensen die ergens anders geplaatst zijn en daar gewoon een voltijdbaan hebben) voor de amfibische staf op een amfibisch transportschip. Ze waren er niet, maar zouden er wel kunnen zijn. En dan werd maar even aan het gezamenlijk opwerken, of op z’n minst het wennen aan elkaar, voorbijgegaan. Om nog maar te zwijgen van de gaten die op die andere plaatsingen werden getrokken, waardoor andere belangrijke processen op de wal stil kwamen te liggen. Echter, op papier zag het er allemaal indrukwekkend uit.

Datzelfde gevoel van provisions for bekroop mij afgelopen week toen de minister in de Tweede Kamer aangaf dat er helemaal niet ca. 9000 vacatures zijn bij Defensie, maar slechts 3600. 900 plekken zijn gevuld met burgers, 1600 hebben we gewoon geen geld voor en de rest betreft re-integratie, overplaatsingen en opleidingen. Er is dus eigenlijk niet zoveel aan de hand. Fout! Het betreft 8800 niet gevulde militaire stoelen. Een tekort van 8800 niet inzetbare militairen, waardoor schepen tegen de kant moeten, compagnieën slecht gevuld zijn en er een gillend tekort is aan instructeurs. De manier waarop het enorm grote tekort aan militair personeel gebagatelliseerd en geframed wordt, is erg zorgelijk. Ik begrijp ook niet zo heel goed wat het doel hiervan is. Het ziet eruit als het weg-negeren van een groot probleem. Want zoals ik -en vele anderen met mij- al eerder heb aangegeven: het personeelstekort is op dit moment het grootste probleem van de krijgsmacht. Dat moet je niet weg-negeren, bagatelliseren of aangeven dat je er provisions for hebt. Dat probleem moet je oplossen en dat doe je door mensen een behoorlijk arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden, met een beloning waar ook echt waardering uit spreekt; door ze de mogelijkheid te bieden zelf invloed op de loopbaan uit te oefenen; door te zorgen voor een goede balans tussen werk en privé en ga zo maar door.

'Zoals ik -en vele anderen met mij- al eerder heb aangegeven: het personeelstekort is op dit moment het grootste probleem van de krijgsmacht'

Hier is de komende jaren heel veel geld voor nodig. Op z’n minst € 350 miljoen alleen al voor het nieuwe loongebouw en het nieuwe HR-model. Daar zit dan de benodigde hoeveelheid geld voor de (IT-)ondersteuning niet bij. Dat geld moet komen uit het totaalpakket van (minimaal) € 4,2 miljard dat er de komende jaren op de Defensiebegroting bij zal moeten. En dan door naar de beloofde 2% BBP, wat ook gewoon een NATO-afspraak is. En dat geld zal er echt moeten komen, zowel om de krijgsmacht op orde te krijgen, als om aan onze internationale verplichtingen te voldoen. Want ook hier zien provisions for er op papier misschien mooi uit, maar lossen ze niet het probleem op. Boter bij de vis!


<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04