Beton Blok

06 juli 2015
2291 keer
Beton Blok
De afgelopen week was er weer slecht nieuws over ABP. De dekkingsgraad staat zwaar onder druk vanwege het Sinterklaas spelen van onze Europese leiders. De rentestand wordt kunstmatig laag gehouden, met alle gevolgen van dien voor de dekkingsgraden van onze pensioenfondsen.

Doordat de pensioenfondsen met een, naar de economische situatie waarin ons land zich bevindt, te lage rente naar de toekomst toe moeten doorrekenen wordt het rendement van onze pensioenfondsen ook kunstmatig laag gehouden.

Als de dekkingsgraad te laag is moet het pensioenfonds met een herstelplan komen. Dit kan bijvoorbeeld door het afstempelen van de pensioenen – het verlagen van het pensioen - of het heffen van een herstelpremie. Dit laatste houdt in dat de actieve deelnemers extra premie moeten gaan betalen om de dekkingsgraad te verbeteren. Bij een jong fonds werkt dit prima. Bij een grijs fonds, zoals ABP, zet dit weinig zoden aan de dijk. Het ABP-fonds heeft een vermogen van ongeveer 375 miljard euro. Met de hierboven genoemde heffing spijker je niet zo een twee drie enkele tientallen miljarden bij elkaar om de dekkingsgraad significant te verhogen. Het effect is dan ook de bekende druppel op een gloeiende plaat. Afstempelen willen de pensioenfondsen en hun deelnemers ook niet, want dat zegt wat over de ‘geloofwaardigheid’ van het pensioenfonds. Daarnaast moet men niet vergeten dat door het sinds jaar en dag uitblijven van een indexatie de pensioenen van iedere deelnemer, zowel jong als oud, al wordt afgestempeld doordat de inflatie niet wordt gevolgd. Zie het als een soort van nullijn voor de pensioenen.

Ondanks dat de ambtenaar de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het economisch herstel van ons land hoeft hij tot op heden niet op dit kabinet te rekenen. Het is alleen bereid om de ambtenaar een loonsverhoging te geven als er secundaire arbeidsvoorwaarden worden ingeleverd. De sigarendoos van de ambtenaar blijkt ondanks het royaal uitdelen van vele sigaren immers altijd vol.

Ondanks deze royaal gevulde sigarenkist is de maat bij veel ambtenaren nu ook vol. Zij hebben gedreigd om acties te voeren bij de Tour de France. Dit ligt echter zeer gevoelig en niet alleen bij de ‘fietsgekke’ Nederlanders. De gemoederen lopen dan ook hoog op. Minister Van de Steur en burgemeester Aboutaleb waren er als de kippen bij om via een kortgeding de geplande acties (te proberen) te verbieden. Het algemene belang en de veiligheid komt volgens beide heren in het gedrang. Dat veel ambtenaren zich al jaren uitgeknepen voelen en hun frustratie willen uiten doet in deze niet ter zake.

Dat doen ze maar met hun petjes en fluitjes op een plek waar het algemene belang niet in het gedrang komt en dus waar niemand last van ze heeft. Uiteindelijk is het niet tot een kort geding gekomen. Dit zou natuurlijk een gevolg kunnen zijn van de (mega) claims die de tourdirectie de bonden in het vooruitzicht had gesteld. We zijn immers geen Franse wijnboeren.

De Tweede Kamer begint langzamerhand op de hand van de ambtenaar te komen. Op de VVD en het CDA na hebben alle partijen een motie ondertekend dat het kabinet voor 1 september 2015 moet aangeven hoe het met de CAO-overheidspersoneel’ staat. Minister Blok blijft aangeven dat het kabinet geen geld heeft voor een loonsverhoging, ondanks de toezegging van zowel minister van Financiën Dijsselbloem als Zijne Majesteit de Koning dat de nullijn in 2015 niet meer van toepassing is op ambtenaren. Blijkbaar vinden de overheidswerkgevers het nog steeds moeilijk om haar ambtenaren een loonverhoging te geven. Alleen als het hen uitkomt zijn ze bereid de ambtenaren tegemoet te komen. Ik hoop dan maar dat het kabinet snel tot inzicht komt dat ook zij een verantwoordelijkheid heeft richting haar werknemers. Want anders schat ik in dat het beton ‘Blok’ als goedschiks niet lukt kwaadschiks wordt gesloopt, want ambtenaren zijn het zat en verdienen beter.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04