Dit is de tijd van doe…...eens even niet zo raar!

20 juni 2022
243 keer
Fragment uit de reclame van A.S.R. Fragment uit de reclame van A.S.R. Bron foto: YouTube
De afgelopen weken heb ik al vaker geschreven over de zaken die je nodig hebt om te kunnen zorgen voor onze veiligheid. Zaken waarin je moet investeren. Allereerst natuurlijk de mensen. Met een arbeidsvoorwaardenresultaat, dat de medewerkers van Defensie hopelijk omzetten in een akkoord, is daarin nu een grote stap gemaakt.

Het tweede dat nodig is zijn spullen. Ook daar is nu extra geld voor vrijgemaakt en ook dat is hard nodig. Veel uitrusting is verouderd, incompleet of, terecht, gedoneerd aan Oekraïne. Verder heb je een versnelling nodig van de aanschaf. Volledig nutteloze bureaucratische Haagse processen dienen we zo snel mogelijk uit te schakelen, versnellingsclausules in verdragen moeten we activeren en sowieso dat Haagse mitsen en maren mag van mij de prullenbak in. Snel knopen doorhakken. Rechtmatig en doelmatig zeker, maar gewoon ook heel veel sneller. Zeker op het gebied van de onderzeeboten en fregatten. Maar wat we zeker ook nodig hebben zijn bedrijven die die spullen voor ons kunnen maken. En ook daar zijn investeringen nodig. Die bedrijven, net als alle anderen, hebben kapitaal nodig om hun producten te kunnen ontwerpen en bouwen.

De afgelopen weken heeft A.S.R. een nieuwe reclamecampagne gestart over ‘duurzaam’ investeren. Weg met sigaretten en dus ook niet investeren in de tabaksindustrie. Weg met CO2-uitstoot, dus niet investeren in het winnen van fossiele brandstoffen. Op zich geen onlogische keuzes. Maar de derde slaat echt helemaal nergens op. De tekst van de reclame ‘jij doet dit’, waarbij je iemand met een kwast een regenboogvlag op een T-shirt ziet kleuren om vervolgens te horen ‘en je belegger doet dat’, waarbij je een militair een magazijn in een geweer ziet laden. Een compleet onlogische en zelfs stupide combinatie. De suggestie die A.S.R. hier wekt, is dat de defensie-industrie een bedreiging zou zijn voor de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap. Absurd! Zeker in Nederland. Van die gemeenschap dienen veel mensen in de krijgsmacht, tot in de hoogste vlag- en opperofficiersrangen. Toen ik in 1991 mijn varende Praktische Bedrijfsintroductie ging doen, was dat ook al zo. Met dezelfde rechten en plichten voor iedereen. En ja, er zijn ook incidenten. Helaas. Ik ben bang dat het uitbannen daarvan, en zeker niet alleen bij de krijgsmacht, een kwestie is van lange adem.


'Het is sowieso onzin om te zeggen dat investeren in veiligheid niet duurzaam is'

Terug naar de reclame die de plank dus helemaal misslaat. Sowieso is het onzin om te zeggen dat investeren in veiligheid niet duurzaam is. Dat is juist bij uitstek duurzaam, het dividend dat je van investeren in veiligheid krijgt, is vrede! Door de huidige geopolitieke spanningen en de oorlog in Oekraïne zijn er problemen met de gasleveringen, waardoor er bijvoorbeeld weer meer kolencentrales open moeten. Ook zijn er voedselproblemen waar de hele wereld last van heeft en die tot meer conflicten in de wereld kunnen leiden. Juist door een geloofwaardige afschrikking neer te zetten, kun je conflicten voorkomen. En als dat onverhoopt toch niet lukt, dan kan je jezelf tenminste goed verdedigen. Nu kan je zeggen dat als er geen wapens zijn, er ook geen oorlog is. Zeker waar, maar ook bijzonder naïef.

De wereld is niet die mooie vreedzame plek die we willen dat het is. Helaas. Maar om ervoor te zorgen dat we onze manier van leven kunnen beschermen en voortzetten, met de normen en waarden die ons zo dierbaar zijn, dan is investeren ook in defensie-industrie noodzakelijk. En juist daardoor zorgen we ervoor dat ook de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap veiliggesteld worden. Juist hier, juist bij ons. Dus, A.S.R., dit is de tijd van doe eens even niet zo raar!!<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04