Vooruitziende blik

26 mei 2015
1998 keer
Vooruitziende blik
Afgelopen week is de parlementaire enquête over de Fyra begonnen. Een vijftal Kamerleden mogen de komende tijd nader onderzoek doen waarom dit prestige project, dat bijna 11 miljard euro heeft gekost, is mislukt. De 'dirty details' over verscheurde brieven en onderliggende afspraken, die in het belang van Nederland zijn gemaakt, zullen worden geopenbaard.

De uitkomst van de enquêtecommissie staat natuurlijk al bij voorbaat vast: het is eens maar nooit meer. In de toekomst zal er door middel van extra bureaucratische controle moeten worden voorkomen dat grote projecten een financieel debacle worden. Ik hoop dat het adagium 'goedkoop is duurkoop' in het rapport ook de nodige aandacht krijgt.

11 miljard euro is veel belastinggeld. Als Defensie dit eenmalig zou mogen ontvangen dan zouden de marine, landmacht en luchtmacht aanzienlijk kunnen worden gemoderniseerd en de krijgsmacht van het aanstaande faillissement kunnen worden gered. Het bijkomend effect van een dergelijke eenmalige impuls is dat de eerstvolgende parlementaire enquête waarschijnlijk niet over de ineenstorting van onze krijgsmacht gaat. Het zou voor de politiek een zeer pijnlijke enquête zijn, want deze enquête zal dan gaan over het falen van onze politici, die vaak al jaren in de Tweede Kamer zitten, en hun politieke partijen. Politici en politieke partijen die de afgelopen decennia met overgrote meerderheid geen enkele visie en/of verantwoordelijkheid op het gebied van (internationale) veiligheid hebben gehad dan wel hebben genomen. Dit laatste geldt echter niet alleen voor Defensie. Het valt mij steeds meer op dat het Haagse op geen enkel vlak (meer) een lange termijn visie heeft. De Haagse toekomst van Nederland is beperkt tot maximaal één kabinetsperiode en voor de rest 'brandjes blussen' als er weer ergens politieke verontwaardiging over is ontstaan.

Waar is onze VOC-mentaliteit gebleven? Het lijkt erop dat we dit door de naoorlogse welvaart en voorspoed zijn kwijtgeraakt. Het gevoel van 'het kan niet op' overheerst klaarblijkelijk nog steeds in Nederland, terwijl de gaskraan toch echt langzamerhand (versneld) dicht gaat.
China heeft de VOC-mentaliteit, net als velen andere zaken, succesvol gekopieerd. Ze heeft een duidelijke lange termijn strategie. Een strategie om weer een groot 'Middenrijk' te stichten. In 30 jaar tijd is het land van een slapende reus omgetoverd tot een uitvliegende (vuurspuwende) draak. De vlag met de gele sterren wordt wereldwijd steeds vaker waargenomen. Van de Chinese Zee naar de Indische Oceaan, ter bescherming van de voor haar economische belangrijke doorvaartroutes. Immers, een belangrijk deel van de voor de Chinese van essentieel zijnde grondstoffen, en dus haar economie, komen uit Afrika.

Tijdens de onlangs gehouden 'Grote parade' op het Rode Plein in Moskou stonden Poetin en Xi Jinping gebroederlijk naast elkaar. Xi heeft zich de komende jaren van energie voorzien door grootscheeps inkopen te doen in Moskou. Inkomsten die Poetin hard nodig heeft om zijn wapenwedloop te bekostigen. Vanuit St. Peterburg wordt een nieuwe Zijderoute aangelegd in de vorm van een highspeed spoorlijn, die moet eindigen in Guangzhou (zie overzicht). De Chinezen kennende zal deze (nagebouwde) highspeed trein in tegenstelling tot de Fyra wel gaan rijden.

weblog2605a1De uitvarende Chinese marine wordt vandaag de dag eveneens wereldwijd ingezet. Afgelopen week hielden de Russen en de Chinezen een maritieme oefening in de Middellandse Zee. Een duidelijk statement richting Europa dat er nieuwe machthebbers staan te trappelen om een nieuw Middenrijk te stichten.

Daar waar China al sinds jaar en dag haar gang gaat in Afrika laat zij zich naast Europa ook op de Zuidpool zien. De Chinezen opende in 1985 haar eerste onderzoekstation op de Zuidpool. In 2014 opende zij haar 4e station en ze is nu bezig een 5e station op te zetten. Daarnaast investeert China in een tweede ijsbreker, vliegtuigen en helikopters die onder Arctische omstandigheden kunnen vliegen. Dit alles komt voor uit de visie om ook in de toekomst de Chinezen van brandstof en voeding te kunnen blijven voorzien. In de toekomst, omdat in 1959 is afgesproken dat de Zuidpool tot 2048 niet mag worden gemilitariseerd of mag worden geëxploreerd. Naar verwachting bevatten de olievelden rondom de Zuidpool ongeveer 200 miljard olievaten en daarnaast zal het tegen die tijd één van de laatste plaatsen ter wereld zijn waar nog zuiver zoetwater kan worden gewonnen.

Nu weet ik niet of Nederland een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de exploratie van de Zuidpool. Ik zal dit waarschijnlijk ook niet meemaken. Want het Haagse kennende zal Nederland hier waarschijnlijk pas over 10 a 12 kabinetten over gaan nadenken. Mijn inschatting is dat het dan te laat is.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04