Blindelings vertrouwen

29 juni 2015
2209 keer
Blindelings vertrouwen Bron foto: (U.S. Army photo by Spc. Marcus Floyd, 13th Public Affairs Detachment)
Onlangs was in De Telegraaf te lezen dat de officierenvereniging GOV|MHB zwaar teleurgesteld was in "het stuk van Hennis" omdat er nog steeds geen financiële invulling in wordt gegeven aan de voorgeschotelde begrotingstrendbreuk bij Defensie.

Alle mooie intenties ten spijt, het adagium 'minder minder' blijft, zoals blijkt uit de antwoorden "wijziging van de begrotingsstaten 2015 van het Ministerie van Defensie", de komende jaren een feit. Niks stijging van het budget, maar een daling vanwege bezuinigingen die nog moeten worden geïmplementeerd en euro's die dankbaar door minister Dijsselbloem worden geïncasseerd.

De GOV|MHB was niet de enige die teleurgesteld was in de Kamerbrief die de minister naar aanleiding van de Motie-Van der Staaij had opgesteld. De opsteller van de motie Van der Staaij, alsook CDA-Kamerlid Knops en VVD-Kamerlid Teeven waren het met de conclusie van de GOV|MHB eens. VVD -Kamerlid Teeven gaf zelfs nog een extra dimensie aan zijn teleurstelling door aan te geven dat iedereen weet dat Defensie structureel 750 miljoen euro extra nodig heeft om de krijgsmacht weer op orde te brengen. Gezien de geuite teleurstelling geeft hij hier impliciet mee te kennen dat, helaas voor Defensie en haar medewerkers, de benodigde extra miljoenen vooralsnog niet van het Kabinet zullen worden gekregen. Veiligheid is en blijft vooralsnog geen prioriteit van het kabinet.

Naast de bovengenoemde pleiters voor extra budget is ook de NAVO van mening dat er weer moet worden geïnvesteerd in het Bondgenootschap. De NAVO wil, gezien de nieuwe bedreigingen en uitdagingen, dat haar lidstaten weer meer geld aan Defensie gaan besteden. Dit werd door NAVO Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg onderbouwd met een presentatie van de cijfers over 2014 en de verwachtingen voor 2015. In de NAVO publicatie 'Defense expenditures data for 2014 and estimates for 2015' is overzichtelijk weer gegeven hoe de Europese bondgenoten in 10 jaar tijd hun bijdragen aan de NAVO sterk hebben afgebouwd. Daar waar het Europese budget in 20 jaar tijd met maar 11% is toegenomen, is het budget van onze trans-Atlantische partners met 88% toegenomen. Dit vertaalt zich ook naar het aantal 'boots on sea, groud, and air'.

In 1995 hadden de Europese NAVO landen ongeveer 3 miljoen militairen. In 2014 is dit aantal met meer dan 36% afgenomen. Dit, ondanks het feit dat er sinds 1995 twaalf voormalige Oost Europese landen zich bij de NAVO hebben aangesloten. Als de militairen van deze landen niet worden meegenomen zou het aantal militairen met 50% zijn afgenomen!
Voor onze partners over zee geldt dat het aantal militairen met 17% is afgenomen. Qua aantal militairen zijn de legers van de V.S. en Canada tezamen bijna net zo groot als de totale Europese bijdrage aan het NAVO leger.

Er is volgens het PewResearch Centre echter één groot verschil tussen de het trans-Atlantische leger en het Europese leger. Bij de achterban van het trans-Atlantische leger is er nog steeds een breed draagvlak om het Westerse gedachtengoed te beschermen. De Europese bevolking denkt hier anders over: bij een meerderheid bestaat hier geen draagvlak meer voor. Artikel 5 van de NAVO: één voor allen, allen voor één, is voor een groot deel van de Europeanen schijnbaar alleen nog maar van toepassing op het moment dat de eigen voor- of achtertuin in het geding is.

Nederland werd niet genoemd in het onderzoeksrapport. Gezien het draagvlak voor Defensie in Nederland kan ik me zomaar voorstellen dat veel Nederlanders er precies zo over denken. Zolang er nog maar genoeg voor- en/of achtertuinen tussen hun eigen tuintjes zitten maken ze zich klaarblijkelijk nergens zorgen over. Dit is niet eens opvallend, gezien het feit dat een ruime meerderheid een blindelings vertrouwen heeft in de Amerikanen.

Meer dan twee derde van de geënquêteerde Europeanen geeft namelijk aan dat als het toch fout gaat, zij verwachten dat de Amerikanen ons wederom komen redden, net als 70 jaar geleden. Dit laatste geeft te denken: men maakt zich geen zorgen, wenst daarom niet te investeren in Defensie, want als het fout gaat dan .... (toch?)

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04