Beschermen wat ons dierbaar is

29 juni 2022
232 keer
Beschermen wat ons dierbaar is Bron foto: Pixabay
Het is de bekende slogan van Defensie, beschermen wat ons dierbaar is. Ik vind het een goede slogan, hij geeft kernachtig aan waar Defensie voor staat. Een terechte vraag die dan rijst is wat is ons dan dierbaar. Is dat een ding, zijn dat personen, is dat een gedachte? Het kan alles zijn en het is per persoon afhankelijk, denk ik. En wie zijn dan “ons”? Is dat je gezin, je stad of heel Nederland? Ook dat is afhankelijk van aan wie je het vraagt, vermoed ik.

Als je kijkt naar het niveau Nederland, dan betreft het in mijn ogen “onze manier van leven.” En dat houdt voor mij in dat we in een democratische rechtsstaat leven, met rechten en plichten voor iedereen, waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen het leven te leiden dat ze willen leiden. Net als ieder ander systeem is ook de parlementaire democratie niet perfect, vallen er mensen buiten de boot en is er nog veel te verbeteren. Maar ik zou geen systeem weten dat beter is, dat in staat is beter in de behoeften van de mensen te voorzien. En daarmee is het meer dan de moeite waard om ons systeem, onze manier van leven ook te beschermen. Uiteraard behoort het tot de taken van Defensie om dat naar buiten toe te doen.

Als eerste, en volgens mij belangrijkste, hoofdtaak heeft de krijgsmacht het beschermen van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk. Door ons grondgebied veilig te houden kunnen we leven zoals we zelf willen. Maar ook het uitvoeren van de tweede en derde hoofdtaak draagt bij aan het in stand houden en beschermen van onze manier van leven. Waar we als Defensie, als krijgsmacht, geen (formele) taak hebben is het binnen Nederland opkomen en beschermen wat ons dierbaar is. En dan bedoel bij het in stand houden van onze instituties, zoals de rechterlijke macht, de media of de bestuurlijke organisaties. Het is geen taak van de krijgsmacht om zomaar binnen Nederland de vrijheid van meningsuiting af te dwingen, fake news te bestrijden of Kamermoties uit te voeren. Ik denk wel dat het een verantwoordelijkheid is van alle Nederlandse burgers, en dus ook de Nederlandse militairen, om bij te dragen aan het in stand houden van onze manier van leven. En dat betekent volgens mij dat we gebruik zouden moeten maken van ons recht om te stemmen, om ons aan de wet te houden, om gebruik te maken van onze vrijheid van meningsuiting en ons recht om te demonstreren. Maar het betekent ook dat we het systeem niet stukmaken of misbruiken. Dat we ons ongenoegen uiten is prima, maar ook daarbij zijn grenzen. Het willens en wetens de politie aanvallen, ministers thuis belagen en de media bedreigen zijn voor mij vele stappen te ver. Het beschermen van wat ons dierbaar is, omvat ook het accepteren van hoe ons systeem werkt en wat de uitkomsten zijn, ook als je het er niet mee eens bent. Ook dat is onze manier van leven, ook dat is het leven in een democratische rechtsstaat. Er zullen altijd uitkomsten zijn die mensen niet eerlijk vinden of die slecht voor ze uitpakken.

Er zijn dan nog legio mogelijkheden daar nog wat aan te doen, maar geweld en intimidatie horen daar niet bij. Het is aan ons allen om ons daartegen te verzetten, maar dan wel op de juiste manier en niet ook met geweld en intimidatie. Het massaal afkeuren van het grensoverschrijdende gedrag zal een bijdrage leveren aan het in stand houden van Nederland. Het is meer dan de moeite waard om onze manier van leven veilig te stellen, om te beschermen wat ons dierbaar is!


<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04