De heer en mevrouw Vacature

09 juni 2015
3023 keer
De heer en mevrouw Vacature
We hebben weer vertrouwen in de arbeidsmarkt, onze salarissen stijgen en de hoog opgeleide Nederlander werkt het liefst bij de KLM. Het optimisme onder hoogopgeleiden jonger dan 45 jaar is terug op de arbeidsmarkt, zo is te lezen in het 'Intermediair imago onderzoek 2015'. De crisis is voorbij, de AEX komt op stoom en het aantal vacatures stijgt. Goed nieuws dus.

In het rapport is ook te lezen dat het ministerie van Defensie één plaatsje is gestegen. Defensie staat nu op de 20ste plaats. Er is sinds 2003 een mooie stijgende lijn waar te nemen. Helaas staat Defensie niet in de Top 3 van best scorende overheidsinstanties. De best scorende is de politie met een mooie 10e plaats. Dit, ondanks alle commoties omtrent de invoering van de Landelijke politie en de hiermee gepaard gaande reorganisaties.

Gevraagd naar hetgeen waar de respondenten heden ten dage wel én niet warm voor lopen, geven zij aan geen zin te hebben in een buitenlands avontuur. Een dik salaris en/of een dikke auto is niet hetgeen waarvan men meer droomt. De hoogopgeleiden willen gelukkig zijn, een leuke uitdagende baan hebben en intellectueel kunnen groeien. Thuis werken, een goede reiskostenvergoeding en een dertiende maand daar zijn ze voor te paaien. Ze geven aan dat als er binnen twee jaar geen doorgroeimogelijkheden meer zijn, binnen het bedrijf waar men werkzaam is, men vertrekt. Ze hebben immers weer vertrouwen in de arbeidsmarkt.

Als ik lees waar de hoogopgeleiden geen zin meer in hebben, dan wel te paaien zijn, dan schrik ik hier van in relatie tot de werkgever Defensie: geen buitenlands avontuur, thuiswerken, een dertiende maand en goede reiskosten. Op al deze punten moet Defensie namelijk het onderspit delven. Het buitenlandse avontuur, het juist langdurig van huis zijn op een mooie grijs jacht is namelijk het aantrekkelijke van de Koninklijke Marine .

Is het echter wel terecht dat ik schrik van dit onderzoek?
In de personeelsrapportage 2014 die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat Defensie nog steeds te maken heeft met een ondervulling. Dit ondanks de nog steeds inkrimpende organisatie. De GOV|MHB heeft vanaf begin 2012 de minister van Defensie en de Tweede Kamer al gewaarschuwd voor een ondervulling. In 2014 was de uitstroom zowel bij militairen als burgermedewerkers wederom groter dan de instroom. Ongeveer 4000 militairen en 1000 burgermedewerkers hebben Defensie verlaten. Daar staat tegenover dat ongeveer 2700 militairen en 800 burgermedewerkers bij Defensie aan de slag zijn gegaan. Zijn dit schokkende cijfers? Als dit op zich staande cijfers zouden zijn niet. Echter, als de hogere uitstroom t.o.v. de instroom een niet te stuiten tendens is komt Defensie wel in de problemen. De afgelopen jaren kwam het hoge verloop Defensie goed uit in verband met de krimpende organisatie. Maar stel dat de organisatie nu eindelijk tot rust komt, of zelfs weer mag gaan groeien? Wat dan?

In de rapportage wordt de Numerus Fixus van 01-01-2016 losgelaten, in die zin dat de Numerus Fixus van 01-01-2019 nu de focus is geworden. De organisatie moet de komende jaren immers als gevolg van de nota 'In het belang van Nederland' nog verder inkrimpen. Defensie verwacht ook voor dit jaar dat de uitstroom 2250 medewerkers hoger zal liggen dan de instroom. Ondanks deze uitstroom hoopt ze dat, vanwege de nog verder inkrimpende organisatie, Defensie eind dit jaar voor 93,7% is gevuld. Er kan dus gesteld worden dat gedurende het gehele jaar bijna één op de tien functies bij Defensie wordt bezet door 'de heer of mevrouw Vacature'. Er wordt dus wederom extra 'can do' verlangd van de defensieambtenaar om de 'toko ' draaiende te houden. Het wordt dan ook hoog tijd dat het defensiepersoneel hiervoor (extra) wordt beloond. Want werken loont, maar 'de heer of mevrouw Vacature' laten hun werk door anderen doen en hoeven daarom geen loon. (defensie)ambtenaren verdienen beter.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04