Een jaar verder

28 feb 2023
85 keer
Een jaar verder Bron foto: Mil.gov.ua
Inmiddels is de oorlog in Oekraïne meer dan een jaar oud en het ziet ernaar uit dat die voorlopig ook nog niet voorbij is. Ik noem het met opzet oorlog, want dat is het gewoon. Ondanks de andere benaming die de Russen aan hun illegale aanval op een soeverein land proberen te plakken, is en blijft het een oorlog.

Nederlandse en internationale media zouden er goed aan doen de Russische aanduiding van de oorlog niet meer te gebruiken, want daarmee zou Moskou kunnen denken dat we hun verhaal over de oorlog goedkeuren of op z’n minst gedogen. En dat is het laatste wat we moeten doen. De illegale Russische inval in Oekraïne is en blijft een flagrante schending van het Internationaal Recht en er is geen enkele grondslag om die goed te keuren of zelfs maar goed te praten. In de internationale samenleving zoals wij, Nederland en de rest van de Westerse wereld, die voor ogen hebben, is het aan soevereine staten om te besluiten wat zij doen. Of zij zich aansluiten bij bondgenootschappen, economische samenwerkingsverbanden, sportbonden of helemaal niets; het is aan de staten zelf. Hun buren kunnen en mogen het daarmee oneens zijn en die kunnen hun ongenoegen op allerhande manieren uiten. Diplomatiek protest, lastercampagnes, het opleggen van import- en exportheffingen, er is van alles mogelijk, al zijn sommige maatregelen ook niet toegestaan, zoals het zomaar opleggen van sancties. Maar het binnenvallen van een andere soevereine staat is en blijft illegaal, hoe vervelend het voor de buren ook is en hoe ‘getergd’ ze ook zijn. Dat het in het verleden wel vaker gebeurd is en ook door anderen, is geen justificatie van het aanvallen. Two wrongs don’t make one right. Als we het beginsel gaan aanhangen, ‘ja maar zij deden het ook’, dan kunnen we de hele (internationale) rechtsorde wel opdoeken.


'Als we het beginsel gaan aanhangen, ‘ja maar zij deden het ook’, dan kunnen we de hele (internationale) rechtsorde wel opdoeken'

En dat is nou juist waar het allemaal om gaat, de (internationale) rechtsorde. De afgelopen decennia hebben wij in vrede kunnen leven, dankzij die internationale rechtsorde. Het principe dat je elkaar niet aanvalt en dat je je aan de afgesproken regels houdt. Het klopt dat dit niet allemaal vlekkeloos is verlopen en verloopt. Er zijn helaas meer dan voldoende voorbeelden van landen die zich niet aan de afgesproken regels houden, maar in de basis heeft het systeem gewerkt. Wij in Nederland vinden het zelfs zo belangrijk dat wij het handhaven en bevorderen van de internationale rechtsorde hebben opgenomen in onze grondwet. Dit naast het verdedigen en beschermen van de Nederlandse belangen. Het feit dat we deze zaken zo belangrijk vinden zou moeten betekenen dat we dan ook bereid zijn om er in te investeren. Gelukkig is er het afgelopen jaar meer structureel geld bijgekomen voor de krijgsmacht, maar dat heeft heel lang moeten duren. Veel te lang, en voor een deel nu nog steeds, hebben we op de Verenigde Staten geleund voor onze eigen veiligheid. Zoals gezegd is er geld bijgekomen, maar we zullen de komende jaren nóg meer moeten investeren om beter onze eigen veiligheid te kunnen garanderen. Daarbij is het minimum van 2% van het BBP besteden aan Defensie geen doel op zich, maar de zorg om te waarborgen dat voldoende geld beschikbaar is voor de krijgsmacht.

Dat we nu een deel van onze uitrusting aan Oekraïne ter beschikking stellen en dus tijdelijk zelf minder hebben, is wat mij betreft onderdeel van het werken aan onze veiligheid. Ten eerste helpen wij een soeverein land dat slachtoffer is van illegale agressie zichzelf te verdedigen en ten tweede helpen we met het tegenhouden en hopelijk terugdringen van die agressor, zodat de dreiging tegen ons en tegen de internationale rechtsorde kleiner wordt. En dat zou het ons allemaal waard moeten zijn.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04