Toestand stabiel maar zorgelijk

16 mrt 2015
2188 keer
Toestand stabiel maar zorgelijk
Het is weer verkiezingstijd. De politieke partijen zetten dus weer hun beste beentje voor. De VVD spiegelt de kiezers maar weer eens voor dat de partij staat voor vrede en veiligheid, behoud van de politie en de krijgsmacht én niet buigen voor terrorisme. Ze buigen dan misschien niet voor terrorisme, maar het is de VVD in ieder geval wel gelukt om de Krijgsmacht de afgelopen jaren te knakken! Met houtjes en touwtjes wordt de krakende en piepende machine draaiende gehouden.

D66 gaf vlak voor de verkiezingen eveneens een duidelijk signaal af: zij is van mening dat Nederland een sterke luchtmacht moet hebben, maar dat de F-35 hier, wat D66 betreft, geen deel van uit maakt. Op de vraag welk jachtvliegtuig de 'ruggengraat' van onze luchtmacht dan wel moet vormen gaf D66 geen antwoord. Dit komt bij mij niet over als een partij die verantwoordelijkheid wenst te nemen. De SGP gaf, net als de andere christelijke partijen en de Groep Bontes/Van Klaveren, een duidelijk signaal af. Het komend jaar moet het defensiebudget met 350 M€ stijgen en in drie jaar tijd moet dit oplopen tot 1 miljard extra (structureel) voor Defensie. Een logisch signaal, omdat op deze wijze invulling kan worden gegeven aan de eigen motie Van der Staaij.

Goed passend bij al deze verkiezingsretoriek lekte 'toevallig' een wensenlijst van Defensie uit ter grootte van 1 miljard . De Telegraaf had dit vernomen van 'ingewijden'. De vraag is wat deze 'ingewijden' met dit bericht hopen te bewerkstelligen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het niet in het belang van Defensie is dat dit vlak voor de verkiezingen naar buiten komt. Ik kan me dan ook voorstellen dat minister Hennis hier niet blij mee was. De slag met Financiën is nog niet gewonnen en dit is niet het signaal waarmee de PVDA denkt kiezers te trekken. Terwijl de politici zich vol storten op het verkiezingsgeweld blijft de patiënt Defensie vooralsnog aan het infuus liggen: toestand stabiel, maar blijft zorgelijk.

Afgelopen week bleek dat dit niet een algemeen beeld is als er over de (EU) grens wordt gekeken. De totale defensiehandel is voor het zesde jaar op rij gestegen. De stijging betrof vorig jaar 13%. Saudi-Arabië kwam daarbij als de grootste wapenimporteur uit de bus. Er werd voor maar liefst 9,8 miljard euro aan wapentuig gekocht. Saudi-Arabië en de Verenigde Emiraten importeerden samen meer dan heel West-Europa bij elkaar. Dit laatste is een gevolg van de onrust (IS) in het Midden Oosten. In China schijnt het ook onrustig te zijn. Het Chinese Volkscongres heeft onlangs besloten het defensiebudget met 12,2 % te verhogen. De verhoging komt voornamelijk ten goede aan de marine, luchtmacht en hightech wapens. Veelal offensief defensiematerieel en dat zou Europa aan het denken moeten zetten.

Ik heb geen glazen bol, maar het begint er steeds meer op te lijken dat we voor een belangrijk nieuw tijdperk komen te staan. Nieuwe economische grootmachten staan te trappelen om het van de gevestigde wereldorde over te nemen. Ons 'oude continent' kan of wil het niet meer opbrengen. De Europeaan is oud en moe (gestreden), zoals blijkt uit een overzicht van gemiddelde leeftijd op de wereld. Daar komt nog bij dat de welvaart in Europa in rap tempo aan het verwelken is. Ondanks de op volle toeren draaiende geldpers kunnen de euro's maar één keer worden uitgeven en moeten er keuzes worden gemaakt. Moeilijke keuzes: tussen veiligheid en onderwijs óf zorg en sociale zekerheid. Het is aan onze gevestigde politici om in deze leiderschap te tonen en deze moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan.

Vooralsnog lijkt het erop dat (externe) veiligheid het onderspit zal (blijven) delven. Afgelopen week heeft de Tweede Kamer haar prioriteitenlijst voor Europa opgesteld. Ondanks dat veel politieke partijen via hun mond belijden dat zij grote waarde hechten aan verdere Europese (bezuiniging)samenwerking op het gebied van Defensie, komt Defensie niet op de prioriteitenlijst voor. Mijn conclusie is dan ook: toestand stabiel, maar uit voorzorg zou er alvast een bed op de intensive care voor de patiënt Defensie moeten worden gereserveerd.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04