Getting our act together

24 jan 2022
516 keer
Nederland stuurt twee F35's naar Bulgarije Nederland stuurt twee F35's naar Bulgarije Bron foto: Ministerie van Defensie
Je kunt veel zeggen van het begin van het nieuwe jaar, maar niet dat het saai is. Er gebeurt veel op alle niveaus. Met het toenemen van de Russische troepenopbouw in Oost-Europa stijgen de spanningen met de dag. An sich is het verplaatsen van troepen binnen het eigen territorium je goed recht als soevereine staat. Net als de Russische landingsvaartuigen, die van de Oostzee naar de Middellandse zee -of verder- varen. Dat daar voor andere landen een zekere dreiging van uitgaat is echter evident en wordt in dit geval dan ook gebruikt. De vraag die bij mij opkomt is waarom nu? Waarom is Rusland nú de druk op de Oekraïne aan het opvoeren?

Dit is niet iets wat Poetin recent bedacht heeft. Is het de (relatieve) zwakte van Biden? De machtswisseling in Duitsland? De hoge gasprijs? Of spelen er binnenlandse zaken in Rusland waarvan de aandacht afgeleid moeten worden? Hoe dan ook, er is een behoorlijke dreiging voor de Oekraïne die niet te ontkennen valt. Zoals bekend is Oekraïne geen lid van de NAVO en zal dat als het aan Rusland ligt ook nooit worden. En daar gaat het voor een deel om. Dat is niet aan Rusland om te bepalen. Het al dan niet lid worden van een bondgenootschap is een soevereine bevoegdheid van een staat. Maar net als met die troepenverplaatsingen, kan ook van een bij een alliantie aangesloten buurman een zekere dreiging uitgaan. Evident is echter wel dat het deel uitmaken van een bondgenootschap meer zekerheid biedt dan ergens in je eentje voor staan. Maar dat betekent ook dat je een bijdrage moet (kunnen) leveren aan die bondgenootschap.


'Het snel en constructief overleg gaan voeren en vooral tot uitkomsten komen zal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het omhoog brengen van de operationele gereedheid'


Nederland zal als lid van de NAVO, als men daarom vraagt, een bijdrage (moeten) kunnen leveren. De vraag is wat we nog kunnen. Een deel van de Russische schepen is door een hydrografisch opnamevaartuig gevolgd. Niet echt het soort eenheid wat je daar normaal voor zou sturen, maar liever dit schip dan niets. Het is echter duidelijk dat er geen andere eenheden beschikbaar zijn. Gelukkig heeft de NH90 gevlogen vanaf MVK de Kooy. Daarnaast stuurt Nederland twee F35’s naar Bulgarije. Nu kun je smalend doen over het aantal, maar als het toestel echt zo goed is als in de folder staat, dan is het weldegelijk een belangrijke bijdrage. Verder zal Nederland een amfibisch transportschip met helikopters beschikbaar stellen en twee landgebonden eenheden. Maar daar houdt het wel mee op. Sterker nog, daarmee ís het wel op. Hoog tijd om als Nederland onze act together te krijgen en de operationele gereedheid van de krijgsmacht omhoog te schroeven, ver omhoog te schroeven.

Er komt geld beschikbaar, dus hoog tijd om knopen door te hakken en het besluit over nieuw materieel niet verder voor ons uit te schuiven. Hetzelfde geldt voor de personele kant, ook daar is veel geld voor beschikbaar. Tijd om als sociale partners onze act together te krijgen en aan tafel te gaan, om ook als partners te zorgen voor het behoud van de uitstekende mensen die rondlopen bij Defensie. Daarvoor is commitment, openheid en vergevingsgezindheid voor nodig. Het eerste is er, het tweede lijkt er langzaam te komen en het derde is iets waar beide partners stevig aan moeten werken. Het snel en constructief overleg gaan voeren en vooral tot uitkomsten komen zal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het omhoog brengen van de operationele gereedheid. En dat juist ook voor de langere duur, omdat het zorgt voor het behoud van de mensen. Het is dus aan ons, centrales en werkgever, om onze act together te krijgen, zodat we dat ook als Nederland kunnen doen. Aan de slag!<a href= 

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04