De maatschappij dat zijn wij (ook)

07 sept 2022
154 keer
De maatschappij dat zijn wij (ook) Bron foto: Ministerie van Defensie
De Stichting Ideële Reclame (SIRE) bestaat dit jaar 55 jaar. Eén van hun campagnes in het verleden heette ‘De maatschappij, dat ben jij’ en riep mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de maatschappij en dat niet aan anderen over te laten. Een goede campagne in mijn ogen, we zijn tenslotte allemaal onderdeel van de maatschappij en hebben we ook verantwoordelijkheden naar de maatschappij.

Afgelopen donderdag was de staatssecretaris van Defensie bij OP1 om zijn plannen voor het werven (en behouden) van personeel toe te lichten. In het programma kwam zijn kamerbrief Contourenbrief behouden, binden en inspireren aan bod. Daarin ontvouwt hij zijn plannen om ervoor te zorgen dat het huidige personeel blijft, dat we meer mensen in verschillende vormen, bijvoorbeeld als reservist, aan de organisatie binden en dat er meer mensen naar Defensie komen. Sowieso om de huidige tekorten aan te vullen, maar ook om de geplande groei te kunnen maken.

Wat mij enorm opviel waren de bewoordingen van de staatssecretaris, maar ook van de andere gasten aan tafel, dat de krijgsmacht meer contact moest gaan onderhouden met de maatschappij. Dat contact was er nu veel te weinig, wat een van de oorzaken zou zijn van het tekort aan personeel. Ik wil niet zeggen dat de krijgsmacht in het middelpunt van de belangstelling staat in Nederland, maar ik wil wel te vuur en te zwaard bestrijden dat er een maatschappij is en daarnaast een krijgsmacht. De krijgsmacht is een onlosmakelijk deel van de maatschappij! Net als het onderwijs, de detailhandel en de korfbalverenigingen, is de krijgsmacht een deel van de maatschappij. Militairen en burgers van Defensie wonen en werken, over het algemeen, in Nederland, zij doen boodschappen bij dezelfde winkels en hun kinderen gaan gewoon naar de scholen waar alle andere kinderen ook naar toe gaan. We moeten daarom ook echt goed zorgen dat we het juiste beeld neerzetten. Op zich heel eenvoudig, namelijk door het te benoemen als zijnde krijgsmacht en de rest van de maatschappij. Daarmee geef je aan dat de krijgsmacht daar deel van uitmaakt. Je merkte nu dat de tafelgasten Defensie maar een ver-van-hun-bed-show vinden, waar ook nog eens een veelvoud aan dingen mis zijn. Ik ben mij ervan bewust dat het niet plots beter zal gaan als we 'Defensie en de rest van de maatschappij' gaan zeggen in plaats van 'Defensie en de maatschappij', maar het geeft wel duidelijk aan dat onze krijgsmacht een onlosmakelijk deel is.

'Ik wil te vuur en te zwaard bestrijden dat er een maatschappij is en daarnaast een krijgsmacht'

Dat de contacten tussen Defensie en de rest van de maatschappij beter kunnen, dat beaam ik. Defensie zal de schroom van zich af moeten werpen en veel meer naar buiten moeten treden. Sowieso is meer transparantie geboden, wat ook weer uit het OVV-rapport over Mali bleek. Meer daarover volgende week. Door meer openheid van zaken te geven, zal de bekendheid van Defensie toenemen en de achterdocht, of op z’n minst het niet zo positieve beeld dat bij veel mensen leeft, afnemen. Daarbij is het ook heel belangrijk dat Defensie wel het eerlijke beeld schetst. Zij is er vooral om geweld te kunnen toepassen, maar vaak leeft toch alleen nog het beeld van humanitaire missies. Daar zullen we voorlopig een stuk minder aan toekomen, ben ik bang. Maar het verdedigen en beschermen van de Nederlandse belangen, en niet het territorium zoals in de Defensienota staat, is niet voor niets hoofdtaak 1. Daarmee behouden we onze maatschappij en die maatschappij dat zijn wij!

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04