Een zorgvuldige en geweldloze roof doet bijna niemand pijn

29 mrt 2016
2654 keer
Een zorgvuldige en geweldloze roof doet bijna niemand pijn
Ik weet niet of het voor u ook geldt maar grote roven waarbij geen gewonden vallen spreken vaak tot de verbeelding en worden veelal door de filmindustrie geromantiseerd. De film Ocean Eleven, met een filmcast waar men u tegen zegt, is hier een goed voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de grote treinroof, The Great Train Robbery, waarin de nachtelijke overval, in 1963, op de posttrein tussen Londen en Glasgow is verfilmd. De roof werd gepleegd door een goed georganiseerde bende. Bij deze grootste treinroof uit de geschiedenis maakten de rovers 2,6 miljoen Britse pond buit. De mannen gingen nauwgezet en vrijwel zonder geweld te werk; alleen de machinist van de trein raakte gewond.
De grootste bankroof in Nederland vond plaats op 15 november 1944. Een groep van tien Almelose KnokPloeg'ers (KP) onder leiding van de 29-jarige Derk Smoes pleegde een overval op de Nederlandse Bank te Almelo . Tijdens deze overval werd het astronomische bedrag van ruim 46 miljoen gulden aan nieuw Nederlands papiergeld buitgemaakt. Helaas is het geld niet lang in bezit gebleven van de KP’ers. Na twee weken was de locatie van het geld bij de Duitsers bekend en kwam het geld weer in handen van de ‘rechtmatige’ eigenaren. Gezien het feit dat al het geld uiteindelijk weer terug is gebracht naar de bank kan je vraagtekens plaatsen of dit huzarenstuk onder de noemer de ‘succesvolste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis’ valt.
Naar mijn mening is de succesvolste roof die zonder geweld in Nederland heeft plaatsgevonden een roof van ruim 43 miljard gulden (bijna 20 miljard euro). De roof is zorgvuldig gepland en zo goed uitgevoerd dat men deze niet eens in de Nederlandse geschiedenisboeken terugvindt.
Het relaas van de grootste roof in Nederland is te lezen op de site www.soulvability.nl. In het onlangs op deze site geplaatste artikel ‘De rekening van de rekenrente’ wordt aangegeven dat opeenvolgende kabinetten in de jaren 80 van de vorige eeuw maar liefst 32,86 miljard gulden ( bijna 15 miljard euro) aan niet betaalde premie, 7,2 miljard gulden (ca. 3,3 miljard euro) aan ‘terugstorting aan de werkgever’ en 3 miljard gulden (bijna 1,4 miljard euro) aan ‘lastenverlaging invaliditeitspensioen’ uit de ABP-kas ontvreemdden.
Het bijzondere van het artikel is het bedrag dat hierin wordt genoemd. Tot op heden werd er altijd vanuit gegaan dat er ‘maar’ 25 miljard gulden (ruim 11 miljard euro) uit de ABP-kas is ontvreemd. Het aanzienlijk hogere bedrag is uiteindelijk boven water gekomen dankzij de vasthoudendheid van Hennie Kemner die niet één maar tientallen malen een beroep heeft gedaan op de WOB (Wet Openbaar Bestuur) en zo achter de gegevens is gekomen.
Het bovenstaande staat niet op zichzelf. Als we kijken naar de afgelopen jaren dan is de moraal van het verhaal: als het economisch slecht gaat met Nederland vindt er een zorgvuldige en geweldloze roof in het belang van Nederland plaats. De ambtenaar wordt hierbij financieel geslachtofferd. Sinds de privatisering van ABP is het niet meer mogelijk om een greep uit de ABP-kas te doen. Echter, dit weerhoudt de politiek er niet van om op zijn tijd miljarden van de ambtenaren te roven. Vandaag de dag doet men dit door middel van een nullijn voor ambtenaren, opbrengst 4 - 5 miljard, of het ter discussie stellen van het pensioenstelsel met als doel de pensioenpremies verder te kunnen verlagen.
Ik maak me dan ook zorgen over de financiële toekomst van de ambtenaar. De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk wederom moeten worden bezuinigd. De ervaring heeft geleerd dat de minst pijnloze bezuiniging een zorgvuldige en geweldloze roof is: de ambtenaar als sluitpost van de begroting.

Reageren op deze weblog

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04