Je bent jong en ...

26 okt 2015
2227 keer
Je bent jong en ... Bron foto: http://www.javhj.nl/
Onlangs las ik op Twitter dat collega Kapitein der Mariniers Mark Brouwer is genomineerd voor de titel ‘jonge ambtenaar van het jaar 2016’. Voor de jonge genomineerden geldt dat zij aan het ‘roer’ moeten staan, lef dienen te tonen dan wel leiderschap moeten hebben getoond. Daarnaast moeten ze dit ook nog eens uit durven te dragen. Dit is aan Mark (van harte gefeliciteerd) en veel van zijn jonge collega’s besteed. Al heb ik er wel een beetje moeite mee als een marinier wordt vereenzelvigd met een roer.

Toen ik mijn stem op Mark wilde uitbrengen kwam ik op de site van het jonge ambtenaren netwerk Futur terecht. Op deze site las ik een artikel waarin wordt gesteld dat een grote meerderheid onder de jonge ambtenaren eigenlijk niets heeft met vakbonden. Uit een onderzoek van Futur onder ambtenaren blijkt dat van het aantal respondenten - hoeveel wordt helaas niet vermeld - 59% zich niet voldoende vertegenwoordigd voelt door de vakbonden. Onder jonge ambtenaren was dit zelfs bijna 70%. Naar aanleiding van de enquête wordt door Futur geconcludeerd dat de manier waarop arbeidsvoorwaarden op dit moment tot stand komen misschien wel niet meer van deze tijd is.

Is dit een terechte conclusie? Uit de enquête blijkt dat veel jonge mensen weinig belangstelling hebben voor vakbonden. Ze geven aan dat zij niet op de hoogte zijn van het werk dat vakbonden doen. Is dit iets van deze tijd, daar ik de uitkomst niet verassend vind? Toen ik jong was hield ik me ook niet met vakbonden bezig. En actie? Actie stond ver van mijn bed. Ik ontving in mijn jonge jaren ieder jaar naast de standaardperiodiek in het kader van een extra dienstjaar een loonsverhoging in het kader van de inflatie. Daarnaast was er in die tijd nog genoeg geld voor opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Er was kortom genoeg geld te verdelen en de vakbonden hadden samen met de werkgever iets om over te onderhandelen.

De afgelopen jaren heeft er ten opzichte van mijn jonge jaren een kentering aan de overlegtafel plaatsgevonden. Net als bij Defensie wordt er bij heel de (lokale) overheid bezuinigd. Jaren van nullijn zijn alle ambtenaren ten deel gevallen. Deze nullijn is niet alleen van toepassing op het salaris. Vooral op onderwerpen waaraan jongeren juist veel prioriteit hechten zoals mobiliteit, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden is eveneens bezuinigd. In een krimpende (numerus fixus) defensieorganisatie wordt horizontale en verticale mobiliteit tot een minimum beperkt. Dit staat haaks op de wens van jongeren die zich juist graag willen ontwikkelen en echte salarisstappen (lees: promotie) wensen te maken. Volgens de jongeren begrijpen de vakbonden dit niet en leggen ze de prioriteit bij andere zaken zoals onder andere : ontslagbescherming of pensioenen. Onderwerpen die de jongere ambtenaar echter eveneens raken.

Volgens Futur zitten jonge mensen helemaal niet zo te wachten op een vast contract. Ze willen een andere manier van zekerheid door bijvoorbeeld tijdelijke contracten te verlengen naar bijvoorbeeld vier jaar. Volgens Futur worden dit soort vernieuwingen juist door de vakbonden tegengehouden. Ik ben natuurlijk niet jong meer, maar het zal wel aan de generatiekloof liggen dat jongeren schijnbaar geen belang meer hechten aan een ‘vaste’ baan. Het fijne van een vaste baan, zolang je goed functioneert, lijkt mij dat je zelf kan bepalen wanneer je jezelf van werk naar werk (mobiliteit) bemiddelt en dat je jezelf geen zorgen hoef te maken dat je na vier jaar zomaar op straat komt te staan omdat een net afgestudeerde student goedkoper is. Of is het beleid bij de overheid nu zo dat men na twee jaar wordt bedankt voor bewezen diensten om hen maar geen vast contract aan te bieden?

Aan het einde van het artikel komt Futur met, het in mijn ogen, belangrijkste zorgpunt: jongeren zijn over het algemeen niet geïnteresseerd en derhalve dan ook niet vertegenwoordigd bij een vakbond. De slotconclusie van Futur is dan ook dat er werk aan de winkel is voor de vakbonden. Ik vind dit wel heel erg makkelijk. Alle vakbonden proberen juist jongeren te betrekken bij het vakbondswerk. Zo ook de KVMO, door sinds jaar en dag jongeren te enthousiasmeren voor de KVMO. Er is een werkgroep jongeren opgericht; een hoofdbestuurszetel voor de jongeren en er is budget om leuke en interessante evenementen te organiseren. Er blijken echter nagenoeg geen jongeren te zijn die hier tijd en energie in willen steken. Mijn oproep aan alle jonge collega’s is dan ook: je bent jong en wil je wat? Meld je bij mij aan en zorg dat jullie stem wordt gehoord bij de KVMO.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04