Piratenvlag gestreken?

02 nov 2015
2595 keer
Piratenvlag gestreken? Bron foto: pixabay.com
In een artikel in De Telegraaf was onlangs te lezen: “Nederland neemt fors gas terug bij de internationale anti-piraterijmissies bij Somalië nu de lokale zeerovers op de knieën zijn”. Voor veel mensen kwam dit bericht als een verrassing. De EU heeft immers eind 2014 de anti-piraterijmissie tot 12 december 2016 verlengd. Nederland heeft als maritieme natie vanaf het begin een aanzienlijk ‘steentje bijgedragen’ aan de veiligheid op zee in het Somalisch Bassin. Een logische gevolgtrekking hiervan zou dan ook zijn dat we tot aan het eind zouden deelnemen aan deze missie. Echter, de Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met de deelname aan de anti-piraterijmissie tot eind 2015. Er moet in deze dus een nieuw besluit worden genomen.

Als je, niet gehinderd door enige kennis, de pakkende kop van het artikel in De Telegraaf leest dan zou je kunnen concluderen ‘Mission completed’ en ‘Bravo Zulu’ . Als je het artikel echter leest dan blijkt dat de Commandant der Strijdkrachten (CDS) slechts een signaal af geeft dat Nederland in overleg met de bondgenoten kritisch gaat kijken of er het komende jaar nog wel invulling gegeven dient te worden aan deze anti-piraterijmissie. Sinds 2012 zijn er immers geen piraten meer actief in de regio. Samen met onze partners moet er een nieuwe inschatting worden gemaakt welke middelen er benodigd zijn voor regionale maritieme- en trainingsmissies, om er voor zorg te dragen dat ook de komende jaren de kapers ‘op de knieën blijven’ zitten. Mocht uit de inschatting volgen dat de anti-piraterijmissie ook in 2016 nog nodig is, dan zal eveneens de vraag moeten worden beantwoord welk land de benodigde middelen voor deze missie ter beschikking stelt.
Achterliggende gedachten van de herijking van de inzet van marineschepen en -eenheden is dat, door NAVO en EU brede bezuinigingen, marine-eenheden een schaars goed zijn geworden. Je kunt schaars goed nu eenmaal maar één keer inzetten en uiteindelijk bepaalt de (politieke) prioriteit waar dit zal gebeuren. De gevolgen van het ‘uitkleden’ van Defensie laat zich op steeds meer fronten gelden.
De reders waren eveneens verrast door het signaal van de CDS. Ondanks het feit dat de piraten ‘op de knieën zijn’ waren de reders niet blij met dit signaal. Zij maken zich immers zorgen over hun schip, de lading, hun bemanning én, niet onbelangrijk, de verzekeringspremie die zij aan hun verzekeraar moeten afgedragen. Een terechte vraag die door hen wordt gesteld is: komen de piraten terug op het moment dat marine-eenheden zich (gedeeltelijk) terugtrekken? De tijd zal het leren of de piraten door een verminderde inzet hun eeuwen oude metier weer gaan oppakken. In de reactie van de reders op het signaal van de CDS werd het punt van de (goedkopere) particuliere beveiligers aan boord van schepen met de Nederlandse vlag meteen weer aan de orde gesteld. De redersvereniging (KVNR) pleit er namelijk al enige tijd voor dat schepen onder Nederlandse vlag private beveiligers mogen inzetten, zelfs als er militaire teams van het Korps Mariniers (VPD’s) beschikbaar zijn. Veiligheid is een gemeengoed, maar het mag natuurlijk niet al te veel kosten. Een opvatting die breed gedragen wordt in de Nederlandse maatschappij.

De CDS geeft terecht het signaal af dat onze schepen momenteel ook op andere plaatsen in de wereld nodig zijn en we moeten keuzes maken. Als je niet genoeg schepen meer ter beschikking hebt, dan kun je niet aan alle wensen voor veiligheid op zee voldoen. Het zou de KVNR dan ook hebben gesierd als zij een signaal aan de politiek zou hebben afgegeven dat Nederland meer moet gaan investeren in haar veiligheid op zee. Veiligheid die aan Nederlandse- en andere onder andere vlag varende schepen ten goede zou komen, in plaats van het eigen belang - om particulier geweld te mogen toepassen aan boord van onder Nederlandse vlag varende schepen - te benadrukken.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04