Missen

24 aug 2015
2156 keer
Missen Bron foto: MCD
De vakantie is weer achter de rug. De e-mails zijn weggewerkt en het ritme is weer opgepakt. De maand september komt er weer aan. Het wordt een interessante maand. Zou er dit jaar daadwerkelijk sprake zijn van een trendbreuk?

Gaat het ‘loonakkoord’, ondanks het verzet van de FNV, gewoon door en krijgen de ambtenaren daarmee eindelijk weer eens een loonsverhoging? Gaat het kabinet Defensie en haar personeel eindelijk eens belonen met perspectief door daadwerkelijk te investeren in de Krijgsmacht en de arbeidsvoorwaarden? Mag Defensie eindelijk weer opbouwend gaan reorganiseren in plaats van af te breken? De eerste signalen vanuit het kabinet zijn niet hoopgevend. Over een maand zal er meer duidelijkheid zijn of voor het eerst sinds jaren Prinsjesdag óók voor Defensie en haar personeel een mooie dag gaat worden, of dat er wederom sprake is van ‘een dode mus’.

Nederland en de Koninklijke Marine hebben een paar mooie dagen, SAIL15, achter de rug. Toen ik de dobberende bootjes op het Noordzeekanaal zag moest ik denken aan mijn vakantie. Twee weken dobberen en motoren op de Adriatische Zee omdat het zo goed als windstil was. Windstil en bloedheet, verfoeid door zeilers door de eeuwen heen. Echter mede door het mooie weer was het grootste maritieme spektakel van Europa een groot succes. Ruim 2 miljoen watersportfanaten hebben Amsterdam aangedaan om te kunnen genieten van het maritieme spektakel. Uit de aandacht voor het evenement blijkt eens temeer dat Nederland een maritiem land is. Het is daarom vreemd om te constateren dat steeds meer Nederlanders dit niet (meer) beseffen.

De Koninklijke Marine heeft sinds jaar en dag te maken met een groot aantal vacatures. Dit ondanks het feit dat de marine avontuurlijk is en volop goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan onze jeugd.

In het Opiniestuk ‘Nederland moet de zee opnieuw ontdekken’ van Thijs Broer, dat afgelopen week in de Volkskrant te lezen was, wordt het bovenstaande onderschreven. Hij geeft aan dat de Hollandse jongens en meisjes de weg naar de haven niet meer weten te vinden. Reders en havenbedrijven hebben de grootste moeite om aan goede arbeidskrachten te komen. In 50 jaar tijd is het percentage Nederlandse zeelieden met 90% gedaald tot 7.500 geregistreerde Nederlandse zeevarenden.

Ik hoop dan ook dat na SAIL15 en de komende Wereldhavendagen de Hollandse jeugd de KM weer gaat vinden. De KM heeft tijdens SAIL haar beste beentje voorgezet. Met een groot aantal schepen en optredens van de Marinierskapel waren ze naast de tall ships één van de smaakmakers van SAIL15.
Onze ‘superjachten’ zijn de blikvangers van de KM. Echter, achter de schermen speelt ook het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) een zeer belangrijke rol. Zij is het logistieke hart van SAIL. Het MEA draagt zorg voor legering (400 personen per dag), voeding (1000 maaltijden per dag), ligplaatsen, weg- en watertransport en technische ondersteuning. Daarnaast wordt het terrein gebruikt voor het parkeren van auto’s, en het bijvoorbeeld stallen van paarden en biedt het werkruimten en kantoren ten behoeve van SAIL-organisatie. Het MEA op zijn best, zoals Amsterdam sinds 1655 gewend is of misschien beter gezegd mee verwend is.

SAIL2015De organisatie van SAIL15 kan denk ik zeer tevreden zijn. Het was een zeer geslaagd evenement. Mede dankzij de zo goed als onzichtbare rol die het MEA op de achtergrond heeft gespeeld. Voor het MEA staat het volgende grote evenement al weer op stapel: het Europees voorzitterschap van Nederland in 2016.

Voor SAIL20 en alle andere grote evenementen die Amsterdam dan wel het kabinet in de toekomst wenst te houden wordt het koffiedik kijken. Al beginnen (lokale) bestuurders langzamerhand het grote (logistieke)belang van het MEA eindelijk in te zien. Het MEA zal de komende jaren steeds verder worden ontmanteld en uiteindelijk afgestoten. Zij zal vanaf 2018 niet meer dienend zijn aan Amsterdam. Dit alles omdat Amsterdam en B.V. Nederland de exploitatiekosten van 1 miljoen euro per jaar niet meer wil opbrengen. Dit betreft immers de bezuiniging die Defensie inboekt op de sluiting van het MEA.
Arme Amsterdammers: Amsterdam weet niet wat zij mist,
maar als het MEA er niet is, weet Amsterdam pas wat zij mist.

Foto: Nautische dienst MEA, spil en
visitekaartje van de KM tijdens SAIL.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04