Oxi

13 juli 2015
2074 keer
Oxi Bron foto: www.vlaggeneuropa.nl
Op het moment dat ik dit schrijf staat het zomerreces van het Georganiseerd Overleg voor de deur. Gedurende 6 weken zal er geen overleg plaatsvinden met de minister. Ik verwacht dat zomer 2015, net als vorig jaar, geen ‘komkommertijd’ gaat worden. Het Griekse ‘Oxi’ zal, of de Grieken nu wel of niet in de Eurozone blijven, de gemoederen deze zomer bezig blijven houden.

Ik vind het opvallend dat ondanks de lange aanloop naar de ‘Griekse finale’ beide partijen, in tegenstelling tot militaire leiders, geen rekening hebben gehouden met een exit strategie. Voor militairen is het uitwerken van een exit strategie de normaalste zaak van de wereld voordat men militairen überhaupt op missie stuurt. Onze Europese leiders inclusief de Griekse blijven er klaarblijkelijk maar van uitgaan dat er uiteindelijk wel een compromis wordt bereikt. Waar onze leiders tot voor kort geen rekening mee hebben gehouden is dat het sentiment in (Noordelijk) Europa aan het omslaan is.

Wat als de inwoners van deze landen ‘Oxi’ tegen hun leiders zeggen? En dat deze, op grond van de publieke opinie én hun eigen (politieke) lijfsbehoud, worden gedwongen om ‘Oxi’ tegen de Grieken te zeggen? Gezien de stemming tijdens het ingelaste debat, afgelopen week in de Tweede Kamer, is dit niet meer ondenkbeeldig. Al besef ik me terdege dat in de politiek ‘iets zeggen’ en daadwerkelijk ‘iets doen’ twee totaal verschillende dingen zijn. Daar hebben we bij Defensie immers voldoende ervaring mee.

Ik zou het verstandig vinden als onze politieke leiders en hun beleidsmakers op korte termijn een exit strategiecursus gaan volgen bij de Nederlandse Defensie Academie, zodat ze in de toekomst als zij plannen bedenken tevens een hoofdstuk kunnen wijden aan een eventuele exit strategie. Ik heb namelijk het vermoeden dat de eensgezindheid binnen Europa de komende jaren wel eens steeds minder zou kunnen gaan worden, gezien de grote (economische) verschillen tussen de aangesloten landen. Immers, naast Grexit hangt Brexit ook boven de markt.

Of er nu sprake is van wel of geen exit (strategie), de rekening zal uiteindelijk bij de Nederlandse belastingbetaler worden neergelegd. Ik verwacht dan ook dat de eerste gevolgen van het ‘Oxi’ zullen doordreunen in de begroting 2016, die op ‘Prinsjesdag’ zal worden gepresenteerd. Ik ben benieuwd waar dan de rekening zal worden weggelegd. Ik hoop voor Defensie en de overheidsambtenaren dat het Kabinet deze keer niet voor de gemakkelijkste weg van verdere bezuinigingen en een nullijn kiest. Een pad waar ze afgelopen jaren ‘goede’ ervaringen mee hebben opgedaan, daar iedere keer als er weer ‘moeilijke’ beslissingen in het belang van Nederland moesten worden genomen militairen en de ambtenaren het haasje waren. Ik zeg op voorhand dan ook al ‘Oxi’ tegen deze strategie.

De komende weken houd ik mijn (schrijvers)kruit droog en hoop ik tijdens het reces weer de nodige inspiratie op te doen voor de tweede helft van het jaar.

Ik wens u allen een goed verlof en ik zeg op voorhand ‘Oxi’ tegen slecht weer, een slecht humeur en een Blackberry van de baas die tijdens de vakantie door blijft trillen.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04