Kijk, dát is integriteit!

01 mei 2023
575 keer
Kijk, dát is integriteit! Bron foto: MCD
Een van de colleges die we tijdens de Hogere Defensie Vorming kregen ging over integriteit. Een logisch onderdeel van het lespakket, echter het college liep niet helemaal zoals gepland. Voor het college begon, zette een van de klasgenoten een filmpje van Jiskefet op uit de serie Skybox en dat filmpje ging over ‘integriteit’. Hilarisch en het college zag er daarna dus heel anders uit dan gepland.

Zoals gezegd, ik vond het een logisch onderdeel van het curriculum. En ik denk dat het nog veel vaker in opleidingen gegeven moet worden, voor militairen en burgers. Aanleiding om dit nu te schrijven zijn de artikelen in de NRC van 21 en 22 april over de behandeling van klokkenluiders bij Defensie én de commissie die de Minister in februari heeft aangesteld om, voor de zoveelste keer, het noodlottige ongeval met mortiergranaten in Mali te onderzoeken. Het ongeval waarbij twee collega’s omkwamen en een collega zwaar gewond raakte. Een onderzoek dat allang volledig uitgevoerd had moeten zijn. Dat dat tot nu toe nog niet is gebeurd, is buitengewoon verbazingwekkend en eigenlijk ten hemel schreiend. Belangrijke reden voor het feit dat er nog geen goed onderzoek is geweest, is de niet-medewerking – zo niet tegenwerking – van mensen bij het ministerie van Defensie. Veranderde en verwaterde onderzoeksopdrachten, niet aanleveren van gevraagde informatie en het downplayen van de conclusies van het onderzoek van de OvV uit 2017. De toenmalige minister en de CDS namen hun verantwoordelijkheid en traden af. Maar het had niet de CDS moeten zijn: de SG had moeten aftreden.

De SG was toen verantwoordelijk voor DMO, niet de CDS. En als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan zijn de gevolgen van jouw handelen, of van hetgeen onder jouw verantwoordelijkheid gebeurt, ook voor jou. Of ze nou positief of negatief zijn, je bent ervan. En als dat betekent dat dit gevolgen heeft voor jouw carrière, dan accepteer je dat. Als je successen behaalt waarmee je je carrière een boost geeft, dan is dat prima en terecht. Als onder jouw verantwoordelijkheid dingen fout gaan en het gaat ten koste van je loopbaan, dan heb je dat ook te accepteren. Dan maar geen tweede of derde ster. Door je verantwoordelijkheid te nemen, geef je op een juiste manier leiding. Je geeft het voorbeeld hoe het moet. Van onze mensen verwachten we dat ze het juiste doen en ook op de juiste manier. En dat mogen zij ook van ons verwachten.


'Helaas blijkt ook uit de artikelen in de NRC dat het nog steeds niet op orde is met de integriteit binnen Defensie'

Helaas blijkt ook uit de artikelen in de NRC dat het nog steeds niet op orde is met de integriteit binnen Defensie. Tenenkrommend om te moeten lezen dat de conclusies uit het rapport van de commissie Giebels nog steeds staan als een huis. En helaas zijn het niet alleen maar de verhalen uit de krant, uit contacten dat ik zelf heb met personeelsleden komen dit soort verhalen ook naar voren. Zelf heb ik ook de opmerkingen ‘als het je niet bevalt, dan ga je toch weg’ en ‘als je nog wat wilt worden bij deze baas, dan kan je beter je mond houden’ gehoord uit de monden van leidinggevenden. Afgezien van de manier van behandelen van klokkenluiders, die zeer verwerpelijk is, (b)lijkt het uitgangspunt dat de leidinggevenden en andere betrokkenen laten zien ook zeer discutabel. De klokkenluiders luiden de klok niet om de organisatie slechter te maken! Ze melden juist om de organisatie te verbeteren. Als ze de krijgsmacht geen warm hart toedragen, dan zouden ze waarschijnlijk ook niet melden.

Ik heb het al vaker gezegd: Defensie, kom je eigen oproep uit de Defensievisie 2035 om meer open en transparant te zijn nu eindelijk eens na en omarm de mensen die de organisatie willen verbeteren. Daar zal de organisatie namelijk ook echt beter van worden!

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04