Opschalen

07 sept 2015
2051 keer
Opschalen Bron foto: www.damen.com
Onlangs heeft het consultancykantoor McKinsey & Company een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de leidinggevenden binnen de defensie-industrie optimistischer zijn geworden. 37 marktleiders uit Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat naast de vooruitzichten voor de komende 3 jaar eveneens de huidige status van de defensie-industrie in kaart brengt.

De respondenten voorspellen dat er wereldwijd wordt geïnvesteerd in Defensie. Zij verwachten de grootste uitgavengroei in de Asia-Pacific regio en het Midden-Oosten, waarbij het Midden-Oosten nu als de aantrekkelijkste markt voor internationale groei wordt gezien. De marktleiders verwachten dat de meeste winst valt te behalen met het opzetten of uitbreiden van (hun) Cyber security-takken. Daarnaast zien ze mogelijkheden bij het ‘ontzorgen’, ofwel het verlenen van service en het outsourcen van bepaalde defensietaken.

Opvallend is dat bijna driekwart van de marktleiders denkt dat er in Europa en Noord-Amerika geen sprake zal zijn van een uitgavegroei. Zij verwachten zelfs dat de komende jaren de defensie-uitgaven verder blijven dalen. Al zijn de marktleiders wel iets minder pessimistisch ten opzichte van 2012. In 2012 verwachtten ze een inkrimping van het budget met 10%. Nu verwachten ze dat dit afvlakt naar een krimp van ‘slechts’ 5%. Volgens de markleiders is er dus nog steeds sprake van het innen van het vredesdividend bij de NAVO-landen.

McKinsey & Company concludeert: “De veranderingen in de periode van 2012 tot 2014 zijn duidelijk.” Defensie-industrie leiders zijn optimistischer en zitten meer op één lijn als het gaat om de wereldwijde defensiemarkt. In hun perspectief nemen de defensie-uitgaven toe in plaats van af. Groei is onzeker maar haalbaar. Gevraagd naar welke margegroei zij nastreven voor de komende drie jaar, antwoordden alle respondenten zich te richten op een bescheiden groei van tussen de 1% en 5%. Het identificeren van de belangrijkste trends en het benutten van de verschuivingen kan leiden tot verdere groei binnen de defensiesector. De vooruitzichten voor 2017 zijn dat de markt steeds internationaler en complexer wordt, maar de defensie-industrie ziet nog steeds kansen.

Ondanks dat de problemen zich in Europa opstapelen blijven de vooruitzichten voor Defensie slecht. In de Oekraïne is een oorlog gaande die in de media zo goed als doodgezwegen wordt. Het vluchtelingenprobleem wordt met de dag groter, terwijl men in Brussel elkaar vertwijfeld aankijkt en het er vooralsnog niet naar uitziet dat alle neuzen in dezelfde richting zullen gaan wijzen. Internationaal gezien is zich een nieuw machtsblok aan het vormen: Rusland en China. Gezamenlijke oefeningen in de Middellandse Zee en in de Zee van Ochotsk (Koerilen Eilanden) én Chinese schepen nabij Alaska geven duidelijk de intenties aan. Intenties die haaks staan op het Europese (bezuinigings-)gedachtegoed. Als ik goed tussen de regels door lees worden de veiligheidsproblemen nationaal ook steeds groter. Alle signalen wijzen erop dat het dreigingsniveau gestaag opschuift richting het hoogste niveau.

Tijdens het zomerreces is er in de media ruim aandacht besteed aan de toestand waarin onze krijgsmacht zich bevindt. De serieuze problemen waarvoor Defensie en zijn medewerkers staan werden lacherig afgedaan door verschillende politici. Dit terwijl de VS gelijktijdig hun presentie in Europa, vanwege de toenemende dreiging, weer aan het opschalen zijn. Of de VS hebben het bij het verkeerde eind, of de ernst over onze veiligheidssituatie wil maar niet landen bij onze volksvertegenwoordigers op Plein 2.

Want als ik de media moet geloven dan wordt het wederom geen feestbegroting voor Defensie en haar personeel. Het ziet er dus naar uit dat de marktleiders gelijk gaan krijgen. Wederom komt het Kabinet Rutte niet verder dan een beetje ‘minder, minder’. De vraag is dan ook: hoe kritiek moet het in Nederland worden voordat onze volksvertegenwoordigers stoppen met het incasseren van vredesdividend en weer gaan investeren in veiligheid?

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04