Pappen en nathouden

19 jan 2015
2120 keer
Mars voor de Republiek Mars voor de Republiek Bron foto: NOS
Na de indrukwekkende mars voor de Republiek is de politiek aan zet. Gedurende zes dagen waren de terroristische aanslagen in Frankrijk het (live media) gesprek van de dag. Net als de rest van de wereld was ook iedereen in Nederland geschokt en verbijsterd. De vragen die op ieders lippen brandden waren 'Zou dit ook in Nederland kunnen geschieden?' en 'Is Nederland voorbereid op een dergelijke aanslag?'

In De Telegraaf stelde terreurdeskundige Ronald Sandee dat West-Europa in zijn geheel niet is voorbereid op een dergelijke 'commandostijl' verrassingsaanval. Ik ben het met hem eens. Het is heel erg moeilijk om je te verdedigen tegen een dergelijk aanval. In hetzelfde artikel geeft een rechercheur van de politie aan dat politieagenten zich grote zorgen maken. Sinds de verhoogde staat van waakzaamheid, die enige tijd geleden gelijktijdig met het niet meer dragen van onze uniformen, is uitgeroepen, moeten politieagenten met hun dienstpistooltje bijstand leveren aan de bewaking van objecten. De Politiebond ACP kwam dan ook met een pleidooi voor zwaardere wapens voor de politie en een uitbreiding van het politiebestand met 2000 agenten.

De vraag of Frankrijk voorbereid was op de aanslag kan op twee manieren worden beantwoord. Gezien de aanslagen, die ondanks de politie- en militaire beveiliging, hebben plaatsgevonden zou je kunnen redeneren dat Frankrijk niet voorbereid was. Echter, de reactie van President Hollande was indrukwekkend. Binnen de kortste keren werden 88.000 militairen en agenten ingezet voor de klopjacht op de terroristen. Voor de beeldvorming: dit is ongeveer het equivalent van alle militairen en politieagenten die Nederland in totaal heeft. De volgende stap van de Franse president was het inzetten van 10.000 militairen ter beveiliging van 'gevoelige' objecten. Zo bezien zou je kunnen redeneren dat Frankrijk toch (enigszins) was voorbereid.

Terug naar een hierboven gestelde vraag 'Is Nederland voorbereid op een dergelijke aanslag?' Premier Rutte gaf na de aanslagen in Parijs aan dat er zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen zijn genomen om aanslagen in Nederland te voorkomen. Dit naar aanleiding van de terreurdaden in Frankrijk. Hij riep, net als minister Opstelten, de Nederlanders op alert te zijn én verdachte (zichtbare!) activiteiten die zouden kunnen duiden op een terroristische aanslag te melden. Geld was volgens de premier geen issue wanneer zou blijken dat veiligheidsdiensten hun werk niet goed zouden kunnen doen. Maar daar ging hij niet van uit! Een geruststellende gedachte. Ware het niet dat de vaststelling dat de veiligheidsdiensten niet goed waren geëquipeerd vaak pas achteraf, nadat een incident zich heeft voorgedaan, wordt vastgesteld.

Ook het politieke debat was zeer geruststellend. Aan de linkerzijde het standpunt dat potentiële terroristen met dialoog en het 'woord' moeten worden bestreden. Aan de rechterzijde de oproep tot extra antiterreur-wetgeving en de suggestie voor zwaarder bewapende politie én militairen op straat. Vreemd vond ik de vraag om (extra) zwaarder bewapende politie. Heeft Nederland niet onder meer juist daarom een krijgsmacht, met reeds voor zwaardere wapens opgeleid en inzetbaar personeel, met als doel het grondgebied te beschermen en het helpen van civiele autoriteiten met de rechtshandhaving? Daar waar andere Europese landen juist hun krijgsmachten inzetten als reactie op de aanslagen, wordt er in Nederland gediscussieerd wie deze (grondwettelijke )taken moet uitvoeren.

De uitkomst van het politieke debat was voorspelbaar: 'We gaan door op de slagroeier'. Ieder ander standpunt zou immers hebben ingehouden dat er in het verleden verkeerde keuzes zouden zijn gemaakt. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit kabinet daarop is te betrappen.

Gezien het bovenstaande concludeer ik dan ook dat het antwoord op de vraag in De Telegraaf 'Is Nederland voorbereid op een dergelijke aanval?' luidt: Nee! Want het is bijna onmogelijk om je tegen een goed uitgevoerde 'commandoaanval' te verdedigen.
De afgelopen week is wel gebleken dat voornamelijk de Nederlandse politiek niet is voorbereid op veranderende omstandigheden. Verder dan het adagium 'pappen en nathouden' en 'slaapt u rustig verder' kwamen onze volksvertegenwoordigers, in tegenstelling tot in andere Europese landen, niet.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04