Gedoe

16 nov 2015
2315 keer
Gedoe Bron foto: commons.wikimedia.org
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in het land aangekomen. Ondanks het feit dat mijn kinderen niet meer in de goedheilig man geloven slaan hun harten nog steeds op hol als de Sint weer in het land is. Net zoals bij mij thuis zullen vele kinderen zich de komende tijd weer buigen over hun verlanglijstjes. Het is voor al deze kinderen te hopen dat hun ouders voldoende hebben gespaard om (gedeeltelijk) aan de wensen van hun kinderen te voldoen. Want als er om wat voor een reden dan ook niet voldoende geld beschikbaar is, dan zullen kinderen (gedeeltelijk) teleurgesteld worden. Als er wel voldoende geld beschikbaar is en er kan ruimschoots invulling worden gegeven aan de verlanglijstjes, dan zullen blije gezichten de ouders ten deel vallen en er zal er veelal geen sprake zijn van scheve gezichten naar andere kinderen.
Daar waar extra geld in het kader van de Sint leidt tot blije kindergezichten is dit volgens De Telegraaf een reden voor scheve gezichten bij Defensie. In een uitgebreid artikel van drie pagina’s werd onder andere in een overzicht weergegeven hoe onze krijgsmacht sinds 1990 is verkleind. Het overzicht geeft een duidelijk beeld: Defensie is met meer dan een veelvoud kleiner geworden. Onze politiek heeft de afgelopen 25 jaar, in het belang van Nederland, flink uit de ‘defensieruif’ gegeten. Ze heeft de defensieorganisatie niet alleen verkleind, maar gelijktijdig ook de ‘spaarpot’ van Defensie, het Defensie Investering Plan (DIP), leeggeroofd.

De titel op de voorpagina van De Telegraaf was “Stammenstrijd bij Defensie”. Er werd gesuggereerd dat de operationele commando’s rollebollend over de straat gaan. Nu weten u en ik dat dit absoluut niet aan de orde is op dit moment. Echter, als er geen meerjarig financieel perspectief voor Defensie door de politiek zal worden geboden, dan zal dit ‘de komende jaren geheid gedoe geven’. Gedoe omdat een uitgeklede en leeggeroofde krijgsmacht niet in staat zal zijn om alle vervangingsprojecten van de sterk verkleinde Defensie überhaupt te kunnen bekostigen. Dit laatste zal uiteindelijk leiden tot een nog verdere inkrimping van grote wapensystemen.
In tegenstelling tot de verlanglijstjes van kinderen gaat het hier niet om een spelletje meer of minder. Het gaat hier over de (internationale) veiligheid van Nederland. Het gaat over onze veiligheid ter land, ter zee en in de lucht. Het gaat over uw en mijn (economische) veiligheid in een wereld die steeds verder af komt te staan van het Nederlandse ‘gebroken geweer’ gedachtegoed.
In de Tweede Kamer is langzamerhand een kentering zichtbaar. Steeds meer politieke partijen zien in dat de bezuinigingen bij Defensie de afgelopen jaren zijn doorgeschoten. Echter, als er naast een verhoging van het defensiebudget niet een éénmalige injectie van enkele miljarden in Defensie wordt gestoken, dan zal Defensie tot in de lengte der jaren worden achtervolgd door de bezuinigingen van de afgelopen 25 jaar.

Uit het overzicht van de Telegraaf blijkt dat een krijgsmacht afbreken aan de politiek de afgelopen decennia goed is besteed. Om te voorkomen dat de krijgsmacht ‘kopje ondergaat’ zal eenzelfde politieke daadkracht in positieve zin nodig zijn. Daarnaast zal de politiek ook (financiële) daadkracht moeten tonen. Een financieel meerjarenplan is namelijk hard nodig om Defensie uit het slop te trekken en een flinke stap in de goede richting te zetten. Een stap in de goede richting die ook het defensiepersoneel weer perspectief biedt. Perspectief dat er toe leidt dat belangrijke kennis en kunde voor Defensie beschikbaar blijft en niet wegsijpelt. Anders zal dit er uiteindelijk toe leiden dat Defensie niet meer in staat is om de organisatie draaiende te houden. Het wordt dan ook tijd voor een Deltaplan voor Defensie. In het belang van Nederland en in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.
Al zal deze wens niet op hun verlanglijstje staan.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04