Verlanglijstjes

13 apr 2015
1931 keer
Flessenhalsolietransport Flessenhalsolietransport
Afgelopen vrijdag was ik bij de ceremonie van de plaatsing van het gedenkteken voor Zr. Ms. Adder op de boulevard in Scheveningen. Het was een plechtig bijeenkomst die niet geheel toevallig met de 132ste verjaardag van de KVMO samenviel.

Zoals u ongetwijfeld wel eens eerder heeft gehoord of gelezen is de KVMO naar aanleiding van de ramp met de Adder opgericht. Doel van de vereniging was een dergelijke ramp, die het gevolg was van het niet zeewaardig zijn van een schip en/of het niet voldoende opgeleid zijn van de bemanning, te voorkomen.

Naar aanleiding van de ramp met de Adder is niet alleen de KVMO opgericht. Ook de Kustwacht is 130 jaar geleden opgericht, naar aanleiding van het met man en muis vergaan van de Adder. In 133 jaar is er veel veranderd. Het is vandaag de dag gelukkig onbestaanbaar dat een schip op een zomerse dag, waarneembaar vanaf het strand, in problemen komt en alsnog met man en muis vergaat. Veilig en verantwoord gebruik van de Noordzee is vandaag de dag een belangrijke taak van de Kustwacht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Koninklijke Marine een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze Kustwacht. De Koninklijke Marine zet zich immers met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. Het zou vreemd zijn als zij geen invulling zou geven aan deze belangrijke taak op één van de drukst bevaren zeeën ter wereld, die tevens tot onze territoriale wateren behoort: de Noordzee.

Het belang van veiligheid op en vanuit zee wordt door de eeuwen heen door kustnaties onderkend. Via de handel overzee heeft menig kustnatie, net als Nederland, haar rijkdom verworven. De zeeën en oceanen zullen ook in de toekomst voor welvaart blijven zorgen. Zeker, naar mate de technologische voortgang de ontginning van bodemschatten tot op grote diepte (winstgevend) exploitabel gaat maken.  Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer landen het belang van de zee erkennen en dus investeren in hun marines.

Welvaart die door middel van handel over zee wordt verkregen is namelijk zeer makkelijk te verstoren. Dit lijkt misschien vreemd, daar zeeën en oceanen zeer uitgestrekt zijn. Op de hieronder groot weergegeven kaart is dit gegeven echter gemakkelijk waarneembaar en uit te leggen, daar de ‘wereldhandel’ over zee voornamelijk via een paar belangrijke ‘nauwe’ doorgangen plaatsvindt. Wie deze doorgangen beheerst ‘Rule the waves’ zoals de Britten met volle borst zingen. Zo gaf Iran afgelopen week het signaal af dat zij marineschepen naar de Rode Zee en de Golf van Aden stuurde om de internationale scheepvaartroutes aldaar te beschermen. Tegen wie is mij niet duidelijk, maar het komt wel goed uit dat zij dan voor de kust van Jemen aanwezig is om eventueel de Houthi’s bij te staan in hun strijd tegen Saoedi Arabië. De Verenigde Staten hebben inmiddels ook op de nieuwe ontwikkelingen in het Midden Oosten gereageerd en hebben de ‘Theodore Roosevelt Carrier Strike Group’ naar Jemen gestuurd.

Landen met expansiedrift investeren ook flink in hun marines. Onlangs heeft Pakistan besloten haar (Franse) onderzeeboten te vervangen voor 8 nieuwe Chinese onderzeeboten. Voor de beeldvorming het BNP van Pakistan is bijna 4 keer zo klein als dat van Nederland. Pakistan heeft deze onderzeeboten kunnen kopen dankzij gunstige condities die zij bij China heeft bedongen. Gunstige condities waar ongetwijfeld iets tegenover staat, de Chinezen kennende. Als je wederom inzoomt op de kaart hieronder, valt te concluderen dat Pakistan met vier oceaangaande onderzeeboten alle belangrijke ‘transportpunten’ op de Indische Oceaan kan controleren.  

Onze Belgische partner heeft afgelopen week eveneens een signaal afgegeven. Zij willen gaan verder investeren in de samenwerking met onze Koninklijke Marine. Dit wil zij doen door niet alleen de huidige twee M-fregatten te vervangen, maar gelijktijdig het aantal uitbreiden tot drie. Daarnaast wil zij samen met de Koninklijke marine haar mijnenjagers vervangen. Deze zouden moeten worden uitgerust met onbemande drones. Een belangrijk signaal dat zij aan samenwerkingspartner Nederland afgeeft. De vraag is of Nederland ook invulling kan geven aan een intensivering van de samenwerking.

Naar aanleiding van de motie Van der Staaij hebben alle operationele commando’s hun verlanglijstjes ingeleverd. Afhankelijk van de extra gelden die eventueel uit de motie voortvloeien zal blijken wat er mogelijk is. Eén ding weet ik uit ervaring: over het algemeen is er niet genoeg geld om invulling te geven aan alle wensen, dus ook hier zal gelden dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Prioriteiten die zorg moeten dragen voor het bestendigen van onze welvaart en dus werkgelegenheid én niet in de laatste plaats de veiligheid van de Nederlanders.

KLTZ Marc de Natris
voorzitter KVMO

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04