Die tijd van het jaar

02 mei 2022
126 keer
Achter de schermen bij 'Saving Private Ryan' (dir. Steven Spielberg, 1998) Achter de schermen bij 'Saving Private Ryan' (dir. Steven Spielberg, 1998) Bron foto: YouTube
Het is weer die tijd van het jaar. Niet Kerst of Sinterklaas, maar de tijd dat The Longest Day, Saving Private Ryan, A Bridge Too Far en tegenwoordig ook Dunkirk weer te zien zijn. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, alweer 77 jaar geleden beëindigd. De tijd van het jaar waarin we op 4 mei stilstaan bij degenen die hun leven hebben gegeven, zodat wij op 5 mei de vrijheid die zij hebben bevochten kunnen vieren.

Hoewel het ieder jaar weer een jaar langer geleden is, is het nu actueler dan ooit. De Russische agressie en gewelddadigheden in Oekraïne tonen aan dat oorlog niet iets van het verleden is. Dat was het sowieso niet, maar doordat de meeste conflicten in de afgelopen jaren ver van ons bed verwijderd waren leek het soms wel zo. Hierdoor vonden veel mensen het niet nodig om te investeren in de krijgsmacht; in veiligheid. Ondanks waarschuwingen van professionals, zoals militairen en denktanks zoals het HCSS, kreeg veiligheid niet de aandacht die het had moeten krijgen. Inmiddels zijn bij de meesten de oogkleppen afgevallen en is het nut en de noodzaak van het investeren in de krijgsmacht weer helder. Gelukkig worden nu de eerste stappen gezet.

Afgelopen week is bekend geworden dat Nederland versneld munitie gaat aankopen. Dat is goed en vooral heel hard nodig. Omdat veel landen nu versneld in hun veiligheid gaan investeren, zullen levertijden oplopen en de prijzen waarschijnlijk stijgen. Hoe sneller we bestellen, des te sneller kunnen de leveranciers hun spullen afleveren. Hoezeer er nu ook al de nodige tijd tussen bestellen en leveren zit. Helaas werd in dezelfde week bekend dat Defensie maar twee van de vier LCF’en gaat uitrusten met de nieuwe APAR en ESSM block 2. Naast planningsissues spelen ook hier de kosten wederom een grote rol. Ik begrijp ook wel dat Defensie geen blanco cheque kan krijgen, maar investeren in veiligheid kost nou eenmaal geld, veel geld. Door het gebrek aan investeringen in de afgelopen decennia zijn de kosten om de krijgsmacht op orde te brengen heel hoog opgelopen. De regering zal de komende tijd versneld meerdere knopen moeten doorhakken. Onderzeeboten, fregatten en nog veel meer systemen wachten op besluiten. En daar waar het lang duurt om munitie geleverd te krijgen, duren deze systemen nog veel langer. Ook hier geldt weer, hoe eerder besteld, hoe eerder geleverd.


'Het is wat mij betreft duidelijk dat al het personeel zal moeten kunnen profiteren van het extra geld, al is het niet meer dan logisch om de pijn vooral te verzachten op de plekken waar die het grootst is'

Naast materiaal en materieel is het nog veel belangrijker om mensen te krijgen en vooral te behouden. Met spullen maar zonder mensen kan een krijgsmacht niets. Daarnaast is de mentale component van doorslaggevend belang, zoals nu in Oekraïne weer blijkt. Ook voor personeel is meer geld beschikbaar gekomen in het regeerakkoord. Wederom een goede ontwikkeling, maar het personeel moet het geld nog wel krijgen. Het is wat mij betreft duidelijk dat al het personeel zal moeten kunnen profiteren van het extra geld, al is het niet meer dan logisch om de pijn vooral te verzachten op de plekken waar die het grootst is. Net als bij het materieel zal er snel een knoop doorgehakt moeten gaan worden voor het personeel. Ook dat kan niet langer wachten.

Mensen en materieel zijn geen doel op zich. Een krijgsmacht is één van de middelen om te zorgen voor veiligheid. De bedreiging daarvan is reëel en dus zullen we moeten reageren, zodat we ook de komende jaren rond deze tijd naar films kunnen kijken over lang vervlogen tijden, in plaats van films over recente conflicten. Simpelweg omdat die conflicten er niet gekomen zijn. Daar kunnen we nu wat aan doen!


<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04