Ready when you are

06 dec 2021
442 keer
Ready when you are Bron foto: Defensie
Er is de afgelopen dagen al veel over gezegd en geschreven: de toch wel teleurstellende reactie van Defensie op het niet komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. Uiteraard had ook ik veel liever gezien dat er een goed akkoord lag, waar het personeel mee had ingestemd. Maar dat is op dit moment niet zo. Het personeel vond wat er voorlag te karig en heeft het in ruime meerderheid afgewezen.

Dat bleek ook uit een peiling die Defensie zelf onder het personeel heeft laten organiseren. Daar kwam uit dat ruim driekwart tegen was. Het teleurstellende zat hem niet in de uitslag, maar in de berichtgeving die daarna volgde uit het ministerie. Het waren de bonden die niet wilden, het waren de bonden die ‘nee’ hebben gezegd. Nee ministerie, het is het personeel dat ‘nee’ heeft gezegd, zoals ook uit jullie eigen peiling is gebleken. Het verbaasde mij dan ook dat dit niet in de berichtgeving van Defensie naar voren kwam.

Maar verbaasde mij het echt? Of was er grote teleurstelling dat het bericht zo naar buiten werd gebracht? Ik denk toch wel een beetje van beide. Het proces tot aan het bekendmaken van de uitslag was erg mooi verlopen, vind ik. We komen er samen niet uit, maar besluiten samen om het pakket aan de leden -het personeel- voor te leggen. De informatievoorziening organiseer je samen en je legt gewoon uit aan de mensen wat het voor hen betekent. Daarna laat je ze een keuze maken. Wat zou het dan mooi zijn als die keuze in alle aspecten gerespecteerd zou worden, ook als die je niet bevalt.


'De vraag is nu of Defensie eigenlijk al zo ver is. Is de organisatie er klaar voor om een moderne werkgever te zijn? Eerlijk gezegd denk ik dat nog niet'


Je hoort vaak dat teleurstelling het gevolg is van je verwachtingen en niet van de daadwerkelijke uitkomst. Heb ik dan de lat te hoog gelegd? Verwacht ik te veel van Defensie? Volgens mij wil Defensie een moderne werkgever zijn. Voor mij houdt dat o.m. in dat je goed personeelsbeleid voert, dat je overlegt met je personeel, je het personeel goed behandelt, dat je hun werkzaamheden op de juiste wijze waardeert; dat je transparant bent en dat je vanuit gemeenschappelijke belangen met je sociale partners samenwerkt. Het zijn tenslotte je sociale partners, niet je sociale tegenstanders. De vraag is nu of Defensie eigenlijk al zo ver is. Is de organisatie er klaar voor om een moderne werkgever te zijn? Eerlijk gezegd denk ik dat nog niet. Gezien de reactie op de uitkomst van het arbeidsvoorwaardentraject. Maar ook als ik zie hoe moeilijk Defensie doet om informatie te delen, hoe het personeel soms behandeld wordt als het gaat om toewijzing van plaatsingen, bevorderingen en wat dies meer zij. En ook het gezamenlijk naar buiten treden in de media valt Defensie zwaar. Recent verscheen er een artikel in het NRC over de staat van Defensie. De GOV|MHB had bij het maken van het artikel juist de samenwerking met Defensie gezocht om vanuit gemeenschappelijke belangen het artikel te publiceren. Ook daar was de samenwerking teleurstellend te noemen. Het lijkt er toch echt op dat grote delen van Defensie gewoon er nog niet klaar voor zijn om die moderne werkgever te zijn.

En wat dan nu? Dan maar niets meer doen en afwachten tot er wat verandert bij Defensie? Wat mij betreft niet. We gaan door op de ingeslagen weg en zoeken de samenwerking, niet de confrontatie. Redenerend vanuit gezamenlijke belangen en het feit dat we er met z’n tweeën uit zullen móeten komen. Het gezamenlijk pad voorwaarts zal er een zijn van kuilen in en beren op de weg, van vallen en opstaan. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat dit het pad voorwaarts is. Wij zijn er klaar voor. Defensie, ready when you are!
<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04