Actieve herinnering

26 juni 2023
495 keer
Actieve herinnering Bron foto: Ministerie van Defensie
Dit jaar mocht ik weer te gast zijn bij de opening van de Nederlandse Veteranendag (NVD) in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het is een blijft een mooi eerbetoon aan de vele duizenden oude en jonge veteranen die ieder op hun eigen manier hebben bijgedragen aan vrede en vrijheid. 
 

Zaterdagavond hoorde ik een van de veteranen op de radio zeggen dat de NVD een prettige waardering is. De grootste waardering, aldus de veteraan, zal zijn dat de krijgsmacht op orde is. Dit om ervoor te zorgen dat de mensen in operaties, missies en trainingen de juiste apparatuur, onderdelen, voorzieningen hebben én dat er voldoende mensen zijn om die operaties, missies en trainingen mee te kunnen draaien. Ik moest meteen terugdenken aan de opening die ochtend in de schouwburg. De minister-president hield daar een toespraak, waarin hij, uiteraard, zijn waardering en dankbaarheid richting de veteranen uitsprak. Wat hij ook zei was dat: ‘We ons als samenleving zelfs zó veilig voelden, dat we dachten dat het misschien wel wat minder kon met Defensie. We hadden het mis.’ Mijn eerste reactie was: ja, dûh!! Al jaren geven deskundigen en belanghebbenden aan dat we onze verzekering aan het verwaarlozen waren. 
 
De wereld is ook na de Koude Oorlog niet die mooie vreedzame plek geworden waar we allemaal in harmonie met elkaar leven. Eerlijk gezegd vraag ik me af of de wereld ooit zover zal komen, maar dat wil niet zeggen dat we ons daar niet voor kunnen blijven inzetten. Tot het zover is zullen we onszelf moeten kunnen verdedigen en de mensen en de middelen hebben om onze belangen veilig te kunnen stellen, waar ook ter wereld. Dat laatste om nogmaals aan te geven dat, naar mijn mening, Defensie de eerste hoofdtaak veel te smal heeft gedefinieerd en niet in lijn is met artikel 97 van de Grondwet. Terug naar de schouwburg, de minister-president zei ook nog eens dat het belang van ‘(…) een goed toegeruste krijgsmacht niet eerder zo duidelijk’. 
 

‘Het is altijd evident geweest dat je een goed toegeruste krijgsmacht moet hebben om je belangen zeker te kunnen stellen’
 
Het is maar wat je wilt zien. Of het nou het conflict in Georgië in 2008 is geweest, of piraterij, of Oekraïne 2014-2022, of de dreigende woorden van Venezuela richting het Caribische deel van het Koninkrijk, of Mali, of de dreiging richting de infrastructuur in de Noordzee en Atlantische Oceaan. Het is altijd evident geweest dat je een goed toegeruste krijgsmacht moet hebben om je belangen zeker te kunnen stellen. Niet als enige instrument, maar wel als essentiële aanvulling op alle andere middelen die de staat ter beschikking staan. En de Nederlandse belangen houden niet op bij de grens. Niet de Nederlandse grens en niet die van Europa. We zijn verschrikkelijk afhankelijk van de mogelijkheid om grondstoffen en goederen te kunnen invoeren, maar natuurlijk ook om onze producten af te zetten in de rest van de wereld. Daar verdienen we een groot deel van ons geld mee. Onrust elders in de wereld zorgt voor migratie richting Europa en dus ook Nederland. Daarnaast zijn we zeer afhankelijk van goede internetverbindingen die grotendeel via kabels op de oceaanbodem lopen. 
 
Het is van groot belang er nu voor te zorgen dat die krijgsmacht zo snel als mogelijk op orde komt. Minstens van even groot belang is om ervoor te zorgen dat de lessen van de huidige tijd niet meteen vergeten worden zodra het conflict in Oekraïne beëindigd is, of zo ‘gewoon’ is dat we er geen aandacht meer aan besteden. Het is daarom heel hard nodig dat we politici er continu aan blijven herinneren wat het belang is van die krijgsmacht. Laat ze de toespraak van de minister-president regelmatig horen en lezen, zodat het, in zijn eigen woorden, een actieve herinnering blijft!


<a href= 

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04