Niet gehinderd

15 juni 2015
2142 keer
Niet gehinderd
Afgelopen maandag was de Algemene Vergadering van de KVMO. Tijdens het openbare gedeelte heb ik een aantal stellingen aan de aanwezigen voorgelegd (zie ook het nieuwe Marineblad, vanaf 19 juni te downloaden op deze site). Eén van de stellingen ging over (het gebrek aan) defensiearbeidsvoorwaarden. De stelling: 'Ambtenaren zijn watjes en worden daarom uitgebuit' was goed voor een stevige discussie.

De kampen waren, zoals gebruikelijk bij de KVMO, verdeeld. Ik was hierover niet verbaasd: dit is het lot van een vereniging die zowel vakbond als beroepsvereniging is. Daar waar de één graag ziet dat de portemonnee iets minder leeg is aan het einde van de maand, vindt de ander dat eventueel extra geld beter kan worden besteed aan het verminderen van de materiele (uitrusting) problematiek van de militair in het operationele veld. Dit is immers het veld waar de militair haar acties uitvoert. Dit is immers de reden waarom de militair voor het militaire beroep heeft gekozen. Harde acties op het Malieveld laten ze dan ook graag over aan de burgers van Nederland.

Óók dit verbaast me niets. Militairen hebben geen stakingsrecht en protesteren past nu eenmaal niet bij de 'can do' mentaliteit, die misschien wel de belangrijkste militaire kerncompetentie is. De militair is van 'samen uit, samen thuis'. En eigenlijk verwachten zij dit, tegen beter weten in, ook van hun werkgever: de Minister van Defensie. De minister wil dit misschien ook, maar zij is weer gebonden aan het kabinetsbeleid. Een beleid waar ik vanuit ga dat hierover is nagedacht en dat kan worden onderbouwd door kennis, expertise en kunde.

Echter: ik las onlangs een artikel op NU.nl waar mijn wenkbrauwen van omhoog gingen. Het betrof een uitspraak van minister Blok. Minister Blok is verantwoordelijk voor de cao van de Rijksambtenaren. De Rijksambtenaren zitten in hetzelfde schuitje als het defensiepersoneel. Ook zij hebben te maken met het kabinetsbeleid. Minister Blok gaf vorige week in 'het vragenuurtje' in de Tweede Kamer aan dat de vakbonden er verantwoordelijk voor zijn dat de rijksambtenaren nog steeds geen nieuwe cao hebben. Hij gaf aan dat de vakbonden uit het overleg over een rijks-cao waren gelopen en ondanks herhaaldelijke vriendelijke uitnodigingen weigeren de vakbonden terug te komen aan de onderhandelingstafel. De minister gaf aan dat hij elk moment bereid is om de agenda leeg te vegen.

Duidelijk een minister die 'hart' voor de zaak heeft. Hij is begaan met de rijksambtenaar, zo lijkt het. Tijdens 'het vragenuurtje' deed ChristenUnie-leider Arie Slob een nadrukkelijk beroep op minister Blok om er toch alles aan te doen om weer aan de onderhandelingstafel te komen om zodoende het arbeidsvoorwaardelijk overleg uit de impasse te halen. Arie Slob merkte daarbij op dat de (rijks)ambtenaren vorig jaar september blij gemaakt zijn met het einde van de 'nullijn'. Dit is in de Troonrede uitgesproken en door minister Dijsselbloem van Financiën bevestigd. Arie Slob noemde het beschamend dat de ambtenaren die tijdens de crisis zoveel loyaliteit hebben getoond en geen salarisverhogingen kregen nu de dupe zijn. Ofwel, zoals minister Dijsselbloem onlangs zei: de rommel van de crisis moet worden opgeruimd. Een goed idee: weg met de nullijn!

Minister Blok is ook een voorstander van het beëindigen van de nullijn. Hij gaf tijdens 'het vragenuurtje' aan dat hij echter een probleem had. Een groot gedeelte van de beschikbare loonruimte is volgens hem verdampt. Verdampt als gevolg van lagere pensioenpremies. Dit laatste heeft hij aan de bonden medegedeeld en hij betreurt het zeer dat de bonden nog steeds niet reageren op zijn uitnodiging om weer aan de onderhandelingstafel te komen. Hij vond het dan ook geen pas hebben dat het kabinet afwachtendheid werd verweten terwijl de bonden zijn weggelopen.

Nu ben ik niet aanwezig geweest bij het vragenuurtje. Maar als minister Blok daadwerkelijk heeft gezegd dat een groot gedeelte van de loonruimte is opgegaan aan lagere pensioenpremies dan kan ik me voorstellen dat de bonden nooit meer met hem aan tafel gaan zitten. Lagere pensioenpremies houden namelijk in dat er juist extra ruimte ter beschikking komt. Er moet immers, door werknemers én werkgevers, minder premie worden afgedragen aan het ABP.

Ik hoop dan ook maar dat het een vergissing was van minister Blok. Want anders is er sprake van 'niet gehinderd door enige kennis' of van een kabinetsbeleid 'dubbel genaaid, houdt beter'. Dit staat haaks op de voornoemde kerncompetenties van de militair. Ze mogen dan wel niet staken (en ja, ze zijn ook geen watjes) maar stemmen met hun voeten kunnen ze als de beste, gezien het al jaren te hoge irreguliere verloop. Ambtenaren verdienen beter.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04