Een voor haar taak berekende zeemacht?

08 juni 2022
184 keer
Een voor haar taak berekende zeemacht? Bron foto: Koninklijke Marine
Vorige week woensdag was het zover, de presentatie van de Defensienota 2022. De nota is een behoorlijke breuk met de afgelopen decennia, omdat er structureel veel meer geld naar Defensie gaat. En dat is hard nodig. Al vele jaren geven deskundigen en andere stakeholders, waaronder de KVMO, aan dat de veiligheid van Nederland in het geding is.

Helaas was er een oorlog op het Europese continent voor nodig om ook de ogen van de Nederlandse politiek te openen. De plannen in de nota voorzien in het herstel van de Nederlandse krijgsmacht en in een voorzichtige groei van bepaalde capaciteiten. Zoals u wellicht weet is een van de statutaire doelstelling van de KVMO zich in te spannen voor een voor haar taak berekende zeemacht. Afgezien van de vraag of we die nu hebben, is de vraag wat deze defensienota bijdraagt aan die voor haar taak berekende zeemacht.

De slagkracht van de marine zal gaan groeien. Met de komst van kruisvluchtwapens zal de marine in staat zijn om wereldwijd over grote afstanden invloed uit te oefenen op conflicten. Vraag is echter wel hoeveel schepen deze wapens gaan krijgen en hoeveel van die wapens beschikbaar zullen zijn. Ook onderzeeboten kunnen deze kruisvluchtwapens afvuren, maar het is nu al duidelijk dat de Walrus-klasse onderzeeboten dat niet meer zullen gaan doen. Ook hier is het dus wachten op de nieuwe onderzeeboten en daar is nog steeds geen definitief besluit over genomen. Het duurt nog tot ruim in het volgende decennium voordat deze capaciteit beschikbaar komt. Dan is er de vraag hoeveel oppervlakteschepen kruisvluchtwapens gaan krijgen. Zijn dat de vier LCF’n, of alleen maar de twee die tevens nieuwe APAR alsook een ESSM block II zullen krijgen? Hetzelfde geldt voor de versterking van de luchtverdedigingscapaciteit. Mijn vermoeden is dat het de SM-3 betreft die Nederland gaat aanschaffen. Maar welke eenheden krijgen dat systeem? Willen we de slagkracht van de marine echt verhogen dan zullen we zo veel mogelijk eenheden moeten voorzien van beide raketsystemen. Naast de raketsystemen krijgen de bovenwaterschepen betere verdediging tegen torpedo’s. Dat is goed en hard nodig, zodat de schepen inzetbaar kunnen blijven, ook als de onderzeebootdreiging groter is.


'Essentieel is het nemen van besluiten voor de aanschaf van de nieuwe onderzeeboten en fregatten'

De mariniers krijgen meer en eigen vuursteun. Ook dat is een goede en zeker noodzakelijke ontwikkeling. Met de eigen ondersteuning zijn de eenheden veel flexibeler inzetbaar. Ook de vuursteun vanaf de schepen gaat verbeteren. Hopelijk gaat dat niet langer duren door het later beschikbaar komen van de nieuwe kanons voor de LCF’n.

Een nieuw type schip gaat de OPV’s en de LPD’s vervangen. Dit nieuwe vaartuig moet straks amfibische operaties, kustwachtpatrouilles en noodhulp kunnen uitvoeren. Alle drie de hoofdtaken dus. Hoezeer dat handig kan zijn, is in mijn ogen de eerste hoofdtaak tevens de belangrijkste taak van de krijgsmacht en dus ook de marine. De krijgsmacht is er om, waar nodig met geweld, het Nederlandse en bondgenootschappelijke territorium te verdedigen en de nationale belangen te behartigen. De andere hoofdtaken krijgen we ook uitgevoerd, maar zijn niet onze main effort. Deze nieuwe schepen moeten dan ook vooral geschikt zijn om te vechten. Dat ze daarnaast ook beschikbaar zijn voor andere taken is dan mooi meegenomen. En ja, dan ga je soms boodschappen doen met een Ferrari, maar dat doe ik liever dan een Formule 1-race proberen te winnen in een Fiat Panda.

Zorgt deze defensienota nou voor een (beter) voor haar taak berekende zeemacht? We maken kleine stapjes, maar er is nog veel werk te doen. Essentieel is het nemen van besluiten voor de aanschaf van de nieuwe onderzeeboten en fregatten. Pas dan zal er sprake zijn van echte verbetering en zal de zeemacht langzaam beter op haar taak zijn berekend.


<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04