Vrijheid van meningsuiting

19 okt 2022
134 keer
Vrijheid van meningsuiting Bron foto: Tweede Kamer/Flickr
Vrijheid van meningsuiting is een groot recht en ik vind het een van de grootste die we hebben. De meeste militairen zijn bereid om daarvoor te vechten. Vrijheid van meningsuiting betekent over het algemeen dat je mag zeggen wat je wilt. Er zijn grenzen aan dit recht, maar wat mij betreft zijn die ruim. Je mag ook onzin uitkramen: dat de aarde plat is, Elvis nog leeft en dat Trump de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen, het mag allemaal. Je mag ook gewoon zeggen dat de aarde geregeerd wordt door buitenaardse leguanen of hagedissen en dat alleen een dictator, die er niet voor terugdeinst zijn eigen onderdanen te vergiftigen, degene is die ons daarvan kan redden. Mag allemaal. Maar op het moment dat een volksvertegenwoordiger, lid van ons parlement, dit soort uitspraken doet, dan ga ik me serieus zorgen maken.

Niet omdat hij dit zegt, want dat mag hij gewoon, maar omdat iemand die rationele afwegingen zou moeten maken over wat het beste is voor het land dit soort uitspraken doet. Volgens mij is betrokkene dan gewoon niet capabel en geschikt voor het werk dat hij zou moeten doen. Maar wat betekent dat dan? Zou je dan zo iemand uit zijn of haar ambt moeten ontheffen? Op welke grond dan? Incompetentie? Ik vermoed dat we als gevolg nog heel veel discussies krijgen over de competentie van volksvertegenwoordigers, van lokaal tot en met Europees niveau. Daarnaast is incompetentie geen ontslaggrond voor volksvertegenwoordigers. Het zou vreemd zijn als iemand op grond van zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting ontslagen zou worden uit het instituut dat juist een van de hoeders van dat grondrecht zou moeten zijn. Het baart mij echter wel zorgen.


'Als je al niet rationeel kunt, of wellicht niet wilt denken, hoe kun je dan rationele afwegingen maken bij besluiten over controle, budgetten of wetten?'

In ditzelfde instituut maken ze de wetten, bepalen ze de hoogte van budgetten en controleren ze de uitvoerende macht. Dat verschillende partijen en mensen daarbij verschillende uitgangspunten hanteren is uitstekend. Dat is het mooie van onze pluriforme democratie. Dat soms, om politieke dan wel andere redenen, één plus één niet altijd twee is, is ook nog tot daaraantoe. Het wordt, denk ik, wel hachelijk als mensen met waanideeën besluiten moeten nemen. Als je al niet rationeel kunt, of wellicht niet wilt denken, hoe kun je dan rationele afwegingen maken bij besluiten over controle, budgetten of wetten? Je kunt zo iemand niet het spreekrecht ontnemen. Het is wat mij betreft een groot dilemma. Mag je om het systeem te beschermen zelf van de regels van het systeem afwijken? Of blaas je dan het hele systeem op? Zijn er misschien andere opties? Ik vermoed dat het niet gaat lukken om mensen met waanideeën op andere gedachten te brengen, dus dat zou dan geen oplossing zijn. Verbieden is ook een slecht idee. Ik denk dat alleen het negeren van dit soort mensen helpt. Negeren, geen aandacht aan besteden, doodzwijgen wat mij betreft. Geen rechten onthouden, niet het woord ontnemen, maar gewoon geen aandacht geven.

Er zit altijd een risico in om te doen alsof een probleem, want dat is het volgens mij, niet bestaat. Daardoor zou het probleem groter en nog gevaarlijker kunnen worden. Aan de andere kant hebben mensen die dit soort onzin uitkramen alleen maar baat bij aandacht en groeien ze daarvan. Het is de moeite waard om het te proberen. Dit is dan ook de laatste keer dat ik hier aandacht aan besteed. Ook dat is deel van de vrijheid van meningsuiting, je mening niet uiten. Ik hoop dat u hetzelfde doet en dat daarmee het probleem kleiner wordt en vervolgens helemaal verdwijnt. Juist om dat recht in stand te kunnen houden.


<a href= 

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04