Superjachten

11 mei 2015
2345 keer
Superjacht van de Koninklijke Marine Superjacht van de Koninklijke Marine Bron foto: MCD
Afgelopen najaar hebben mijn vrouw en ik onze zeilboot verkocht. De kinderen zijn op een leeftijd aangekomen dat het steeds lastiger werd om nog regelmatig een weekend te kunnen genieten van de watersport. Hockey, (kinder)feestjes of een verregend weekend, er was altijd wel iets dat het weekendje uitwaaien 'in het water deed vallen'.

Voor de paar keer dat je per jaar nog op je boot bent geldt het adagium 'koop een boot en werk je dood'. Het 'fijne' van een mooi wit dek is namelijk dat je er alles op ziet. De reiger die het dek bombardeert of Shell Moerdijk die, als gevolg van een technische storing, verkeerd affakkelt en ons op een geel dek trakteert. Een boot, zeker als deze zich veelvuldig op zout water bevindt, heeft veel onderhoud nodig. De watersportbranche heeft dit goed begrepen. Voor alles waar namelijk watersport voor staat betaal je 'penning zestien'. Voor een schroefje waar je bij de Gamma 10 eurocent voor betaalt, tik je in de watersportzaak het veelvoudige af. Als je het aantal dagen dat je aan boord bent afzet tegenover de jaarlijkse kosten dan durf ik rustig te stellen dat watersport geen goedkope hobby is.

Dit werd onlangs bevestigd in het artikel "Wat kost een superjacht ná aanschaf?" in de Telegraaf. Daarin was te lezen dat dit een rib uit je lijf kost. Het verzekeringsbedrijf Towergate heeft onderzoek gedaan naar de kosten van superjachten langer dan 50 meter. Zij hebben becijferd dat de 'luxe' jachteigenaar gemiddeld 350.000 euro aan brandstof, 312.000 euro aan havengeld, 21.000 euro aan verzekering, 900.000 euro aan onderhoud en 1,1 miljoen euro kwijt is aan salarissen voor de bemanning. De exploitatie van een luxe superjacht komt dus neer op ongeveer 2,7 miljoen euro op jaarbasis. Ook voor de eigenaren van superjachten geldt dat zij, net als ik, hun spaarzame vrije tijd moeten verdelen, met als gevolg dat zij niet vaak op hun superjacht aanwezig zullen zijn. Voor hen geldt echter het adagium 'value for money' waarschijnlijk iets minder dan voor mij, gezien hun aanzienlijke rijkdom.

De Koninklijke Marine beschikt over mooie grijze superjachten. Voor deze superjachten geldt dat ze ook te maken hebben met spaarzame tijd. Niet zozeer in de zin van het aantal dagen dat men per jaar maar aan boord is, maar in de zin van het aantal dagen dat de Koninklijke Marine haar superjachten maximaal operationeel kan inzetten. Dit, gezien in het licht van het zeer beperkt aantal beschikbare grijze superjachten, onder meer als gevolg van het benodigde onderhoud en het maximaal aantal vaardagen van de bemanning. Immers, schepen kunnen, naast onderhoudsperiodes, continu worden ingezet. Dit geldt in vredestijd echter niet voor de bemanning. Daarvoor geldt dat deze gemiddeld 180 vaardagen per jaar op onze superjachten is geëmbarkeerd.

Door deze maximale inzet, onder soms zeer onvriendelijke meteorologische omstandigheden, van de schepen en de grootte van haar bemanning liggen de exploitatiekosten van de grijze KM-superjachten een veelvoud hoger dan haar witte glanzende tegenhangers. In tegenstelling tot glimmende superjachten, geldt echter voor de KM-schepen dat zij maximaal worden ingezet voor vrede en veiligheid op of vanuit zee. Het begrip 'value for money' wordt dan ook meer dan waargemaakt.

'Value for money' is echter wel sterk afhankelijk van de kwaliteit van het superjacht. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de innovatieve 'state of the art' techniek op het moment dat onze superjachten van stapel lopen. De hoge (Nederlandse) kwaliteit zorgt ervoor dat onze schepen veel langer meegaan, minder vaak stuk gaan (minder incidenteel onderhoud) en langere onderhoudsintervallen kennen (minder preventief onderhoud). Het is daarom logisch te veronderstellen dat een dure investering, over de gehele levensduur gezien, eveneens 'value for money' is. Immers, goedkoop is duurkoop.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04