Spighting Firit

09 jan 2023
146 keer
'Zichtbaar en onzichtbaar; zo nodig met geweld'. Beeld uit de corporate video van de Koninklijke Marine 'Zichtbaar en onzichtbaar; zo nodig met geweld'. Beeld uit de corporate video van de Koninklijke Marine Bron foto: Minsterie van Defensie
Nee, het is geen typefout hierboven en ook geen laatste nawee van een nieuwjaarsfeestje. Het is de uitspraak van het Hoofd Operationele Dienst (HOD) ter voorbereiding op de laatste weekly war die we met een fregat doorliepen bij Plymouth. Na een maandenlang en vermoeiend opwerktraject moesten we nog één keer vlammen om ons eindexamen te halen. Zo’n opwerktraject trekt een zware wissel op de bemanning en zeker op het HOD. Zoveel dat hij van vermoeidheid z’n woorden door elkaar gooide. Hij bedoelde natuurlijk fighting spirit en wilde daarmee de bemanning aanmoedigen om te laten zien wat ze waard waren en daarmee liet hij zelf ook die spirit zien.

De afgelopen kerstvakantie waren er de nodige berichten in de media waardoor ik nog meer zorgen kreeg over de fighting spirit in en van Nederland. Neem de discussie over de film Pietje Bell. Iemand had geklaagd en daarom moest de leeftijdsclassificatie verhoogd worden naar 12 jaar. Omdat iemand een tik uitdeelde zou het kwetsend kunnen zijn voor kleine kinderen. Als we zo vroeg in hun leven de weerbaarheid al uit kinderen halen, dan zal het later in hun leven er niet veel beter op worden ben ik bang. Een ander bericht ging over de bezuinigingen op de krijgsmacht de afgelopen jaren. Rutte die persoonlijk de genadeklap had gegeven en niet op vragen naar aanleiding van het artikel wilde ingaan. Geen fighting spirit. Ook niet van voormalig minister van Defensie Hillen, die na even sputteren gewoon instemde met alle bezuinigingen. En dat geldt ook voor oud-minister Hennis die zei dat ze niet over haar graf heen kon (of wilde) regeren. En dat was dan het excuus om geen plan te hoeven maken om naar de 2% BBP voor de krijgsmacht toe te groeien. Helaas ook niet echt een fighting spirit; regeren is vooruitzien! Als iedere minister dit zou roepen, dan zou het land binnen no time volledig vastlopen. Ere wie ere toekomt, Hennis heeft ook het nodige goed gedaan voor de krijgsmacht.

Hoe belangrijk fighting spirit is, zien we dagelijks in Oekraïne. Daar waar de Russen dachten dat ze met hun illegale aanval Oekraïne binnen een paar dagen op de knieën zouden krijgen, bleken de Oekraïners een stuk weerbaarder en bereid om hun land en hun manier van leven te verdedigen. En dat geldt niet alleen voor hun krijgsmacht, de hele bevolking toont zich erg weerbaar. En dat is ook nodig als je je wilt kunnen verdedigen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij, van postbodes tot verpleegkundigen en van monteurs tot boeren. Ook in de Scandinavische landen, en zeker de aspirant NAVO-lidstaten Zweden en Finland, is de bevolking doordrongen van het feit dat de verdediging van de belangen niet een zaak is voor de krijgsmacht alleen. Zo ver zijn we in Nederland nog lang niet. We zullen ervoor moeten gaan zorgen dat de weerbaarheid van de Nederlandse bevolking omhooggaat door te laten zien wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt. We moeten mensen vertellen wat het betekent om jezelf te verdedigen. Dat dat betekent dat je als krijgsmacht geweld moet kunnen toepassen en dat daar doden bij kunnen vallen.


'We zullen ervoor moeten gaan zorgen dat de weerbaarheid van de Nederlandse bevolking omhooggaat door te laten zien wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt'

Tot voor kort was dat zelfs in de filmpjes van Defensie niet te zien en ging het heel lang om humanitaire operaties. Gisteren vierde de Koninklijke Marine haar 535ste verjaardag en deelde als onderdeel daarvan haar ‘corporate video’. In het filmpje is te zien dat de KM en de rest van de krijgsmacht er is om geweld te kunnen toepassen, wat mijns inziens een veel realistischer weergave is waarom onze krijgsmacht wereldwijd ingezet wordt. Niet dat ik nou vind dat we altijd maar geweld moeten toepassen, maar het is een essentieel onderdeel van onze taak. Als onderdeel van onze weerbaarheid. Nou maar hopen dat niet iemand een klacht indient en dat het leeftijdsadvies van het filmpje naar 18+ gaat…


<a href= 

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04