Scoren?

19 okt 2015
2461 keer
Scoren? Bron foto: Smanases - commons.wikimedia.org /CC BY-SA 2.0
Afgelopen week was het zover, de werkgevers van Nederland moesten weer met de billen bloot. Het weekblad Intermediair Magazine presenteerde namelijk haar jaarlijkse lijst met de beste werkgevers van Nederland. De ‘Beste Werkgevers Score’ toont volgens Intermediair aan hoe goed een organisatie haar medewerkers in staat stelt om te presteren.

Ieder jaar hoop ik dat Defensie als werkgever weer iets beter scoort. Gezien alle reorganisatie- en bezuinigingsperikelen van de afgelopen jaren weet je echter op voorhand dat Defensie zich niet in de top tien bevindt. Ik hoop echter wel een signaal te zien dat Defensie langzamerhand de weg naar boven weer terugvindt en dat we dus het dieptepunt achter ons hebben gelaten.

Als je inzoomt op hoe de score wordt bepaald, dan is het op dit moment onmogelijk dat een ministerie hoog scoort. Dit laatste is dan ook in de score terug te vinden daar er zich, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen enkele ministerie meer in de top 50 bevindt. De afgelopen jaren hebben bij alle ministeries het reorganisatie- en bezuinigingsspook rond gewaard. Als er sprake is van inkrimping, ontslagen en minder budget dan is de kans dat er goed gescoord wordt op de Beste Werkgevers Score immers niet erg groot. Onderwerpen zoals organisatietrots, de kansen krijgen om optimaal te functioneren, het krijgen van waardering, danwel het achter de (re)organisatiedoelen staan, staan niet op de prioriteitenlijst van een krimpende overheidsorganisatie.

Als je echter kijkt naar de beïnvloeders van de Beste Werkgevers Score dan zou je verwachten dat Defensie het goed doet. Een uitdagende werkomgeving, uitdagend werk, het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij, het gevoel dat je bij de organisatie past en/of het uitwerken van innovatieve ideeën (leassons learned) zijn onderwerpen waarop Defensie juist goed zou moeten scoren. Ik hoop dan ook voor het defensiepersoneel dat de politiek (motie Van der Staaij 2) Defensie en het defensiepersoneel weer vertrouwen in de toekomst gaat bieden. Als aan dit punt invulling wordt gegeven dan zal dit er zeker aan toe bijdragen dat het defensiepersoneel er weer in gaat geloven, met als gevolg dat Defensie zich weer in de top van de beste werkgevers nestelt. Een positie waar zij gezien de werkzaamheden en carrièremogelijkheden mijns inziens absoluut thuishoort.

In tegenstelling tot de teleurstelling na het lezen van de Intermediair ging mijn hart sneller kloppen bij het lezen van het artikel ‘Wat managers kunnen leren van het Korps Mariniers' in het blad Management Team Magazine. De openingszinnen spraken mij aan: “Een oorlog winnen lijkt iets anders dan het bedrijfsleven. Maar het Korps Mariniers blijkt een uitstekende leerschool voor managers”. Tot zijn verbazing ontdekte journalist Frits Conijn dat veel topondernemers een achtergrond hebben bij het Korps Mariniers. Hij kwam tot de conclusie dat Defensie een uitstekende businessschool is. Dit laatste weten u en ik al jaren. We kennen genoeg collega’s en vrienden die de overstap hebben gemaakt naar het bedrijfsleven en daar zonder problemen hun weg hebben gevonden. Innovatief, verantwoordelijkheid en/of beslissingen nemen, ‘can do’ en ‘maxflex’ zijn geen toverwoorden maar ‘just a (military) way of life’. Kazernes en militairen scoren misschien op dit moment niet hoog in de Beste Werkgevers Score, maar wel heel hoog in de Beste Werknemers Score. Dit laatste is essentieel voor een organisatie met een flexibel personeelssysteem waar uiteindelijk 80% van de ingestroomde militairen, na een aantal jaren, de organisatie weer moeten verlaten.

De succesverhalen van de uitgestroomde militairen van hoog tot laag moeten dan ook veel beter worden uitgevent. Defensie biedt uitdagend en avontuurlijk werk en bereidt je met behulp van persoonlijke ontwikkeling uitstekend voor op een externe carrière. Het is voor jongeren dus geen kwestie van durven of willen maar eigenlijk van: ‘hoe dom kan je zijn als jeugd(werkeloze) als je niet je vleugels uitslaat bij Defensie?’

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04